Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000499-1857

Akte BS Huwelijk Zundert 1857 Jacobus de Rooij & Maria Cools (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 9531

In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den tweeden der maand Mei
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUNDERT en WERNHOUT, Jacobus de Rooij, oud vier en twintig jaren, geboren te Rucphen wonende te Zundert, beroep bouwmansknecht.
Meerderjarige zoon van Johannes de Rooij, arbeider, wonende te Rucphen, hier tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Elisabeth Verheijen, overleden te Rucphen ter eenre,
En Maria Cools, oud dertig jaren, geboren en wonende te Zundert, beroep dienstmeid.
Meerderjarige dochter van Sebregt Cools, overleden te Zundert, en van Cornelia de Bakker, arbeidster, wonende binnen deze Gemeente woonachtig, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente van Zundert en Wernhout hebben plaats gehad op zondagen, den negentienden en zesentwintigsten der maand April beiden dezes jaars achttienhonderd zevenenvijftig.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
Een akte waaruit blijkt dat de huwelijksafkondigingen binnen deze Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
Een geboorteextract van Jacobus de Rooij, geboren te Rucphen, den een en dertigsten October achttien honderd twee en dertig.
Een doodsextract van Elisabeth Verheijen overleden te Rucphen, den drie en twintigsten September achttien honderd zes en vijftig.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den heer Commissaris des Konings in de provincie Noord Brabant.
En eindelijk, een geboorteextract van Maria Cools, geboren te Zundert, den twee en twintigsten November achttien honderd zes en twintig.
Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebbe verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Jacobus de Rooij en Maria Cools door Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van: Johannes Hollanders, oud zeventig jaren, gepensioneerd veldwachter, Christiaan Brugge, oud negen en vijftig jaren, veldwachter, Johannes van Raaij, oud twee en dertig jaren, veldwachter, en Cornelis Adrianus Pelst, oud een en dertig jaren, gemeente ontvanger, allen wonende te Zundert, als getuigen hiertoe verzocht.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met de getuigen hebben geteekend, terwijl de bruidegom en de bruid, alsmede de vader van den bruidegom, verklaren als de schrijfkunst niet magtig zijnde, nimmer te hebben kunnen schrijven noch teekenen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.189
Inventarisnr: 9531
Gemeente: Zundert
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 02-05-1857
Bruidegom Jacobus de Rooij
Geboortedatum: 31-10-1832
Geboorteplaats: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
Bruid Maria Cools
Geboortedatum: 22-11-1826
Geboorteplaats: Zundert
Vader bruidegom Johannes de Rooij
Moeder bruidegom Elizabeth Verheijen
Vader bruid Sebregt Cools
Moeder bruid Cornelia de Bakker
Nadere informatie >

hierin
02-05-1857 11 Jacobus de Rooij (*1832-) als bruidegom
Maria Cools (*1826-†1865) als bruid
Jacobus de Rooij en Maria Cools als echtpaar
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-†1872) als vader bruidegom
Elizabeth van Reijen (*1795-†1856) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH-000499-1865

Akte BS Huwelijk Zundert 1865 Jacobus de Rooij & Johanna Bakkers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 9531

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den vijf en twintigsten der maand November
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUNDERT en WERNHOUT, Jacobus de Rooij, oud drie en dertig jaren, geboren te Rucphen en wonende te Zundert, beroep arbeider, weduwnaar van Maria Cools.
Meerderjarige zoon van Johannes de Rooij, arbeider, wonende te Rucphen, en van wijlen Elisabeth Verheijen, ter eenre,
En Johanna Geertuid Bakkers, oud negen en twintig, geboren te Breda en wonende te Zundert van beroep dienstmeid.
Meerderjarige dochter van Adrianus Bakkers en van Anna Maria Hinten, beiden overleden, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente van Zundert en Wernhout hebben plaats gehad op zondagen, den vijfden en twaalfden der maand November, beiden des jaars achttienhonderd vijfenzestig.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
Een akte waaruit blijkt dat de huwelijksafkondigingen binnen deze Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
Een geboorteextract van Jacobus de Rooij, geboren te Rucphen, den een en dertigsten October achttien honderd twee en dertig.
Een doodsextract van Maria Cools, overleden te Zundert, den eersten April achttien honderd vijf en zestig.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den heer Commissaris des Konings in de provincie Noord Brabant.
Een geboorteextract van Johanna Geertui Bakkers, geboren te Breda, den vierden February achttien honderd zes en dertig.
Een doodsextract van Adrianus Bakkers, overleden te Breda, den vijfden Juny achttien honderd negen en veertig.
Een doodsextract van Anna Maria Hinten, overleden te Breda, den drie en twintigsten October achttien honderd vijftig.
Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebbe verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Jacobus de Rooij en Johanna Geertui Bakkers door Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van:

, als getuigen hiertoe verzocht.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen,Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.189
Inventarisnr: 9531
Gemeente: Zundert
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 25
Datum: 15-11-1865
Bruidegom Jacobus de Rooij
Geboortedatum: 31-10-1832
Geboorteplaats: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
Bruid Johanna Geertrui Bakkers
Geboortedatum: 05-06-1836
Geboorteplaats: Breda
Vader bruidegom johannes de Rooij
Moeder bruidegom Elisabeth Verheijen
Vader bruid Adrianus Bakkers
Moeder bruid Anna maria Hinten
Nadere informatie Akte bevat meer informatie

hierin
25-11-1865 25 Jacobus de Rooij (*1832-) als bruidegom
Johanna Geertrui Bakkers (*1836-) als bruid
Jacobus de Rooij en Johanna Geertrui Bakkers als echtpaar
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-†1872) als vader bruidegom
Elizabeth van Reijen (*1795-†1856) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH-000502-1838

Genlias BS Huwelijk Rucphen 1838 Adriana de Rooij & Marinus Oomen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 6813

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.139
Inventarisnr: 6813
Gemeente: Rucphen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 19-05-1838
Bruidegom Marinus Oomen
Geboorteplaats: Etten-Leur
Bruid Adriana de Rooij
Geboorteplaats: Rucphen
Vader bruidegom Johannes Oomen
Moeder bruidegom Anna Maria Hendrikx
Vader bruid Jacobus de Rooij
Moeder bruid Adriana van Meer
Nadere informatie Bruid geboren circa 1804, Bruidegom geboren circa 1809, Akte bevat meer informatie.

hierin
19-05-1838 13 Marinus (Marijn) Oomen en Adriana Jacobus (Adriana) de Rooij als echtpaar
Marinus (Marijn) Oomen (*1809-†1858) als bruidegom
Adriana Jacobus (Adriana) de Rooij (*1799-†1848) als bruid
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-†1836) als vader bruid
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-†1830) als moeder bruid

BSH-000504-1844

Genlias BS Huwelijk Rucphen 1844 Christiaan de Rooij & Catharina Manniλn (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 6814

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.139
Inventarisnr: 6814
Gemeente: Rucphen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 18
Datum: 31-08-1844
Bruidegom Christiaan de Rooij
Geboorteplaats: Rucphen
Bruid Catharina Mannikn
Geboorteplaats: Rijsbergen
Vader bruidegom Jacobus de Rooij
Moeder bruidegom Adriana van Meer
Vader bruid Adriaan Mannikn
Moeder bruid Maria van Oekel
Nadere informatie >

hierin
31-08-1844 18 Christiaan de Rooij (*1812-†1886) als bruidegom
Anna Catharina (Catharina) Mannie (*1820-†1853) als bruid
Christiaan de Rooij en Anna Catharina (Catharina) Mannie als echtpaar
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-†1836) als vader bruidegom
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-†1830) als moeder bruidegom

BSH-000506-1818

ISIS BS Huwelijk Rucphen 1818 Cornelis de Rooij & Antonetta van den Maagenberg (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 6812

ISIS:
Details
Cornelis de Rooij
Bruidegom op donderdag 8 januari 1818 Rucphen

Huwelijk te Rucphen , 1818, akte-nummer 1 ,d.d. 08-01-1818
Bruidegom: Cornelis de Rooij
Leeftijd 23 jr., geboren te Rucphen
Zoon van : Jacobus de Rooij en Adriana van Meer
Opmerkingen bruidegom: arbeider, won. Rucphen
Bruid: Antonetta van den Maagdenberg
Leeftijd 24 jr. , geboren te Rucphen
Dochter van : Antony van den Maagdenberg en Susanna Gommers
Opmerkingen bruid : bouwliedster, won. Rucphen--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van huwelijken Rucphen 1811-1915

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphen

GENLIAS:
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.139
Inventarisnr: 6812
Gemeente: Rucphen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 08-01-1818
Bruidegom Cornelis de Rooij
Geboorteplaats: Rucphen
Bruid Antonetta van den Maagdenberg
Geboorteplaats: Rucphen
Vader bruidegom Jacobus de Rooij
Moeder bruidegom Adriana van Meer
Vader bruid Antonij van den Maagdenberg
Moeder bruid Susanna Gommers
Nadere informatie >

hierin
08-01-1818 1 Cornelis de Rooij (*1794-†1874) als bruidegom
Cornelis de Rooij en Antonetta van den Maagdenberg als echtpaar
Antonetta van den Maagdenberg (*1793-†1856)
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-†1836) als vader bruidegom
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-†1830) als moeder bruidegom