Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000441-1911

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1911 Cornelia Borghouts & Antonius Wijnen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 1032

In het jaar negentienhonderd en elf, den dertienden October zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Antonius Adam Cornelis Wijnen, oud acht en twintig jaren, huisschilder, geboren te Roosendaal en Nispen en wonende te Merxem (Belgie), meerderjarige zoon van Johannes Franciscus Wijnen, broodbakker, en van diens echtgenoote Adriana Catharina Theunis, zonder beroep, beiden mede te Merxem woonachtig, en Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Etten, meerderjarige dochter van Jacobus Rumoldus Borghouts, zonder beroep, mede te Etten woonachtig en van diens echtgenoote Petronella Indewij, overleden te Etten.
Zijnde de ouders van den bruidegom en de vader van de bruid bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende.
Verklarende de vader van de bruid onder daadwerkelijke prestatie van eede, dat ofschoon de geslachtsnaam zijner echtgenoote in de geboorteakte van de bruid abusievelijk "Indewij" in plaats van "Indeweij" geschreven, hij echter de identiteit van dezelve erkend.
En zijn door partijen tot dat einde aan mij overgelegd: de extraten uit hunne geboorteakten; een extract uit de overlijdensakte van de moeder der bruid; het bewijs dat de huwelijks afkondiging te Merxem (Belgie) heeft plaats gehad; een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijn verplichting omtrent de wet op de nationale militie.
Daar geen beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onze kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente op Zondagen den vier en twintigsten Sepember en eersten October, alsmede te Merxem op Zondag den eersten October dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijk staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat Antonius Adam Cornelis Wijnen en Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Henricus Adrianus Franciscus Borghouts, oud twee en dertig jaren, spoorwegconducteur, wonende te Roosendaal, broeder van de bruid; Adrianus Franciscus Borghouts, oud een en dertig jaren, winkelier, wonende te Breda, broeder van de bruid; Hendrik Willem Jager, oud zeven en dertig jaren, spoorwegbeambte, wonende te Helmond, zwgaer van de bruid en Conrardus Willebrordus Gebbens, oud negen en dertig jaren, timmerman, wonende te Etten.
Na voorlezing aan de comparanten en de getuigen is deze akte door ons ondertekeend met de comparanten en de getuigen.Details
Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts
Bruid op vrijdag 13 oktober 1911 Etten-Leur

inventarisnummer: 1032 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 55, datum: 13-10-1911
BRUIDEGOM: Antonius Adam Cornelis Wijnen
geboorteplaats bruidegom: Roosendaal en Nispen
BRUID: Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Johannes Franciscus Wijnen
Moeder bruidegom: Adriana Catharina Theunis
Vader bruid: Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder bruid: Petronella Indewij--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
13-10-1911 55 Antonius Adam Cornelis Wijnen (*1883-1949) als bruidegom
Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts (*1889-) als bruid
Antonius Adam Cornelis Wijnen en Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts als echtpaar
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader bruid
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder bruid
Hendrikus Adrianus Franciscus (Hendrik) Borghouts (*1879-) als getuige
Adrianus Franciscus Cornelis Borghouts (*1880-) als getuige
Hendrik Willem Jager (*1874-1946) als getuige
Dossier:

BR-000448-1819

ISIS Bevolkingsregister Beek en Donk 1819 Antoni van Vijfeijken (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Helmond
Archiefnaam: Bevolkingsregister
Inventaris: 328

Details
Antonie van Vijfeijken
Inwoner van Helmond Geboren op zaterdag 6 februari 1819 Beek en Donk

Antonie van Vijfeijken
Geslacht: Man
Geboren 06021819 Beek en Donk
Burgerlijkestaat: Gehuwd
Relatie tot de Hoofdbewoner: Hoofd(bewoner)
Bron: HIC Helmond. Bevolkingsregisters Helmond 1860-1880 Wijk D2 Deel Fiche: 4 Folio: 483--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bevolkingsregisters Helmond 1849 - 1925

Archief:
328 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Bevolkingsboekhouding Helmondhierin
06-02-1819 Antoni van Vijfeijken (*1819-1876) als hoofdpersoon
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder

BSH-000448-1846

ISIS BS Huwelijk Aarle-Rixtel 1846 Antoni van Vijfeijken & Gertruda van Dijk (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Aarle-Rixtel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond

Details
Antonie van Veijfeijken
Bruidegom op donderdag 18 juni 1846 Aarle-Rixtel

Antonie van Veijfeijken
Geboren Beek en Donk 06-02-1819
Zoon van
Dirk van Veijfeijken
Catharina Koppens
Gehuwd Aarle-Rixtel 18-06-1846 met
Gertruda van Dijk
Geboren Aarle-Rixtel 11-03-1823
Dochter van
Peter van Dijk
Wilhelmina Verstappen
Bron: HIC Helmond BS Huwelijken Aarle-Rixtel aktenr. 5--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Aarle-Rixtel 1811 - 1922

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
18-06-1846 5 Antoni van Vijfeijken en Gertruda van Dijk als echtpaar
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader bruidegom
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder bruidegom
Gertruda van Dijk (*1823-1912) als bruid
Antoni van Vijfeijken (*1819-1876) als bruidegom

BSO-000448-1876

ISIS BS Overlijden Helmond 1876 Antoni van Vijfeijken (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

Details
Antoni van Vijfeijken
Overledene op zaterdag 12 februari 1876 Helmond

Antoni van Vijfeijken
Leeftijd: 57 Jaar Beroep: landbouwer
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Beek en Donk
Overleden Helmond 12-02-1876
Zoon van
Theodorus van Vijfeijken Overleden
Catharina Coppus Overleden
Man van
Gertruda van Dijk
Woonplaats: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1876 aktenr. 29--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
12-02-1876 29 Gertruda van Dijk (*1823-1912) als echtgenote
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder
Antoni van Vijfeijken (*1819-1876) als overledene

BSG-000488-1823

Genlias BS Geboorten Aarle-Rixtel 1823 Geertruda van Dijk (BS Geboorte register)
Akteplaats: Aarle-Rixtel
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC
Inventarisnr.: 25

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.002
Inventarisnr: 25
Gemeente: Aarle-Rixtel
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 8
Kind Gertruda van Dijk
Geboortedatum: 11-03-1823
Geboorteplaats: Aarle-Rixtel
Vader Petrus van Dijk
Moeder Wilhelmina Verstappen

hierin
11-03-1823 Gertruda van Dijk (*1823-1912) als kind