Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000414-1877

ISIS BS Overlijden Helmond 1877 Maria van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

Details
Maria Catharina van der Kruijs
Overledene op dinsdag 6 maart 1877 Helmond

Maria Catharina van der Kruijs
Leeftijd: 70 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 06-03-1877
Dochter van
Henricus van der Kruijs Overleden
Johanna van Vijfeijken Overleden
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1877 aktenr. 27--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
06-03-1877 27 Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Maria Catharina van der Kruijs (*1860-1877) als overledene

BSG-000415-1864

Akte BS Geboorte Helmond 1864 Theodora van der Kruijs (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

In het jaar eenduizend achthonderd vier en zestig, den Tweeden dag der maand April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen
Henricus van der Kruijs, van beroep daglooner, oud negenendertig jaren, wonende te Helmond, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Antonie van den Broek, van beroep schoenmaker oud twee en zestig jaren, wonende te Helmond en Wilhelmus Peij, van beroep kleermaker, oud vier en dertig jaren, wonende te Helmond, ons heeft verklaard dat Johanna van Vijfeijken, zijne vrouw oud zevenendertig jaren, van beroep zonder, wonende te Helmond ten hunnen woonhuize Wijk C bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren te Helmond, den Eersten der maand April eenduizend achthonderd vier en zestig om zeven uren des avonds en aan dat kind te geven de voornaam van Theodora.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, de comparant kan niet schrijven.
Details
Theodora van der Kruijs
Geboren op vrijdag 1 april 1864 Helmond

Theodora van der Kruijs
Dochter van
Henricus van der Kruijs
Beroep: Daglooner Leeftijd: 39
Johanna Vijfeijken
Leeftijd: 37
Woonplaats ouders: Helmond wijk: c
Geboren Helmond 01-04-1864
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1864 aktenummer: 73--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
01-04-1864 73 Theodora van der Kruijs (*1864-1864) als kind
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier:

BSG-000416-1864

Akte BS Geboorte Helmond 1864 Wilhelmus van der Kruijs (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

In het jaar eenduizend achthonderd vier en zestig, den Tweeden dag der maand April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen
Henricus van der Kruijs, van beroep daglooner, oud negenendertig jaren, wonende te Helmond, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Antonie van den Broek, van beroep schoenmaker oud twee en zestig jaren, wonende te Helmond en Wilhelmus Peij, van beroep kleermaker, oud vier en dertig jaren, wonende te Helmond, ons heeft verklaard dat Johanna van Vijfeijken, zijne vrouw oud zevenendertig jaren, van beroep zonder, wonende te Helmond ten hunnen woonhuize Wijk C bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren te Helmond, den Eersten der maadn April eenduizend achthonderd vier en zestig om zeven uren des avonds en aan dat kind te geven de voornaam van Wilhelmus.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, de comparant kan niet schrijven.
Details
Wilhelmus van der Kruijs
Geboren op vrijdag 1 april 1864 Helmond

Wilhelmus van der Kruijs
Zoon van
Henricus van der Kruijs
Beroep: Daglooner Leeftijd: 39
Johanna Vijfeijken
Leeftijd: 37
Woonplaats ouders: Helmond wijk: c
Geboren Helmond 01-04-1864
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1864 aktenummer: 72--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
01-04-1864 72 Wilhelmus van der Kruijs (*1864-1864) als hoofdpersoon
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier:

BSO-000415-1864

Akte BS Overlijden Helmond 1864 Theodora van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

In het jaar eenduizend achthonderd vier en zestig, den Elfden dag der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen
Antonie van den Broek, van beroep schoenmaker oud twee en veertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene, en Josephus Matheus Boetzkes van beroep schoenmaker oud vier en dertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op gisteren om half eenen ure des namiddags is overleden Theodora van der Kruijs van beroep zonder oud negen dagen, geboren te Helmond, provincie voornoemd, wonende te Helmond dochter van Henricus van der Kruijs van beroep daglooner en van Johanna van Vijfeijken, zonder beroep, echtelieden wonende te Helmond.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de comparanten.
Details
Theodora van der Kruijs
Overledene op zondag 10 april 1864 Helmond

Theodora van der Kruijs
Leeftijd: 09 Dagen
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 10-04-1864
Dochter van
Henricus van der Kruijs Beroep: daglooner
Johanna van Vijfeijken
Woonplaats Ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1864 aktenr. 58--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
10-04-1864 58 Theodora van der Kruijs (*1864-1864) als overledene
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier:

BSO-000416-1864

Akte BS Overlijden Helmond 1864 Wilhelmus van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

In het jaar eenduizend achthonderd vier en zestig, den Elfden dag der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen
Antonie van den Broek, van beroep schoenmaker oud twee en veertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene, en Josephus Matheus Boetzkes van beroep schoenmaker oud vier en dertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op gisteren om een ure des namiddags is overleden Wilhelmus van der Kruijs van beroep zonder oud negen dagen, geboren te Helmond, provincie voornoemd, wonende te Helmond dochter van Henricus van der Kruijs van beroep daglooner en van Johanna van Vijfeijken, zonder beroep, echtelieden wonende te Helmond.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de comparanten.
Details
Wilhelmus van der Kruijs
Overledene op zondag 10 april 1864 Helmond

Wilhelmus van der Kruijs
Leeftijd: 09 Dagen
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 10-04-1864
Zoon van
Henricus van der Kruijs Beroep: daglooner
Johanna van Vijfeijken
Woonplaats Ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1864 aktenr. 59--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
10-04-1864 59 Wilhelmus van der Kruijs (*1864-1864) als overledene
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier: