Bronnen Bronnen
Bronnen

T-000294-1806

ISIS DTB Trouwboeken Lieshout 1806 Dirk van Vijfeijken & Catharina van Hoof (trouwboek)
trouwplaats: Lieshout
Archiefnaam: DTB Lieshout
Archief: ISIS HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Catharina van Hoof
Bruid op zondag 6 juli 1806 Lieshout

Theodorus van Vyfeyken
Trouw Lieshout rk 06-07-1806 met
Catharina van Hoof
Getuige 1: Gerardus Royackers
Getuige 2: Nicolaas van Vyfeyken
Opmerking: sexta July 1806
Bron: HIC Helmond DTB Lieshout nr. 02

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
D.T.B. Trouwboeken Lieshout 1648 - 1810
Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer
Bestanden Peelland
hierin
06-07-1806 Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-†1871) als bruidegom
Catharina van Hoof (*1786-†1806) als bruid
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken en Catharina van Hoof als echtpaar

D-000304-1811

DTB Doopboeken Gemert 1811 Antonetta Peters (doopboek)
doopplaats: Gemert
Archiefnaam: DTB Gemert
Archief: ISIS G-A Gemert-Bakel
Gezindte: RK

Details
Antonetta Peters
Gedoopt op woensdag 13 maart 1811 Gemert

Gedoopt Gemert RK 13-03-1811
Antonetta
Dochter van
Judocus Mattiae Peters
Joanna Petri van Lijssel
Peter: Joannes Wilhelmus Petri van Lijssel
Meter: Joanna Mattiae Peters
Inplaats van Peter: Martinus van den Heuvel
Inplaats van Meter: Theodora Heijbloemers
helft van tweeling
Bron: G.A. Gemert-Bakel. DTB Dopen Gemert Register 17 pagina 28

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
D.T.B. Doopboeken Gemert 1586 - 1812
Archief:
Bronnen Gemert inventarisnummer Opvragen bij GA Gemert-Bakel
Bestanden Gemert
hierin
13-03-1811 Antonetta Peters (*1811-†1843) als kind
Joseph Peters (*1773-) als vader
Johanna van Lyssel (*1784-) als moeder

T-000307-1779

DTB Trouwboek Someren 1779 Antonij Jacobs & Hendrina Rijnen (trouwboek)
trouwplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: ISIS HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Antony Jacobs
Bruidegom op zondag 24 januari 1779 Someren

Antony Jacobs
Leeftijd: jm Geboorteplaats: Someren Woonplaats: Someren
Trouw Someren ng 24-01-1779 met
Hendryn Martinus Reynen
Leeftijd: jd Geboorteplaats: Someren Woonplaats: Someren
Getuige 1: Jan A. Weylers
Opmerking: de vader van de bruid gaf consent.
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 4 folio 116v

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
D.T.B. Trouwboeken Someren 1650 - 1810
Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer
Bestanden Peelland

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Antonius Antonius Jacobs
Bruidegom op zondag 24 januari 1779 Someren

Antonius Antonius Jacobs
Trouw Someren rk 24-01-1779 met
Henrica Reynen
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Someren nr. 52 folio 27v

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Trouwboeken Someren 1650 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
24-01-1779 Antonij Antonius Jacobs (*1759-) als bruidegom
Hendrina Rijnen (*1759-) als bruid
Antonij Antonius Jacobs en Hendrina Rijnen als echtpaar

BSH-000311-1819

Akte BS Huwelijk Asten 1819 Helena van der Kruijs & Theodorus Thielen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Asten
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond

In het Jaar een duizend acht honderd en negentien, den twee en twintigste der Maand Januari te tien uren des morgens zyn voor ons Burgemeester, Beämbte van den Burgerlyken Staat der Gemeente Asten Provincie Noord-Braband, en in tegenwoordigheid van
Peter Plunders, Landbouwer, oud acht en vijftig jaren
Jan Bluijssen, Zadelmaker, oudtwee en zestig jaren
Jan van den Eijnden, Timmerman, oud zeven en veertig jaren
Jan Antonie Agtiers, ...., oud negen en twintig jaren
alle wonende te Asten en zijnde geen bloedverwanten der Aanstaande Echtgenoten
gecompareerd Theodorus Thielen
Landbouwer oud zeven en twintig jaren, wonende te Asten Provincie Noord Braband, meerderjarige Zoon van Andries Thielen, Landbouwer wonende te Asten en van wijlen Johanna Slooten ter eenre
en Helena van der Cruijs, dienstmeid, oud twee en veertig jaren, wonende te Asten Provincie Noord Braband, meerderjarige Dochter van wijlen Franciscus van de Cruys en van Maria Coolen, Landbouwster ter Someren ten andere, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelyk overtegaan, waaraan voldoende, hebben wy overeenkomstig de Wet, voorlezing gedaan van de Stukken hierna genoemd en door de wederzydsche partyen overgelegd te weten:
1e. Van de acte van Geboorte van Theodorus Thielen Bruidegom, waaruit blijkt dat hy geboren is den Achte der Maand October een duizen zeven honder twee en negentig te Asten
2e. Van de acte van Geboorte van helena van der cruys Bruid, waaruit blykt dat zy Geboren is den zestiende der Maand february een duizend zeven honderd zeven en zeventig te Someren
3e. Van de acte van Afkoniging van trouwbelofte tusschen de aanstaande Echtgenooten, gedaan voor de principale deur van de Gemeentehuis, de eerste op Zondag den tiende January een duizen acht honder en negentien en de tweede op Zondag den Zeventiende January te Someren en Asten, waartegen geen verhindergingen zyn ingekomen
4e. Acte van overleiden van Johanna Slooten, overleden te Asten den twaalfde April achttienhonderd en zestien
5e. Acte van overleiden van Francis van de Cruys, overleden te Someren, den twintigste January Achttienhonder en veertien
6e. Den vader van den Bruidegom en moeder van de Bruid, alhier present en en constaterende Hebbende den Bruidegom aan zijn verpligting ten aanzien den Nationale Militie voldaan.
En eindelyk van het zesde Hoofdstuk van den titel van het Huwelyk van het burgerlyk Wetboek, handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling.
Waarna wy Burgmeester, Beämbte van den Burgelyken Staat bovengenoemd aan den Bruidegom en aan de Bruid gevraagd hebben of zy elkander tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van hun afzonderlyk en bevestigend genatwoord hebbende, hebben wy in naam der Wet verklaard, dat de personen van Theodorus Thielen en van Helena van de Cruys bovengenoemd door het Huwelyk zyn vereenigd.
Van al hetwelk wy deze acte hebben opgemaakt, en na daarvan voorlezing te hebben gedaan aan de partyen en getuigen, hebben dezelve met ons geteekend uitgenomen den Bruidegom en Bruid, Andries Thielen en Maria Coolen welke alle hebbben verklaard niet te kunnen schrijven.
Details
Helena van de Cruijs
Bruid op vrijdag 22 januari 1819 Asten

Theodorus Thielen
Geboren Asten 08-10-1792
Zoon van
Andries Thielen
Johanna Slooten
Gehuwd Asten 22-01-1819 met
Helena van de Cruijs
Geboren Someren 16-02-1777
Dochter van
Francis van de Cruijs
Maria Coolen
Bron: HIC Helmond BS Huwelijken Asten aktenr. 3

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Asten 1811 - 1922

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peelland
hierin
22-01-1819 3 Theodorus (Dirk) Thielen en Helena van der Kruijs als echtpaar
Theodorus (Dirk) Thielen (*1792-†1862) als bruidegom
Helena van der Kruijs (*1777-†1854) als bruid
Andries Jan Thielen (*1766-) als vader bruidegom
Johanna Dielis Slooten (*1766-†1816) als moeder bruidegom
Francis Jan van de Cruys (*1745-†1814) als vader bruid
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder bruid
Dossier:

BSO-000311-1854

BS Overlijden Asten 1854 Helena van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Asten
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond

Details
Helena v.d. Cruijs
Overledene op maandag 10 juli 1854 Asten

Helena v.d. Cruijs
Geboorteplaats: Someren
Opmerking: Geboortedatum 16-02-1777
Overleden Asten 10-07-1854
Kind van
Francis v.d. Cruijs
Maria Coolen
Gehuwd met
Theodorus Thielen
Bron: HIC Helmond BS Overlijden Asten

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
B.S. Overlijden Asten 1845 - 1933
Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer
Bestanden Peelland
hierin
10-07-1854 Helena van der Kruijs (*1777-†1854) als overledene
Francis Jan van de Cruys (*1745-†1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder
Theodorus (Dirk) Thielen (*1792-†1862) als echtgenoot