Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000575-1919

ISIS BS Huwelijk Uden 1919 Antonia van den Heuvel & Lambertus van Beusekom (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Uden
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 3220

Details
Antonia Maria vanden Heuvel
Bruid op vrijdag 24 oktober 1919 Uden

Bron: RANB inventarisnummer: 3220 plaats: Uden
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 81, datum: 24-10-1919
BRUIDEGOM: Lambertus van Beusekom
geboorteplaats bruidegom: Zeeland
BRUID: Antonia Maria vanden Heuvel
geboorteplaats bruid: Uden
Vader bruidegom: Johannes van Beusekom
Moeder bruidegom: Maria van Bree
Vader bruid: Adrianus van den Heuvel
Moeder bruid: Hendrika vanden Boom
Opmerkingen: Bruidegom geboren circa 1884 Bruid geboren circa 1892 Akte bevat meer informatie, weduwnaar van Gert--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Uden - huwelijken 1811-1923
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
24-10-1919 81 Antonia Maria van den Heuvel (*1892-) als bruid
Lambertus van Beusekom en Antonia Maria van den Heuvel als echtpaar
Lambertus van Beusekom (*1884-) als bruidegom
Adrianus van den Heuvel (*1854-1901) als vader bruid
Hendrika van den Boom (*1867-) als moeder bruid

BSH-000582-1869

ISIS BS Huwelijk Aarle-Rixtel 1869 Franciscus Geenen & Johanna Maas (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Aarle-Rixtel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond

Details
Franciscus Geenen
Bruidegom op maandag 1 februari 1869 Aarle-Rixtel

Franciscus Geenen
Geboren Aarle-Rixtel 12-08-1842
Zoon van
Jan Geenen
Justina Verhagen
Gehuwd Aarle-Rixtel 01-02-1869 met
Joohanna Maria Maas
Geboren Aarle-Rixtel 09-06-1846
Dochter van
Jan Maas
Johanna van der Aa
Bron: HIC Helmond BS Huwelijken Aarle-Rixtel aktenr. 1--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Aarle-Rixtel 1811 - 1922

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
01-02-1869 1 Franciscus Geenen en Johanna Maria Maas als echtpaar
Franciscus Geenen (*1842-1895) als bruidegom
Johanna Maria Maas (*1846-) als bruid

BSH-000586-1817

Akte BS Huwelijk Oud en Nieuw Gastel 1817 Jan van den Eijnden & Antonia Horsten (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2657

In het Jaar een duizend acht honderd zeventien den tweeden dag der Maand November des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Oud & Nieuw Gastel, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Jan Baptist Augustinus van den Eijnden, oud zeven en twintig jaren, geboren te Tilburg, Provincie Noord-Braband den een en dertigsten Augustus Een duizend zeven honderd twee en negentig en uitoefenende het bedrijf van smitsmaat, wonende te Gastel, zoon van Jan? te Tilburg overleden den een en twintigsten Februarij een duizend acht honderd en elf en van Anna Maria Pernigone te Tilburg overledenden negentienden Meij een duizend acht honderd en elf.
En ter andere zijde Antonia Adriana van Horsten, ongehuwd dienstmaagd, oud agttien jaren, geboren te Gastel, Provincie Noord-Braband den een en twintigsten Meij zeventien honderd negen en negentig, wonende te Gastel, dochter van Pieter te Gastel overleden den zevenentwintigsten Junij een duizend achthonderd en dertien en van Catharina Vervloet woonende te Gastel, hier present en consisteerenden,
welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente, zonder eenige verhindering, zijn geschied, te weten: de eerste, Zondag den vierde October Agtienhonderd zeventien en de tweede, Zondag daaraanvolgende den Elfden October dezes jaars, overeenkomstig de Wet.
Geene tegenstrijdig tegen dit Huwelijk ons bekend zijnde, regt doende aan hunne vordering, na voorlezing te hebben gedaan, ingevolgde de Wet, 1e van de Acten van Huwelijks-Afkondigingen, gedaan te Gastel;
2e Van Alle justificatoire stukken door wederzeidsche partijen overgelegd;
3e Van het certificaat dat Jan Baptist Augustinus van den Eijnden aan de Wet op de Nationale Militie heeft voldaan.
En eindelijk van het 6de Kapittel van het thans vigerend Burgerlijk Wetboek, voorkomende onder Huwelijken, en wel bepaaldelijk, Artikel 212, 213 en 214, hebben gevraagd aan den Bruidegom en de Bruid, of zij elkander over en weder voor Man en Vrouw erkennen; waarop dezelve elk afzonderlijk en bevestigend hebbende geantwoord, wij Burgemester, Beambte van den Burgerlijken Stand, verklaren, in Naam der Wet, dat de Personen van Jan Baptist Augustinus van den Eijnden en Antonia Adrianan Horsten door een wettig Huwelijk zijn vereenigd.
En zulks in tegenwoordigheid van Lambert Knaap, verver, oud twee en veertig jaren, van Louis ??, bakker, oud zes en veertig jaren, van Cornelis den Ronden, smit, oud veertig jaren, en van Hendrik van ??, schoolmeester, oud vijf en zestig jaren, getuigen ten dezen, wonende te Gastel.
Van al het geen wij deze tegenwoordige Acte van Huwelijk hebben opgemaakt, en na dat van dezelve voorlezing is gedaan aan de Contracterende Partijen en Getuigen, hebben dezelve met en benevens ons geteekend.
Gedaan ten Raadhuize der Gemeente, Dag, Maand en Jaar, als boven.Details
Jan Baptist Augustinus van den Eijnden
Bruidegom op zondag 2 november 1817 Oud en Nieuw Gastel

Bron: RANB inventarisnummer: 2657 plaats: Oud en Nieuw Gastel
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 8, datum: 2-11-1817
BRUIDEGOM: Jan Baptist Augustinus van den Eijnden
geboorteplaats bruidegom: Tilburg
geboortedatum bruidegom: 31-8-1792
BRUID: Antonia Adriana Horsten
geboorteplaats bruid: Oud en Nieuw Gastel
geboortedatum bruid: 21-5-1799
Vader bruidegom: Jan van den Eijnden
Moeder bruidegom: Anna Maria Pernigone
Vader bruid: Pieter Horsten
Moeder bruid: Catharina Vervloet--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Oud en Nieuw Gastel - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
02-11-1817 8 Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als bruidegom
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als bruid
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden en Antonia Adriana Horsten als echtpaar
Jan van den Eijnden (*1746-1811) als vader bruidegom
Anna Maria Pernigone (*1751-1811) als moeder bruidegom
Dossier:

T-000590-1778

ISIS DTB Trouwboeken Tilburg 1778 Jan van den Eijnden & Anna Pernigone (trouwboek)
trouwplaats: Tilburg
Archiefnaam: DTB Tilburg
Archief: ISIS RHC Tilburg
Inventarisnr.: 20,184
Gezindte: NG

Details
Jan van den Eijnde
huwelijk op zondag 26 april 1778 Tilburg

Man
naam: n Enden
geboren rond 1746 Middelbeers
woonplaats: Tilburg (Veldhoven)

Jan van den Eijnde met Anna Maria Pernigone
ondertrouw op 11 apr 1778
huwelijk op 26 apr 1778 Tilburg
instantie: predikant
getuige: Arnoldus van den Eijnde broer van de bruidegom en Jan Baptist Pernigone broer van de bruid

Tilburg - NG Trouwboek 1772-1781 (RHC Tilburg) 15 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Tb (inv.nr. 20, 184)--------------------------------------------------------------------------------Partners:


Anna Maria Pernigone
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Tilburg NG trouwen, 1759-1801 (bk19-21)
Archief:
DTB Tilburg inventarisnummer 19-21
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
26-04-1778 Jan van den Eijnden (*1746-1811) als bruidegom
Jan van den Eijnden en Anna Maria Pernigone als echtpaar
Anna Maria Pernigone (*1751-1811) als bruid

T-000591-1778

ISIS DTB Trouwboeken Tilburg 1778 Anna Pernigone & Jan van den Eijnden (trouwboek)
trouwplaats: Tilburg
Archiefnaam: DTB Tilburg
Archief: ISIS RHC Tilburg
Inventarisnr.: 20,184
Gezindte: NG

Details
Anna Maria Pernigone
geboren rond 1753 Tilburg

Vrouw
geboren rond 1753 Tilburg
woonplaats: Tilburg (Westheijkant)

Jan van den Eijnde met Anna Maria Pernigone
ondertrouw op 11 apr 1778
huwelijk op 26 apr 1778 Tilburg
instantie: predikant
getuige: Arnoldus van den Eijnde broer van de bruidegom en Jan Baptist Pernigone broer van de bruid

Tilburg - NG Trouwboek 1772-1781 (RHC Tilburg) 15 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Tb (inv.nr. 20, 184)--------------------------------------------------------------------------------Partners:


Jan van den Eijnde
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Tilburg NG trouwen, 1759-1801 (bk19-21)
Archief:
DTB Tilburg inventarisnummer 19-21
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
26-04-1778 Anna Maria Pernigone (*1751-1811) als bruid
Jan van den Eijnden en Anna Maria Pernigone als echtpaar
Jan van den Eijnden (*1746-1811) als bruidegom