Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000303-1833

Akte BS Huwelijk Stiphout 1833 Arnoldus van Beek & Antonetta Peters (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

Het Jaar een duizend acht honderd drie-en-derti, den Zestienden der maand February om drie ure des namiddags zijn voor ons Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand, der gemeente Stiphout provincie Noord-Braband, en in tegenwoordigheid van
Hendrik van Dijk, Klompemaker oud zeven en dertig jaren
Joan Dreverman, Schoolonderwijzer oud negen en vijftig jaren,
Matheus Leenders, winkelier oud veertig jaren en
Willem van 't Hoff, veldwachter oud zestig jaren,
alle wonende te Stiphout zijnde geen bloedverwanten der aanstaande Echtgenooten
verschenen Arnoldus van Beek
wever, oud zeven en twintig jaren, wonende te Stiphout provincie Noord Braband; meerderjarige Zoon van wijlen Cornelis van Beek en van mede wijlen Johanna Arnolda Aarts ter eene,
en Antonetta Peters, Dienstmeid, oud een en twintig jaren, wonende te Bakel provincie Noord Braband, meerderjarige Dochter van Joseph Peters, daglooner en van Johanna van Lijssel wonende te Gemert ter andere zijde,
welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waaraan voldoende, hebben wij, overeenkomstig de Wet, voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdsche partijen overgelegd, te weten:
1e. Van de akte van geboorte van Anroldus van Beek, Bruidegom, waaruit blijkt dat gedoopt is den een en twintigsten der maand April een duizend acht honderd en vijf te Stiphout
2e. Van de akte van geboorte van Antonetta Peters, Bruid, waaruit blijkt dat zij geboren is den dertienden der maand Maart een duizend acht honderd en elf te Gemert
3e. Van de akte van afkondiging van trouwbelofte tusschen de aanstaande Echtgenooten, gedaan voor de buitendeur van het gemeentes-huis alhier, de eerste op Zondag den derden february een duizen acht honderd drien en dertig en de tweede op Zondag den tienden february een duizend acht honderd drie en dertig, waartegen geen verhindering is ingekomen, Zoo mede in de Gemeente Gemert en Bakels & Milheeze, blijkens de certificaten van de Heren Burgemeesters aldaar.
4e. Van de akte van overlijden van Cornelis van Beek, vader van den Bruidegom
5e. Van de akte van overlijden van Johanna Aards, moeder van den Bruidegom
6e. Van de akte van overlijden van Johannes van Beek, grootvader van den bruidegom
7e. Van de akte van overlijden van Jennemarie Kuijpers, grootmoeder van den bruidegom van vaders zijde
8e. Van de akte van overlijden van Arnoldus Aards, grootvader van den bruidegom
9e. Van de akte van overlijden van Hendrina Peters van Duijnhoven, Grootmoeder van den bruidegom van moeders zijde
10e. Van het certificaat afgegeven door ZE den Heer Gouverneur der provincie Noord Braband, waaruit blijkt dat de bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan
Zijnde de ouders van de bruid in deze present en in dit huwelijk toestemmende.
En eindelijk van het zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk, van het Burgerlijk Wetboek, handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling.
Waarna wij Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand, bovengenoemd, aan den Bruidegom en aan de Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat de personen van Arnoldus van beek en Antonetta Peters bovengenoemd, door het Huwelijk zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, en na daarvan voorlezing te hebben gedaan aan de partijen en getuigen, hebben dezelve met ons geteekend, uitgenomen de bruid en de ouders van de bruid, welke verklaren niet te kunnen schrijven.


Details
Arnoldus van Beek
Bruidegom op zaterdag 16 februari 1833 Stiphout

Arnoldus van Beek
Gedoopt Stiphout 21-04-1805
Beroep: Wever Woonplaats: Stiphout Leeftijd: 27 jr.
Opmerking: grootouders aan beide zijden overleden
zoon van
Cornelis van Beek overleden
Johanna Arnoldi Aerds overleden
Gehuwd Stiphout 16-02-1833 met
Antonetta Peters
Geboren Gemert 13-03-1811
Woonplaats: Bakel Leeftijd: 21 jr.
dochter van
Joseph Peters Beroep: Daglooner
Johanna van Lyssel
Woonplaats ouders: Gemert
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Stiphout aktenr. 1

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912
hierin
16-02-1833 1 Arnoldus van Beek en Antonetta Peters als echtpaar
Arnoldus van Beek (*1805-1864) als bruidegom
Antonetta Peters (*1811-1843) als bruid
Cornelis Jan van Beek (*1766-1831) als vader bruidegom
Johanna Arnoldi Aerts (*1772-1813) als moeder bruidegom
Joseph Peters (*1773-) als vader bruid
Johanna van Lyssel (*1784-) als moeder bruid
Dossier:

D-000311-1777

DTB Doopboeken Someren 1777 Helena van der Kruijs (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: ISIS HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Helena van de Cruys
Gedoopt op zondag 16 februari 1777 Someren

Gedoopt Someren rk 16-02-1777
Helena
Dochter van
Franciscus van de Cruys
Maria Simons
Peter: Johannes Fransen
Meter: Elisabeth Johannes Walraven
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 2 folio 142v

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
16-02-1777 Helena van der Kruijs (*1777-1854) als kind
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder

BSO-000303-1864

Akte BS Overlijden Stiphout 1864 Arnoldus van Beek (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

In het jaar eenduizend achthonderd vier en zestig, den twee en twintigsten dag der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Stiphout provincie Noordbrabant, verschenen ??? van Duijnhoven van beroep hoefsmid oud een en vijftig jaren, wonende te Stiphout, nabuur van de overledene, en Hendrik Gijsberts van beroep landbouwer oud vijftig jaren, wonende te Stiphout, nabuur van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op heden om drie ure des morgens is overleden Arnoldus van Beek, van beroep wever oud zevenenvijftig jaren, geboren te Stiphout provincie voormeld wonende te Stiphout.
Zoon van Cornelis van Beek en van Johanna Aarts beide overleden, echtgenoot van Hendrina van den Berg wonende te Stiphout, weduwnaar van wijlen Antonet Peters.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is getekend door ons en de getuigen.

Details
Arnoldus van Beek
Overledene op vrijdag 22 april 1864 Stiphout

Arnoldus van Beek
Leeftijd: 57 Jaar Beroep: Wever
Woonplaats: Stiphout Geboorteplaats: Stiphout
Overleden Stiphout 22-04-1864
zoon van
Cornelis van Beek Beroep: overleden
Johanna Aarts Beroep: overleden
Gehuwd met
Hendrina van den Berg
Woonplaats: Stiphout
Weduwnaar van
Antonet Peters
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Overlijden Stiphout 1864 aktenr. 6--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912

hierin
22-04-1864 6 Arnoldus van Beek (*1805-1864) als overledene
Antonetta Peters (*1811-1843) als echtgenote
Hendrina van den Berg (*1812-1865) als echtgenote
Cornelis Jan van Beek (*1766-1831) als vader
Johanna Arnoldi Aerts (*1772-1813) als moeder
Dossier:

BSH-000303-1845

BS Huwelijk Stiphout 1845 Arnoldus van Beek & Hendrina van den Berg (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

Details
Arnoldus van Beek
Bruidegom op dinsdag 28 januari 1845 Stiphout

Arnoldus van Beek
Gedoopt Stiphout 21-04-1805
Beroep: Winkelier Woonplaats: Stiphout Leeftijd: 39 jr.
Weduwnaar van Antonet Peters
zoon van
Cornelis van Beek overleden te Stiphout
Johanna Aerts overleden te Stiphout
Gehuwd Stiphout 28-01-1845 met
Hendrina van den Berg
Geboren Uden 15-04-1812
Beroep: Dienstmeid Woonplaats: Stiphout Leeftijd: 32 jr.
Opmerking: Huwelijk ten woonhuize van de bruid wegens een ontsteking aan de knie.
dochter van
Leonard van den Berg Beroep: Landbouwer
Johanna van den Hurk overleden
Woonplaats ouders: Uden
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Stiphout aktenr. 1--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912

hierin
28-01-1845 1 Arnoldus van Beek (*1805-1864) als bruidegom
Arnoldus van Beek en Hendrina van den Berg als echtpaar
Hendrina van den Berg (*1812-1865) als bruid
Cornelis Jan van Beek (*1766-1831) als vader bruidegom
Johanna Arnoldi Aerts (*1772-1813) als moeder bruidegom

BSO-000304-1843

Akte BS Overlijden Stiphout 1843 Antonetta Peters (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

In het Jaar een duizend acht honderd drie-en-veertig, den dertienden dag der maand November, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Stiphout provincie Noord-Braband, verschenen Willem Sengers van beroep onderwijzer oud acht en dertig jaren, wonende binnen deze gemeente, nabuur van de overledene, en Hendrik Telman van beroep veldwachter oud acht en veertig jaren, mede wonende binnen deze gemeente, nabuur van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op heden, om drie ure des morgens is overleden Antonet Peters van beroep zonder oud drie en dertig, geboren te Gemert provincie voormeld wonende te Stiphout dochter van Joseph Peters daglooner en van Johanna van Lijssel, beide wonende te Gemert, vrouw van Arnoldus van Beek, winkelier wonende te Stiphout en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de comparanten.


Details
Antonet Peters
Overledene op maandag 13 november 1843 Stiphout

Antonet Peters
Leeftijd: 33 Jaar
Woonplaats: Stiphout Geboorteplaats: Gemert
Overleden Stiphout 13-11-1843
dochter van
Joseph Peters daglooner
Johanna van Lyssel
Woonplaats Ouders: gemert
Gehuwd met
Arnoldus van Beek
Beroep: Winkelier Woonplaats: Stiphout
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Overlijden Stiphout 1843 aktenr. 10

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912
hierin
13-11-1843 10 Antonetta Peters (*1811-1843) als overledene
Arnoldus van Beek (*1805-1864) als echtgenoot
Joseph Peters (*1773-) als vader
Johanna van Lyssel (*1784-) als moeder
Dossier: