Bronnen Bronnen
Bronnen

T-000609-1728

DTB Trouwboeken Roosendaal 1728 Johannes van Breda & Cornelia van de Riet (trouwboek)
trouwplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS
Gezindte: NH

Details
Johannes van Breda
Bruidegom op zondag 10 oktober 1728 Roosendaal

bruidegom : Johannes van Breda - geboren te Breda; wonende te Etten
bruid : Cornelia van de Riet
o.t. : 24-09-1728
huw. : 10-10-1728

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Roosendaal trouwen 1714-1739, register 19
Archief:
DTB Nispen - Wouw inventarisnummer 48
Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw (ABS 248)hierin
10-10-1728 Johannes (Jan) van Breda (*1708-1790) als bruidegom
Cornelia Willem van de Riet (*1710-1790) als bruid
Johannes (Jan) van Breda en Cornelia Willem van de Riet als echtpaar

BSH-000611-1834

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1834 Willem Hermans & Maria Klep (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2453

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vier en Dertig, den tweeden Februarij ten negen ure, des morgens in het Gemeentes-Huis dezer Gemeente, compareerde voor ons Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Aroondissement Breda, Provincie Noord-Braband, ter eene zijde: Willem Hermans, oud zeven en twintig jaren, daglooner, geboren te Munster Bilsen, Provincie Limburg en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde zoon van Hermanus Hermans, overleden, en van diens weduwe Anna Boelen, landbouwster, wonende te Bilsen, Provincie voornoemd; bij 's Konings besluit van den zesden December een duizend acht honderd drie en dertig , nummer honderd zeventien, verschoont van de verpligting tot het overleggen zijner geboortes acte, of een acte van bekendheid ter vervanging van dezelve, zoo mede eenige bewijzen van de toestemming zijnen ouders of grootouders in dit huwelijk, of van deszelven overlijden evenmin als het certificaat zijner voldoening aan de Wet voor de Nationale Militie.
En ter andere zijde: Maria Klep, oud negen en twintig jaren, landbouwster, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Cornelis Klep en van diens huisvrouw Maria Rombouts, landbouwers, mede alhier woonachtig, voorzien van een acte van eerbied, behoorlijk opgemaakt en beteekend genoemden haren vader en moeder, door notaris en getuigen op den een en dertigsten December een duizend acht honderd drie en dertig.
Dewelke ons hebben verklaard dat het kind in het Register van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente, ingeschreven op den zes en twintigsten November een duizend acht honderd drie en dertig onder den naam Anna Maria als kind van Willem Hermans en Maria Klep, en waarvan zij de geboorte acte hebben overgelegd, uit hen is geboren en hetwelk zij bij deze voor hunne dochter erkennen.
Dewelke ons hebben verzocht overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente de eerste op Zondag den vijftienden en de tweede op Zondag den tween en twintigsten December des jaars een duizend acht honderd drie en dertig.
Geenen oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na aan partijen voorlezing te hebben gedaan der door hen aan ons overgegeven stukken, te weten: 1e Het voorschreven Koninklijk Besluit ten behoeve van den bruidegom; 2e de doopacte van de bruid; 3e de acte van eerbied hiervoor vermeld; 4e de acte van geboorte van het voormelde erkend kind; 5e het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijks afkondigingen, in deze Gemeente en 6e van het zesde hoofdstuk van den titel over het Huwelijk, betrekkelijk de wederzijsche regten enpligten van echtgenooten uit het tegenwoordig in werking zijnde Burgerlijk Wetboek, en na aan elk der partijen contractanten afzonderlijk te hebben afgevraagd, of zij de een den ander voor man en vrouw willen erkennen, waarop dezelve beiden en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord; Wij beambte voornoemd hebben in naam en van wege den Koning verklaard, dat de personen van Willem Hermans en Maria Klep door een wettig huwelijk zijn vereenigd. Aldus al het voormelde gedaan en daar van dadelijk deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Josephus Schrauwen, oud vijf en dertig jaren, leerlooijer; Cornelis Wagemakers, oud vijftig jaren, wagenmaker, Lambert van Nederkas, oud een en zestig jaren, particulier en Michiel van den Akker, oud vijf en dertig jaren, vischverkooper, allen bekenden van de partijen contractanten en in deze Gemeente woonachtig, hebben de getuigen na gedane voorlezing dezer acte aan hen en de contracterende partijen met dezelven en ons alhier geteekend.Details
Willem Hermans
Bruidegom op zondag 2 februari 1834 Etten-Leur

inventarisnummer: 2453 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 3, datum: 2-2-1834
BRUIDEGOM: Willem Hermans
geboorteplaats bruidegom: Munster Bilsen
BRUID: Maria Klep
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Hermanus Hermans
Moeder bruidegom: Anna Boelen
Vader bruid: Cornelis Klep
Moeder bruid: Maria Rombouts
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1805, Bruidegom geboren circa 1807, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
02-02-1834 3 Willem Hermans (*1807-1856) als bruidegom
Maria Klep (*1805-1879) als bruid
Willem Hermans en Maria Klep als echtpaar
Hermanus Hermans (*1787-) als vader bruidegom
Anna Boelen (*1787-) als moeder bruidegom
Cornelis Anthonij Klep (*1762-1840) als vader bruid
Maria Anthonie Rombouts (*1763-1853) als moeder bruid
Dossier:

T-000627-1707

ISIS DTB Trouwboeken Roosendaal 1707 Anthonij Vergouwen & Bastiaantje van Gorp (trouwboek)
trouwplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS
Inventarisnr.: 47
Gezindte: NH

Details
Anthoni Vergouwe
Bruidegom op woensdag 24 augustus 1707 Roosendaal

bruidegom : Anthoni Vergouwe
bruid : Bastiaantje van Gorp
huw. : 24-08-1707

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Roosendaal trouwen 1699-1714, register 18
Archief:
DTB Nispen - Wouw inventarisnummer 47
Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw (ABS 248)hierin
24-08-1707 Anthonij Cornelis Vergouwen (*1686-1760) als bruidegom
Anthonij Cornelis Vergouwen en Bastiaantje Cornelissen van Gorp als echtpaar
Bastiaantje Cornelissen van Gorp (*1687-1752) als bruid

T-000635-1678

ISIS DTB Trouwboeken Nispen 1678 Cornelis Vergouwen & Maiken van Asbroeck (trouwboek)
trouwplaats: Nispen
Archiefnaam: DTB Nispen
Gezindte: NH

Details
Cornelis Vergouwen
Bruidegom op zaterdag 2 juli 1678 Nispen

bruidegom : Cornelis Vergouwen - j.m. van Zundert
bruid : Maria Anthonissen van Asbroeck - j.d. van Langendijk
o.t. : 11-06-1678
huw. : 02-07-1678--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Nispen trouwen 1640-1648/1680-1765, register 53
Archief:
DTB Nispen - Wouw inventarisnummer 855
Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw (ABS 248)hierin
02-07-1678 Cornelis Cornelissen Vergouwen (*1658-1718) als bruidegom
Cornelis Cornelissen Vergouwen en Maiken Anthonisen van Asbroeck als echtpaar
Maiken Anthonisen van Asbroeck (*1658-1693) als bruid

BSH-000650-1870

ISIS BS Huwelijk Helmond 1870 Dorethea van Vijfeijken & Johannes van Deursen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond

Details
Dorothea van Veijfeijken
Bruid op maandag 23 mei 1870 Helmond

Johannes van Deursen
Geboren Uden 15-07-1833
Beroep: katoendrukker Woonplaats: Helmond Leeftijd: 36 jr.
Weduwnaar van Maria Catharina Verhoeven
Zoon van
Hendricus van Deursen overleden
Wilhelmina Coolen overleden
Gehuwd Helmond 23-05-1870 met
Dorothea van Veijfeijken
Geboren Aarle Rixtel 28-04-1836
Woonplaats: Helmond Leeftijd: 34 jr.
Dochter van
Theodorus van Veijfeijken
Catharina Koppens overleden
Woonplaats ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond 1870 aktenr. 17--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
23-05-1870 17 Johannes van Deursen (*1833-1899) als bruidegom
Dorethea van Vijfeijken (*1836-1879) als bruid
Johannes van Deursen en Dorethea van Vijfeijken als echtpaar
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader bruid
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder bruid