Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000284-1867

BS Huwelijk Helmond 1867 Johanna van Vijfeijken & Hendrik Benders (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

Details
Johanna van de Vijfeijken
Bruid op woensdag 5 juni 1867 Helmond

Hendricus Benders
Geboren Asten 20-01-1827
Beroep: fabriekarbeider Woonplaats: Helmond Leeftijd: 40 jr.
Weduwnaar van Anna Verlijsdonk
Zoon van
Leonardus Benders overleden
Catharina Verlijsdonk overleden
Gehuwd Helmond 05-06-1867 met
Johanna van de Vijfeijken
Geboren Beek En Donk 21-10-1826
Woonplaats: Helmond Leeftijd: 40 jr.
Weduwe van Henricus van de Krijs
Dochter van
Theodorus van de Vijfeijken Beroep: landbouwer
Catharina Koppens overleden
Woonplaats ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond 1867 aktenr. 48--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947

hierin
05-06-1867 48 Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als bruid
Hendricus (Hendrik) Benders (*1827-1870) als bruidegom
Hendricus (Hendrik) Benders en Johanna van Vijfeijken als echtpaar
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader bruid
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder bruid

BSH-000290-1879

ISIS BS Huwelijk Breda 1879 Johanna Indeweij & Adrianus Rucolisueli (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Breda
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1240

Details
Johanna Indeweij
Bruid op woensdag 26 november 1879 Breda

Bron: RANB inventarisnummer: 1240 plaats: Breda
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 135, datum: 26-11-1879
BRUIDEGOM: Adrianus Johannes Rucolisueli
geboorteplaats bruidegom: Breda
BRUID: Johanna Indeweij
geboorteplaats bruid: Oudenbosch
Vader bruidegom: Johannes Rucolisueli
Moeder bruidegom: Petronella van Riel
Vader bruid: Hendrik Indeweij
Moeder bruid: Maria Valentijn--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Breda - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
26-11-1879 135 Adrianus Johannes Rucolisueli (*1859-) als bruidegom
Johanna Indeweij (*1844-1890) als bruid
Adrianus Johannes Rucolisueli en Johanna Indeweij als echtpaar
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader bruid
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder bruid

BSH-000292-1815

Akte BS Huwelijk Someren 1815 Willem van de Cruys & Antonetta Jacobs (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Someren
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 7126

In het Jaar een Duizend Acht honderd en Vijftien den Vijftienden April voormiddags omtrent elven zyn voor ons BURGEMESTER der Gemeente van Someren, kanton der provincie Braband ter Eenre gecompareerd Wilhemus van de Cruijs, oud agtentwintig Jaren geboortig van Someren en uitoefenende het bedrijf van Landbouwer wonende te Someren Zoon van Francis van de Cruijs en van Maria Coolen, in leven
en ter andere zijde Antonetta Jacobs oud negenentwintig Jaren geboortig van Someren woonachtig te Someren, Dochter van Antonij Jacobs en van Hendrina Rijnen
dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waar van de Publicatien in deze Gemeente van Someren zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste Zondag den tweeden april 1800 vijftien en de tweede, Zondag daaraan volgende den negenden april deszelven Jaar.
Wij BURGEMEESTER der Gemeente van Someren naar voorlezing te hebben gegeven van de stukken hier na genoemd en, door wederzijsche partijen overgelegd, te weten:
1e. De acte van geboorte van wilhelmus van de Cruijs dato zevenden april 1800 vijftien waaruit blijkt dat denzelven is gebooren te Someren den Een en twintigsten february Een duizend Zeven honderd zeven en taggentig
2e. De acte van geboorte van Antonetta Jacobs dato agtsten april 1800 vijftien waaruit blijkt dat dezelve is gebooren den Een en twintigsten July Een duizend Zeven honderdzesentaggentig, en
3e. Het consent van Maria Coolen, moeder van de comparante Antonetta Jacobs, alhier present
verklaaren in naam van ZIJNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID den HEERE PRINCE van ORANJE NASSAU, Souverein van de Vereenigde Nederlanden, dat de Perzoonen van Wilhemus van de Cruijs en van Antonetta Jacobs door een weetig Huwelijk zijn vereenigd.
Aldus deze tegenswoordige acte opgemaakt in tegenwoordigheid van
Pieter Mattijs de Wit oud tween en zestig Jaren, kleermaker
Antonij Hurkmans oud drie en zestig Jaren, arbeider
Jan van Deursen oud tween en veertig Jaren, arbeider en
Jan Hendrik van .... oud veertig Jarenwever
allen te Someren woonachtig, en is deze na voorlezinge door den Getuigen Pieter Matthijs de Wit met ons getekend hebbende de verdere getuigen met de comparanten en de moeder van de comparente Antonetta Jacobs verklaar niet te kunnen schrijven.


Details
Wilhelmus van de Cruijs
Bruidegom op zaterdag 15 april 1815 Someren

Bron: RANB inventarisnummer: 7126 plaats: Someren
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 6, datum: 15-4-1815
BRUIDEGOM: Wilhelmus van de Cruijs
geboorteplaats bruidegom: Someren
geboortedatum bruidegom: 21-2-1787
BRUID: Antonetta Jacobs
geboorteplaats bruid: Someren
geboortedatum bruid: 21-7-1786
Vader bruidegom: Francis van de Cruijs
Moeder bruidegom: Maria Coolen
Vader bruid: Antonij Jacobs
Moeder bruid: Hendrina Rijnen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Someren - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
15-04-1815 6 Willem van de Cruys (*1787-1856) als bruidegom
Antonetta Jacobs (*1786-1856) als bruid
Willem van de Cruys en Antonetta Jacobs als echtpaar
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader bruidegom
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder bruidegom
Antonij Antonius Jacobs (*1759-) als vader bruid
Hendrina Rijnen (*1759-) als moeder bruid
Dossier:

D-000294-1782

ISIS DTB Doopboeken Lieshout 1782 Dirk van Vijfeijken (doopboek)
doopplaats: Lieshout
Archiefnaam: DTB Lieshout
Archief: ISIS HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Theodorus van Vyfeycken
Gedoopt op zondag 24 februari 1782 Lieshout

Gedoopt Lieshout rk 24-02-1782
Theodorus
Zoon van
Johannes van Vyfeycken
Theodora van Os
Peter: Thomas van Os
Meter: Henrica van Vyfeycken
Bron: HIC Helmond DTB Lieshout nr. 01--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Lieshout 1641 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peelland
hierin
24-02-1782 Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als kind
Johannes van Vijfeijken (*1776-1825) als vader
Theodora van Osch (*1776-) als moeder

BSO-000294-1871

ISIS BS Overlijden Helmond 1871 Dirk van Vijfeijken (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

Details
Theodorus van Vijfeijken
Overledene op vrijdag 20 januari 1871 Helmond

Theodorus van Vijfeijken
Leeftijd: 88 Jaar Beroep: landbouwer
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Lieshout
Overleden Helmond 20-01-1871
Zoon van
Johannes van Vijfeijken Overleden
Theodora van Os Overleden
Weduwnaar van
Catharina Coppens
Opmerking: eerder weduwnaar van catharina van hoof
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1871 aktenr. 16--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
20-01-1871 16 Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als overledene
Catharina van Hoof (*1786-1806) als echtgenote
Catharina Coppens (*1795-1856) als echtgenote
Johannes van Vijfeijken (*1776-1825) als vader
Theodora van Osch (*1776-) als moeder