Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000260-1839

Genlias BS Huwelijk Bemelen 1839 Anna Breuls & Tossanus Broers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Bemelen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 2

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.009
Inventarisnr: 2
Gemeente: Bemelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 22-05-1839
Bruidegom Tossanus Broers
Geboortedatum: 23-05-1773
Geboorteplaats: Gulpen
Bruid Anna Elisabeth Breuls
Geboorteplaats: Bemelen
Vader bruidegom Georgius Broers
Moeder bruidegom Maria Agnes Janssen
Vader bruid Jan Willem Breuls
Moeder bruid Gertruid Koekelkoren
Nadere informatie Bgm wdnr van Maria Peusens
hierin
22-05-1839 Tossanus Broers en Anna Elisabeth Breuls als echtpaar
Tossanus Broers (*1773-) als bruidegom
Anna Elisabeth Breuls (*1819-) als bruid
Jan Willem Breuls (*1769-) als vader bruid
Mari Gertrude Koekelkoren (*1788-) als moeder bruid

BSH-000262-1899

Genlias BS Huwelijk Heer 1899 Maria Breuls & Gerard Prikken (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 27

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 27
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 08-04-1899
Bruidegom Gerard Petrus Hubertus Prikken
Geboortedatum: 15-03-1873
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Maria Joanna Breuls
Geboortedatum: 10-05-1873
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Pieter Prikken
Moeder bruidegom Maria Prmer
Vader bruid Joannes Petrus Breuls
Moeder bruid Joanna Diederen
Nadere informatie >

hierin
08-04-1899 Gerard Petrus Hubertus Prikken en Maria Joanna Breuls als echtpaar
Gerard Petrus Hubertus Prikken (*1873-) als bruidegom
Maria Joanna Breuls (*1873-) als bruid
Joannes Petrus (Peter) Breuls (*1848-) als vader bruid
Joanna Hubertina Diederen (*1840-) als moeder bruid

BSH-000264-1909

ISIS BS Huwelijk Roosendaal 1909 Cornelis Borghouts & Maria van Loon (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB

Details
Cornelis Marinus Adrianus Borghouts
Bruidegom op maandag 24 mei 1909 Roosendaal

Plaats: Roosendaal
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 44, datum: 24-5-1909
BRUIDEGOM: Cornelis Marinus Adrianus Borghouts
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Maria Cornelia van Loon
geboorteplaats bruid: Roosendaal en Nispen
Vader bruidegom: Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder bruidegom: Petronella Indeweij
Vader bruid: Petrus Johannes van Loon
Moeder bruid: Cornelia Catharina Rampart

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
BS - Roosendaal - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
24-05-1909 44 Cornelis Marinus Adrianus Borghouts (*1885-) als bruidegom
Maria Cornelia van Loon (*1881-1929) als bruid
Cornelis Marinus Adrianus Borghouts en Maria Cornelia van Loon als echtpaar
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader bruidegom
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder bruidegom

BP-000267-19361

Bidprentje 1936 Cisca Jansen (Drukwerk - Bidprentje)

In uwe godvruchtige gebeden wordt
aanbevolen de Ziel van Zaliger
FRANCISCA JANSEN
echtgenoote van
Martinus Wilhelmus van der Kruys
eerder weduwe van
Hendricus Verhoeven


Zij werd geboren te Stiphout den 13 April 1861
en is overleden te Helmond, na een geduldig
gedragen lijden, den 2 Juni 1936, tijdig voorzien
van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Moest de Christus dit alles niet lijden en aldus
ingaan in Zijne glorie
Luc. 24. 26.

Met Christus was ik aan het kruis gehecht,
wetende, dat wie deelgenooten zijn van Zijn
lijden, ook deel zullen hebben in Zijn vertroosting
Gal. II 19. II Cor. I 7.

Benauwdheden overvielen mij, doch ik heb
den naam den Heeren aangeroepen.
Ps. 114. 3.

Dierbare Echtgenoot, houd moed en vertrouw
op God: zie ik sterf, maar mijn liefde sterft
niet. Wij zullen elkander wederzien.
Geliefde kinderen, bidt God, dat Hij uwe
wegen besture en uwe ondernemingen zegene
(Job 4.). Bemint elkander met broederlijke liefde.
Eert vader alle dagen zijns levens en blijft mij
in liefde gedenken.

Leeft gelukkig, de Heer zij op al uwe wegen
en zijn H. Engel vergezelle u.
Tob. 5.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
300. d. afl.

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.N.B. Er zijn twee bidprentjes met verschillende datums van overlijden.
hierin
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als overledene
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als echtgenoot
Hendricus Verhoeven (*1863-1892) als echtgenoot
Dossier:

BP-000267-19362

Bidprentje 1936 Cisca Jansen (Drukwerk - Bidprentje)

In uwe godvruchtige gebeden wordt aan-
bevolen de Ziel van Zaliger
FRANCISCA JANSEN
echtgenoote van
Martinus Wilhelmus van der Kruys
eerder weduwe van
Hendricus Verhoeven


Zij werd geboren te Stiphout den 13 April
1861en is overleden te Helmond, na een
geduldig gedragen lijden, den 3 Juni 1936,
tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten
der Stervenden.

Moest de Christus dit alles niet lijden en
aldus ingaan in Zijne glorie
Luc. 24. 26.

Met Christus was ik aan het kruis gehecht,
wetende, dat wie deelgenooten zijn van
Zijn lijden, ook deel zullen hebben in
Zijn vertroosting
Gal. II 19. II Cor. I 7.

Benauwdheden overvielen mij, doch ik heb
den naam den Heeren aangeroepen.
Ps. 114. 3.

Dierbare Echtgenoot, houd moed en ver-
trouw op God: zie ik sterf, maar mijn liefde
sterft niet. Wij zullen elkander wederzien.
Geliefde kinderen, bidt God, dat Hij uwe
wegen besture en uwe ondernemingen zegene
(Job 4.). Bemint elkander met broederlijke
liefde. Eert vader alle dagen zijns levens en
blijft mij in liefde gedenken.

Leeft gelukkig, de Heer zij op al uwe wegen
en zijn H. Engel vergezelle u.
Tob. 5.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
300. d. afl.

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.N.B. Er zijn twee bidprentjes met verschillende datums van overlijden.
hierin
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als overledene
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als echtgenoot
Hendricus Verhoeven (*1863-1892) als echtgenoot
Dossier: