Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000615-1826

Akte BS OVerlijden Etten-Leur 1826 Cornelis Klep (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd en Veertig, den zevenden Februarij zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, verschenen: Jacobus Klep, oud veertig jaren, landbouwer, zoon van den overledene, en Marijn Klep, oud zes en dertig jaren, daglooner, mede zoon van den overledene, beide wonende te Etten, dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den zesden Februarij dezes jaars, des avonds ten tien ure, te Etten, in het huis, wijk F Nummer een is overleden Cornelis Antonij Klep, oud zeven en zeventig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Etten, gehuwd met Maria Rombouts, zoon van Antonij Klep en van Cornelia Faassen, beiden overleden.
En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons verklarende de beide genoemde comparanten uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
27-08-1826 61 Cornelis Anthonij Klep (*1762-1840) als overledene
Maria Anthonie Rombouts (*1763-1853) als echtgenote
Dossier:

D-000691-1716

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1716 Hendrik Vergouwen (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NHAo 1716 Den 10 MeijGedoopt het kind van Antonij Vergouwe en Bastiaantje van Gurp. Getuigen waren Cornelis Vergwoue en Elizabeth Vergouwe.
De naam is <>BHendrikDetails
Hendrik Vergouwe
gedoopt op zondag 10 mei 1716 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: nh 10-05-1716
dopeling: Hendrik Vergouwe
vader: Antonij Vergouwe
moeder: Bastiaantie van Gurp
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Etten-Leur NG dopen, 1648-1722 (12)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 12
Retroacta van de Burgerlijke Standhierin
10-05-1716 Hendrik Vergouwen (*1716-) als kind
Anthonij Cornelis Vergouwen (*1686-1760) als vader
Bastiaantje Cornelissen van Gorp (*1687-1752) als moeder
Dossier:

BR-000650-1836

Bevolkingsregister Helmond 1836 Dorothea van Vijfeijken (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Helmond
Archiefnaam: Bevolkingsregister
Inventaris: ISIS HIC Helmond

Details
Dorothea van Vijfeijken
Inwoner van Helmond Geboren op donderdag 28 april 1836 Aarle Rixtel

Dorothea van Vijfeijken
Geslacht: Vrouw
Geboren 28041836 Aarle Rixtel
Burgerlijkestaat: Gehuwd
Relatie tot de Hoofdbewoner: Vrouw
Bron: HIC Helmond. Bevolkingsregisters Helmond 1860-1880 Wijk D2 Deel Fiche: 4 Folio: 591

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bevolkingsregisters Helmond 1849 - 1925

Archief:
328 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Bevolkingsboekhouding Helmondhierin
28-04-1836 Dorethea van Vijfeijken (*1836-1879) als kind

BSG-000651-1833

BS Geboorten Uden 1833 Johannes van Deursen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Uden
Archiefnaam: Bevolkingsregister
Archief: ISIS BHIC

Details
Johannes van Deursen
kind op maandag 15 juli 1833 Uden

Plaats: Uden, bron: BHIC Veghel, Burgerlijke Stand Geboorte, aktenummer: 95
Geboren: Johannes van Deursen
Geboortedatum: 15-7-1833
relatie: zoon van
Vader: Hendricus van Deursen
Beroep vader: arbeider
Woonplaats vader: Uden
Moeder: Wilhelmina Coolen
Woonplaats moeder: Uden

--------------------------------------------------------------------------------


Bron:
BS-G Uden 1811-1902
Archief:
BS-Geboorte inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand

hierin
15-07-1833 95 Johannes van Deursen (*1833-1899) als kind

BSG-000653-1877

ISIS BS Geboorte Helmond 1877 Johannes van Deursen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

Details
Johannes Antonius van Deursen
Geboren op donderdag 18 oktober 1877 Helmond

Johannes Antonius van Deursen
Zoon van
Johannes van Deursen
Beroep: Katoendrukker Leeftijd: 44
Dorothea van Veijfeijken
Leeftijd: 41
Woonplaats ouders: Helmond wijk: d
Geboren Helmond 18-10-1877
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1877 aktenummer: 214

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
18-10-1877 214 Johannes Antonius van Deursen (*1877-1877) als hoofdpersoon
Johannes van Deursen (*1833-1899) als vader
Dorethea van Vijfeijken (*1836-1879) als moeder