Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000409-1869

ISIS BS Overlijden Stiphout 1869 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

Details
Arnolda Jansen
Overledene op dinsdag 14 december 1869 Stiphout

Arnolda Jansen
Leeftijd: 6 Jaar
Woonplaats: Stiphout Geboorteplaats: Stiphout
Overleden Stiphout 14-12-1869
dochter van
Theodorus Jansen wever
Johanna van Beek weefster
Woonplaats Ouders: Stiphout
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Overlijden Stiphout 1869 aktenr. 12--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912hierin
14-12-1869 12 Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder
Arnolda Jansen (*1863-1869) als overledene

BSG-000410-1862

BS Geboorte Stiphout 1862 Peter Jansen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 78

Details
Peter Hendrikus Jansen
Geboren op maandag 22 september 1862 Stiphout

Peter Hendrikus Jansen
Zoon van
Theodorus Jansen
Beroep: Wever Leeftijd: 27
Johanna van Beek
Leeftijd: 28
Woonplaats ouders: Stiphout wijk: A
Geboren Stiphout 22-09-1862
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Geboorte Stiphout 1862 aktenummer: 17--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Stiphout 1811-1902

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912hierin
22-09-1862 17 Peter Hendrikus Jansen (*1862-) als kind
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder

BSH-000410-1895

Akte BS Huwelijk Aarle-Rixtel 1895 Peter Jansen & Johanna Geenen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Aarle-Rixtel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond

In het jaar een duizend acht honderd vijf en negentig, den dertienden der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Bergerlijken Stand der gemeente AARLE-RIXTEL, provincie Noord-Brabant, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen:
Peter Hendrikus Jansen,
oud twee en dertig jaren, geboren te Stiphout, van beroep kettingschaarder, wonende te Stiphout, meerderjarige zoon van Theodorus Jansen wonende te Stiphout en van Johanna van Beek, overleden, Bruidegom ter eenre;
en Johanna Geenen,
oud tweeentwintig jaren, geboren te Aarle-Rixtel, van beroep draaister, wonende te Aarle-Rixtel, minderjarige dochter van Franciscus Geenen, overleden, en van Johanna Maria Maas, zonder beroep, wonende Aarle-Rixtel, Bruid ter andere zijde; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan.
De afkondigingen van dit Huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten hebben plaats gehad ter plaatse waar die vereischt worden.
Mede verscheen ten deze de moeder der Bruid die aan ons verklaarde in dit huwelijk toe te stemmen.
De Bruidegom en Bruid hebben elk afzonderlijk aan ons, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen verklaard: "dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn." Daarna is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van Peter Hendrikus Jansen en Johanna Geenen bovengenoemd door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de aans ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissments Rechtbank te worden overgebracht.
Deze huwelijks voltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:
1e. Antonoius Petrus Nicolaas Jansen, zwager der Bruid, oud dertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende te Aarle-Rixtel
2e. Johannes Hubertus van Duppen, oud drie en dertig jaren, van beroep bleeker wonende te Aarle-Rixtel
3e. Marinus Jansen, broeder der Bruidegom, oud zeven en twintig jaren, van beroep wever wonende te Stiphout
4e. Antonie Johannes Donkers, oud vijf en twintig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Helmond.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze aktie, die, na voorlezig, is geteekend door ons met de verscheen personen.
Details
Peter Hendrikus Jansen
Bruidegom op maandag 13 mei 1895 Aarle-Rixtel

Peter Hendrikus Jansen
Geboren Stiphout circa 1863
Zoon van
Theodorus Jansen
Johanna van Beek
Gehuwd Aarle-Rixtel 13-05-1895 met
Johanna Geenen
Geboren Aarle-Rixtel circa 1873
Dochter van
Franciscus Geenen
Johanna Maria Maas
Bron: HIC Helmond BS Huwelijken Aarle-Rixtel aktenr. 6

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Aarle-Rixtel 1811 - 1922

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
13-05-1895 6 Peter Hendrikus Jansen (*1862-) als bruidegom
Johanna Maria Geenen (*1872-1934) als bruid
Peter Hendrikus Jansen en Johanna Maria Geenen als echtpaar
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader bruidegom
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder bruidegom
Franciscus Geenen (*1842-1895) als vader bruid
Johanna Maria Maas (*1846-) als moeder bruid
Dossier:

BSG-000411-1869

BS Geboorte Stiphout 1869 Johanna Jansen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 78

Details
Johanna Maria Jansen
Geboren op woensdag 3 februari 1869 Stiphout

Johanna Maria Jansen
Dochter van
Theodorus Jansen
Beroep: Wever Leeftijd: 34
Johanna van Beek
Leeftijd: 35
Woonplaats ouders: Stiphout wijk: A
Geboren Stiphout 03-02-1869
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Geboorte Stiphout 1869 aktenummer: 2--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Stiphout 1811-1902

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912hierin
03-02-1869 2 Johanna Maria Jansen (*1869-1893) als kind
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder

BSO-000411-1893

BS Overlijden Stiphout 1893 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 78

Details
Johanna Maria Jansen
Overledene op woensdag 8 november 1893 Stiphout

Johanna Maria Jansen
Leeftijd: 24 Jaar
Woonplaats: Stiphout Geboorteplaats: Stiphout
Overleden Stiphout 08-11-1893
dochter van
Theodorus Jansen wever
Johanna van Beek Beroep: overleden
Woonplaats Ouders: Stiphout
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Overlijden Stiphout 1893 aktenr. 12--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912hierin
08-11-1893 12 Johanna Maria Jansen (*1869-1893) als overledene
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder