Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000522-1916

BS Huwelijk Strijp 1916 Hendrika Jager & IJpke Elzinga (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Strijp
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RHCE

Details
Gerrit Jager
vader bruid op vrijdag 3 november 1916 Strijp

Plaats: Strijp
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 46, datum: 3-11-1916
BRUIDEGOM: IJpke Elzinga
geboorteplaats bruidegom: Haskerland
BRUID: Hendrika Antonia Jager
geboorteplaats bruid: Oudenbosch
Vader bruidegom: Hille Elzinga
Moeder bruidegom: Sjoukje van der Zee
Vader bruid: Gerrit Jager
Moeder bruid: Antonetta Cornelia van den Eijnden
Opmerkingen: Bruidegom geboren circa 1892 Bruid geboren circa 1896,

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
BS - Strijp - huwelijken 1811-1920
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
03-11-1916 46 Ypke Elzinga (*1892-1971) als bruidegom
Hendrika Antonia Jager (*1896-) als bruid
Ypke Elzinga en Hendrika Antonia Jager als echtpaar
Gerrit Jager (*1864-1945) als vader bruid
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als moeder bruid
Hille Elzinga (*1861-1963) als vader bruidegom
Sjoukje Suzanna van der Zee (*1861-) als moeder bruidegom

BSH-000541-1890

ISIS BS Huwelijk Breda 1890 Maria Borghouts & Evert ter Beek (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Breda
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1243

Details
Walterus Hermanus Borghouts
vader bruid op maandag 5 mei 1890 Breda

Bron: RANB inventarisnummer: 1243 plaats: Breda
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 68, datum: 5-5-1890
BRUIDEGOM: Evert ter Beek
geboorteplaats bruidegom: Zutphen
BRUID: Maria Adriana Borghouts
geboorteplaats bruid: Breda
Vader bruidegom: Hendrikus ter Beek
Moeder bruidegom: Johanna Everdiena ter Beek
Vader bruid: Walterus Hermanus Borghouts
Moeder bruid: Sanderina Wilhelmina Jacoba van der Schrieck
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1869, Bruidegom geboren circa 1863, Akte bevat meer informatie.

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
BS - Breda - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
05-05-1890 68 Evert ter Beek en Maria Adriana Borghouts als echtpaar
Evert ter Beek (*1863-) als bruidegom
Maria Adriana Borghouts (*1869-) als bruid
Walterus Hermanus Borghouts (*1843-) als vader bruid
Sanderina Wilhelmina Jacoba Schriek (*1847-) als moeder bruid

D-000546-1805

ISIS DTB Doopboeken Gemert 1805 Joanna Peters (doopboek)
doopplaats: Gemert
Archiefnaam: DTB Gemert
Archief: ISIS G.A. Gemert-Bakel
Inventarisnr.: 16
Gezindte: RK

Details
Judocus Matthei Peters
Vader op woensdag 23 januari 1805 Gemert

DOOPDATUM: 23-01-1805, gezindte: RK, plaats: Gemert
KIND: Joanna do van:
VADER: Judocus Matthei Peters,
MOEDER: Joanna van Lijssel
PETER: Petrus van Lijssel,
METER: Anna Maria Matthei Peters,
GETUIGE 3 (ipv Peter): Andreas van der Linden
GETUIGE 4 (ipv Meter): Joanna Peter Theunissen
Bron: G.A. Gemert-Bakel, register: 16, folio: 233

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Gemert dopen 1586-1810, compleet
Archief:
DTB Gemert inventarisnummer 1-11,20,27-28,30-31,33-38
Retroacta van de Burgerlijke Stand
hierin
23-01-1805 233 Joanna Peters (*1805-) als hoofdpersoon
Joseph Peters (*1773-) als vader
Johanna van Lyssel (*1784-) als moeder

BSO-000029-1860

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1860 Jacob Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
periode: 19-01-1860
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd en Zestig, den twintigsten Janury
Verschenen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Hendrik Willem Jager oud drie en twintig jaren zonder beroep, wonende te Etten, zoon van den overledene en Andries Broekhoven, oud zes en zestig jzren, gemeentes bode wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den negentienden January dezes jaarsJacob Hindrikz Jager, oud vijftig jaren, winkelier, geboren te Noordbroek en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Pieternella Gerardina van Breda, zoon van Hendriks Jacob Jager en Trijntje Arends Bos, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.Details
Jacob Hindriksz Jager
overleden op donderdag 19 januari 1860 Etten

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Memorie van Successie
Archief:
MEMORIE van SUCCESSIE inventarisnummer diverse
Memories van Successie 1806-1902
hierin
19-01-1860 8 Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als overledene
Hendrik Jacobs Jager (*1779-1844) als vader
Trijntje Arends Bos (*1777-1837) als moeder
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als echtgenote
Dossier:

BSH-000075-1873

Genlias BS Huwelijk Heer 1873 Hendricus Janssen & Agnes Essers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 26

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 26
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 13-11-1873
Bruidegom Joannes Henricus Janssen
Geboortedatum: 20-06-1844
Geboorteplaats: Margraten
Bruid Maria Agnes Hubertina Essers
Geboortedatum: 02-08-1853
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Peter Janssen
Moeder bruidegom Maria Hendriks
Vader bruid Willem Essers
Moeder bruid Barbara Pricken
Nadere informatie >
hierin
13-11-1873 Hendricus Janssen en Agnes Essers als echtpaar
Hendricus Janssen (*1844-) als bruidegom
Agnes Essers (*1853-) als bruid
Joannes Peter Janssen (*1824-) als vader bruidegom
Maria Hendriks (*1824-) als moeder bruidegom
Willem Essers (*1833-) als vader bruid
Barbara Pricken (*1833-) als moeder bruid