Bronnen Bronnen
Bronnen

BP-000014-1963

Bidprentje 1963 Antoon Jager (Drukwerk - Bidprentje)

Bid voor de ziel van zaliger
Hendrikus Wilhelmus Antonius Jager
echtgenoot van
Johanna Catharina Maria van der Kruijs
geboren te Helmond 3 november 1903 en
aldaar overleden, na gesterkt te zijn door
de Genademiddelen der H. Kerk,
11 december 1963.


Goede Vader in de hemel, voor al de wel-
daden, die ik in mijn natuurlijk en in mijn
bovennatuurlijk leven van U heb mogen
ontvangen, breng ik U mijn oprechte dank.
Ik dank U, Kristus, in de adventstijd, dat
U voor mij op aarde zijt gekomen, dat U
door het doopsel in mij gekomen zijt met
het leven der genade en dat ik nu Uw roep-
stem heb mogen horen om bij U te komen
en bij U te zijn bij Uw wederkomst.
Lieve vrouw, dank voor alle goede zorgen,
voor de liefde en genegenheid, die ik al-
tijd heb mogen ondervinden.
Beste kinderen, in geloof en eenvoud heb
ik jullie een voorbeeld willen geven. Blijft
steeds aan mij denken in uw gebed.
Familie en vrienden, dank voor alle vriend-
schap, die ik van jullie heb mogen ontvan-
gen.
          Heilige Bernadette, bid voor ons.
hierin
Henricus Wilhelmus Antonius (Antoon) Jager (*1903-1963) als overledene
Johanna Catharina Maria (Anneke) van der Kruijs (*1903-1982) als echtgenote
Dossier:

BP-000015-1982

Bidprentje 1982 Anneke Jager (Drukwerk - Bidprentje)

"Zij heeft God Nagespeeld"

ANNEKE JAGER
           geboren 20-11-1903
           overleden 4-11-1982
weduwe van Antoon Jager

           Gecremeerd te Heeze
           op 8-11-1982

Na een lang leven is zij nu heengegaan.
Het is haar niet altijd voor de wind ge-
gaan in het leven. Met weinig heeft ze
veel moeten doen.
Maar door haar intense leven, door
hard werken en zuinig leven, heeft zij
heel veel betekend voor haar man en
vooral voor haar kinderen.
Zij stond er dag en nacht voor klaar,
soms wat streng, maar altijd met zorg
en rechtvaardig. Steeds had ze het
beste voor ieder van ons voor ogen.
Zij heeft de kunst verstaan de kinderen
meer te geven dan brood alleen. Dat
werd niet altijd door ons begrepen.
Voor zichzelf vroeg ze nooit iets.
Haar liefde, trouw en inzet heeft ons
goed gedaan, we zijn eraan gegroeid.

Moeder, als wij nu naar de lege stoel
kijken, komen ons de tranen in de
ogen. Onze tranen zijn niet zomaar van
droefheid, maar ok van vreugde, om-
dat wij juist jou vele jaren in ons mid-
den mochten hebben.
We hebben je als geschenk aan ons ervaren.
Moge al het goede dat je in ons en in
onze kleinkinderen op gang gebracht
hebt voortduren en verder uitgroeien.
Weet je moeder!
God heeft je geschapen.
Jij hebt God voor ons nagespeeld.
In uw beeld werd Hij voor ons een
beetje werkelijkheid.
God keek naar jou en zag "dat het
goed was" en "het was de zevende dag. Toen rustte God", en jij moeder met
Hem.


Voor de vele blijken van belangstelling
en medeleven, die wij van ieder moch-
ten ontvangen, zeggen wij U hartelijk
dank.

                     Kinderen en kleinkinderen
                               Familie Jager

hierin
Johanna Catharina Maria (Anneke) van der Kruijs (*1903-1982) als overledene
Henricus Wilhelmus Antonius (Antoon) Jager (*1903-1963) als echtgenoot
Dossier:

BP-000272-1977

Bidprentje 1977 Dora van der Kruijs (Drukwerk - Bidprentje)

Dankbare herinnering aan
THEODORA HENRICA VAN DER KRUIJS
weduwe van
Petrus Johannes van der Linden

Geboren te Helmond op 5 maart 1901 en aldaar
in het St. Lambertus Ziekenhuis overleden op
25 september 1977.
Zij werd begraven te Helmond op het kerkhof aan
de Molenstraat op 29 september d.a.v.Wel bewust heeft zij naar het einde toe geleefd.
Zij wist immers wat er ging gebeuren, maar had
geen angst.
Zoals heel haar leven, zo was ook haar sterven.
Een fijn mens is nu van ons heengegaan. Iemand
die het liefdesgebod van de Heer metterdaad in
praktijk bracht.
Misschien was zij hiertoe gekomen, omdat zij reeds
als jong meisje lang ziek was en als zodanig ter
bedevaart naar Lourdes mocht en er een grote
devotie voor Maria, ons aller Moeder, van heeft
overgehouden, haar leven lang.
Behalve haar ziekte heeft zij ook grote armoede gekend
in haar leven. Maar zij wist alles te aanvaarden,
zoals ook haar laatste ziekte, waardoor zij haar
geliefde thuis, de "Witte Poort", moest verlaten
om er niet meer terug te keren.
Zo'n moeder en oma, zo'n zus, vriendin en huis-
genote, verliest men niet graag. Wat zal men haar missen.
Mooie herinneringen laat zij ons na: haar behulp-
zaamheid. Hoe graag stond zij klaar om een ander


een plezier te doen. Ja, zij was zelf blij, wanneer
zij maar iets voor iemand kon doen.
Vol zorg was zijj ook voor de wederwaardigheden
van haar kinderen en vol belangstelling voor haar
kleinkinderen.
Al hadden wij haar nog zo graag in ons midden
gehouden, toch gunnen wij haar de rust bij Onze
Lieve Heer, na een leven vol toewijding en inzet.
En laten wij proberen om God de Heer en haar
trouw te zijn door verder te leven, zoals zij het ons
heeft voorgedaan.
O Maria, help ons allen op de weg van de liefde.Hartelijke dank voor Uw belangstelling en mede-
leven, betoond bij het overlijden en begrafenis van
onze goede moeder en lieve oma.
                     Kinderen en Kleinkinderen.
hierin
Dora van der Kruijs (*1901-1977) als overledene
Petrus Johannes van der Linden (*1900-1952) als echtgenoot
Dossier:

PK-000272

Afgeschermd (Persoonskaart)
Akte: 102
Vergel. datum: 11-04-1939
Achterkant (J/N): J
hierin
Dora van der Kruijs (*1901-1977) als hoofdpersoon
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als vader
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als moeder
Petrus Johannes van der Linden (*1900-1952) als echtgenoot
Petrus Johannes van der Linden en Dora van der Kruijs als echtpaar
Afgeschermd (*1932-) als kind
Wilhelmus Henricus Petrus van der Linden (*1934-) als kind

PK-000048

Afgeschermd (Persoonskaart)
Akte: 56
Vergel. datum: 27-12-1946
Achterkant (J/N): J
hierin
Adrianus (Jo) van den Heuvel (*1923-1984) als hoofdpersoon
Hendricus van den Heuvel (*1900-) als vader
Johanna Hendrika Olthuizen (*1901-) als moeder
Francisca Susanna Maria (Cisca) Jager (*1934-1998) als echtgenote
Afgeschermd (*1963-) als kind
Afgeschermd (*1965-) als kind
Afgeschermd (*1968-) als kind