Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000517-1830

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1830 Wilhelmina van Reijen & Gerardus Gommeren (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 2452

Het Jaar een duizend acht honderd dertig, den vijf en twintigsten Maart, des morgens om negen ure in het Gemeenteshuis dezer Gemeente, compareerde voor ons Pieter de Leeuw, assessor der Gemeente Etten en Leur, bij onpasselijkheid van den Heere Burgemeester, speciaal gedelegeerd tot Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar, ter eene zijde Gerardus Gommeren, oud dertig jaren, daglooner, geboren te Sprundel, Gemeente Rucphen, en wonende in deze Gemeente, weduwnaar van Joanna Catharina Rossi, overleden alhier den achtste December een duizend acht honderd acht en twintig, meerderjarige zoon van Cornelius Antonisse Gommeren, landbouwman, mede alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en daarin toestemmende en van diens huisvrouw Catharina Willemse van den Elshout, overleden te Rucphen, den vijftiende December een duizend acht honderd twaalf. En ter andere zijde Wilhelmina van Reijen, oud drie en dertig jaren, dagloonster, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Antonius Willemse van Reijen en van diens huisvrouw Jacoba Martinusse Verhoeven, daglooners, mede alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en daarin toestemmende.
Dewelke benevens de vier ten deze geadhibeerde getuigen ten gevolge van het advies van den staatsraad van den negentienden Maart een duizend acht honderd acht onderd daadwerkelijke prestatie van eede verklaren, dat ofschoon den naam van der bruidegoms vader, voorkomende in de overlijdesacte van zijne moeder niet juist overeenstemt zoals die in zijne bruidegoms doopacte geschreven staat, zij echter de identiteit van hem Gerardus Gommeren erkennen; zijnde aan ons vervolgens door de partijen contractanten over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den veertiende en de tweede op Zondag daaraan volgende den een en twintigsten Maart deze jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde regt doende op hunne vordering na aan partijen voorlezing te hebben gedaan den door hen aan ons overgegeven stukken, te weten: 1e de doopacten der aanstaande echtgenooten; 2e de acten van overlijden van der bruidegoms echtgenoote en van zijne moeder; 3e het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijksafkondigingen in deze Gemeente; 4e Certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verpligting omtrent de Wet op de Nationale Militie, en 5e van het zesde hoofdstuk van den titel over het huwelijk, betrekkelijk de wederzijdsche regten en pligten van echtgenooten, uit het tegenwoording in werking zijnde burgerlijk wetboek, en na aan elk der partijen contractanten afzonderllijk te hebben afgevraagd of zij de een den ander voor man en vrouw willen erkennen, waarop dezelve beide en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord, wij beambte voornoemd hebben in naam en vanwege den Koning verklaard dat de personen van Gerardus Gommeren en Wilhelmina van Reijen, door een wettig huwelijk zijn vereenigd. Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonij Gommeren, oud twee en dertig jaren, arbeider, broeder van den bruidegom; Wouter van Reijen, oud vier en dertig jaren, bouwmansknecht, broeder van de bruid; Wouter Driven, oud dertig jaren, arbeider, schoonbroeder van de bruid en Marij Tak, oud vijf en veertig jaren, bouwman, bekende van de partijen contractanten, allen wonende in deze Gemeente; heeft de eerst en laatstgenoemde na gedane voorlezing dezer acte aan hun allen en de contracterende partijen, met ons alhier geteekend, verklarende deze laatsten , de vader van den bruidegom, de vader en moeder van de bruid; ?? de tweede en derde genoemde getuigen uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Details
Wilhelmina van Reijen
Bruid op donderdag 25 maart 1830 Etten-Leur

inventarisnummer: 2452 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 25-3-1830
BRUIDEGOM: Gerardus Gommeren
geboorteplaats bruidegom: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
BRUID: Wilhelmina van Reijen
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Cornelius Antonisse Gommeren
Moeder bruidegom: Catharina Willemse van den Elshout
Vader bruid: Antonius Willemse van Reijen
Moeder bruid: Jacoba Martinusse Verhoeven
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1797, Bruidegom geboren circa 1800, Akte bevat meer informatie
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
25-03-1830 4 Gerardus Gommeren (-) als bruidegom
Wilhelmina van Reijen (*1797-1833) als bruid
Gerardus Gommeren en Wilhelmina van Reijen als echtpaar
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader bruid
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder bruid
Dossier:

BSO-000517-1833

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1833 Wilhelmina van Reijen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den drie en twintigsten December, des morgens om tien ure, compareerd voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur, Gerardus Gommeren, oud vier en dertig jaren, daglooner, wonende in deze Gemeente, echtgenoot van de overledene en Andries Broekhoven, oud dertig jaren, deurwaarder, mede alhier woonachtig, bekende van de overledene, die ons hebben verklaard dat gisteren avond om tien ure, in het huis staande op het Moleneind alhier, wijk C nummer 33, is overleden Wilhelmina van Reijen, oud zes en dertig jaren, dagloonster, geboren en wonende in deze Gemeente, gehuwd met de eerste genoemde comparant, dochter van Antonij van Reijen en van Jacoba Verhoeven, ladbouwers, mede alhier woonachtig; van welke verklaring in bijwezen der genoemde comparanten opgemaakt zijnde deze acte, heeft de tweede genoemde na gedane voorlezing derzelve aan hun beiden met ons alhier geteekend, verklarende de eerstgenoemde uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
22-12-1833 120 Wilhelmina van Reijen (*1797-1833) als overledene
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder
Gerardus Gommeren (-) als echtgenoot
Dossier:

BSO-000660-1937

ISIS BS Overlijden Helmond 1937 Joannes van Deursen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

Details
Johannes Josephus van Deursen
Overledene op maandag 18 oktober 1937 Helmond

Johannes Josephus van Deursen
Leeftijd: 72 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 18-10-1937
Zoon van
Johannes van Deursen Overleden
Maria Catharina Verhoeven Overleden
Weduwnaar van
Maria Huberta Slegers
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1937 aktenr. 242


--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
18-10-1937 242 Joannes Josephus van Deursen (*1865-1937) als overledene
Johannes van Deursen (*1833-1899) als vader
Maria Catharina Verhoeven (*1834-1869) als moeder

BSH-000660-1901

ISIS BS Huwelijk Helmond 1901 Joannes van Deursen & Maria Slegers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

Details
Joannes Josephus van Deursen
Bruidegom op maandag 7 oktober 1901 Helmond

Joannes Josephus van Deursen
Geboren Helmond
Beroep: katoendrukker Woonplaats: Helmond Leeftijd: 36 jr.
Zoon van
Johannes van Deursen overleden
Maria Catharina Verhoeven overleden
Gehuwd Helmond 07-10-1901 met
Maria Huberta Slegers
Geboren Helmond
Woonplaats: Helmond Leeftijd: 33 jr.
Dochter van
Hendricus Slegers overleden
Elisabeth Relou
Woonplaats ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond aktenr. 73


--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
07-10-1901 73 Joannes Josephus van Deursen (*1865-1937) als bruidegom
Maria Hubertha Slegers (*1868-1926) als bruid
Joannes Josephus van Deursen en Maria Hubertha Slegers als echtpaar
Johannes van Deursen (*1833-1899) als vader bruidegom
Maria Catharina Verhoeven (*1834-1869) als moeder bruidegom

BSH-000661-1890

ISIS BS Huwelijk Helmond 1890 Helena van Deursen & Martinus Coolen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

Details
Helena Jacoba van Deursen
Bruid op woensdag 6 augustus 1890 Helmond

Martinus Coolen
Geboren Uden
Beroep: smid Woonplaats: Helmond Leeftijd: 30 jr.
Zoon van
Johannes Coolen overleden
Elisabeth van Steenbergen
Woonplaats ouders: Uden
Gehuwd Helmond 06-08-1890 met
Helena Jacoba van Deursen
Geboren Helmond
Beroep: dienstmeid Woonplaats: Helmond Leeftijd: 23 jr.
Dochter van
Johannes van Deursen Beroep: katoendrukker
Maria Catharina Verhoeven overleden
Woonplaats ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond 1890 aktenr. 45


--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
06-08-1890 45 Helena Jacoba van Deursen (*1867-1901) als bruid
Johannes van Deursen (*1833-1899) als vader bruid
Maria Catharina Verhoeven (*1834-1869) als moeder bruid