Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000813-1835

Akte BS Huwelijk Oud en Nieuw Gasten 1835 Gerard Horsten & Anna Bennebroek (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2658

In het jaar een duizend acht honderd vijf en dertig, den derden der maand Augustus des morgens te elf uren, zijn voor ons Burgemeester gedelegeerde ambtenaar van den burgerlijkens stand der gemeente Oud- en Nieuwgastel, district Breda, provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd: Gerard Horsten, ??, oud drie en dertig jaren, hebbende voldaan aan de nationale militie, geboren en wonende te Gastel, meerderjarige zoon van Petrus Horsten, overleden, en van Catharina Vervloet, herbergierster wonende te Gastel, hier present en consenteerend, en ter andre zijde Anna Catharina Bennebroek, dienstmaagd, oud een en dertig jaren, geboren Steenbergen en wonende te Gastel, meerderjarige dochter van Hendrik Bennebroek en van Anna Dijmphna Lauwijssen, beiden overleden.
Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, waarvan de publicatien in deze gemeente zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste op zondag den negentienden en de tweede op zondag daaraanvolgende den zesentwintigsten der maand July een duizend acht honderd vijf en dertig, beide des voormiddags te elf uren.
Wij Burgemeester voormeld, voldoende aan derzelver aanvrage en na voorlezing te hebben gegeven van het zesde hoofdstuk van den titul uit het burgerlijk wetboek, handelende over het huwelijk, als mede van alle stukken hier genoemd en door wederzijdsche partijen overgelegd, te weten:
1e van de extracten van geboorte van den bruidegom en bruid
2e van de extracten van overlijden van de bruidegoms vader en van bruids ouders en
3e van het certificaat van voldoening aan de nationale militie.
Nadat de comparanten ter ene zijde en de vier na te melden getuigen, die mede verklaaren de aanstaande echtgenoote te kennen, onder ede hebben verklaart de namen, de laatste woonplaats noch de plaats van overlijden harer grootouders te kennen.
Na voort aan de aanstaande Man en Vrouw te hebben afgevraagd, of zij elkander voor Man en Vrouw willen aannemen en elk hunner in het bijzonder daarop JA geantwoord hebbende, zoo hebben wij in naam van Zyne Majesteit den Koning der Nederlanden verklaard, dat de personen van Gerard Horsten en Anna Catharina Bennebroek door een Wettig Huwelijk, zijn vereenigd.
Aldus deze akte opgemaakt in bijzijn van Peter Jan Vervloet, bakker, oud zeven en veertig jaren; van Jan Voermans, kleermaker, oud vier en dertig jaren; van Adriaan van Oosterhout, kleermaker, oud zestig jaren en van Jan Andries Luyckx, bakker, oud vier en dertig jaren, alle vier getuigen ten deze wonende te Gastel.
Welke deze met ons na gedane voorlezing hebben geteekend met de contracteerende en consenteerende partijen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.059
Inventarisnr: 2658
Gemeente: Oud en Nieuw Gastel
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 17
Datum: 03-08-1835
Bruidegom Gerard Horsten
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Bruid Anna Catharina Bennebroek
Geboorteplaats: Huijbergen en Hoogerheide
Vader bruidegom Petrus Horsten
Moeder bruidegom Catharina Vervloet
Vader bruid Hendrik Bennebroek
Moeder bruid Anna Dijmphna Lauwrijssen

hierin
03-08-1835 17 Gerardus (Gerard) Horsten (*1802-) als bruidegom
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader bruidegom
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder bruidegom

BSH-000814-1838

Akte BS Huwelijk Oud en Nieuw Gastel 1838 Antonij Horsten & Adriana van Dorst (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2658

In het jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den tweeden der maand July des morgens te elf uren, zijn voor ons Burgemeester gedelegeerde ambtenaar van den burgerlyken stand der gemeente van Oud- en Nieuwgastel, district Breda, provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd: Anthonij Horsten, metselaar, oud negen en twintig jaren, hebbende voldaan aan de nationale militie, geboren en wonende te Gastel, meerderjarige zoon van Pieter Horsten, overleden, en van Catharina Vervloet hier present en consenteerende, particuliere wonende te Gastel, en ten andre zijde: Adriana van Dorst, naaister, oud ses en twintig jaren, geboren wonende te Gastel, meerderjarige dochter van Johannis van Dorst, overleden, en van Elisabeth Van Helvort, particuliere, wonende te Gastel, hier present en consenteerende.
Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, waarvan de publicatien in deze gemeente zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste op zondag den zeventiende en de tweede op zondag daaraanvolgende den vierentwintigsten der maand Juny een duizend acht honderd acht en dertig, beide des voormiddags te elf uren.
Wij Burgemeester voormeld, voldoende aan derzelver aanvrage en na voorlezing gegeven van het zesde hoofdstukd van den titel uit het burgerlijk wetboek, handelende over het huwelijk, als mede alle de stukken hierna genoemd en door wederzijdsche partijen overgelegd, te weten:
1e van de extracten van geboorte van den bruidegom en bruid;
2e van de extracten van overlijden van bruidegoms en bruids vaders, en
3e van het certificaat van voldoening aan de nationale militie.
Na voorts aan de aanstaande Man en Vrouw te hebben afgevraagd, of zij elkanderen voor Man en Vrouw wilden aannemen en elk hunner in het bijzonder daarop JA geantwoord hebbende, zoo hebben wij in naam van Zyne Majesteit Koning der Nederlanden verklaard, dat de personen van Anthonij Horsten en Adriana van Dorst door een Wettig Huwelijk zijn vereenigd.
Aldus deze akte opgemaakt in gijzijn van Pieter Jan Vervloet, broodbakker, negen en veertig jaren; van Nicolaas Stadhouders, timmerman, oud vierentwintig jaren; van Andrie Luckx, bakker, oud zeven en dertig jaren en van Jan Voermans, kleermaker, oud zeven en dertig jaren, alle vier getuigen ten deze wonende te Gastel.
Welke deze met ons na gedane voorlezing hebben geteekend, met de contracterende en de consenteerende partijen.
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.059
Inventarisnr: 2658
Gemeente: Oud en Nieuw Gastel
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 11
Datum: 02-07-1838
Bruidegom Antonij Horsten
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Bruid Adriana van Dorst
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Vader bruidegom Pieter Horsten
Moeder bruidegom Catharina Vervloet
Vader bruid Johannis van Dorst
Moeder bruid Elizabeth van Helvert

hierin
02-07-1838 11 Antonius (Antonij) Horsten (*1809-1869) als bruidegom
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader bruidegom
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder bruidegom
Dossier:

BSO-000586-1875

ISIS BS Overlijden Rucphen 1875 Jan van den Eijnden (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ruchpen, Sprundel en Vorenseinde
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Johannes Baptist van den Eijnden
overledene op zaterdag 24 april 1875 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 24 4 1875
Overleden: Johannes Baptist van den Eijnden
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 82 jaar , smid
Geboorteplaats: Tilburg
Burgerlijke staat: w
Relatie: Antonia Adriana Horsten
Vader: Johannes Baptist van den Eijnden
Moeder: Maria Perigo
Jaar 1875, Actenummer: 32--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
24-04-1875 32 Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als overledene
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als echtgenote
Jan van den Eijnden (*1746-1811) als vader
Anna Maria Pernigone (*1751-1811) als moeder

BSO-000815-1865

BS Overlijdens register Rucphen 1865 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: GA Roosendaal

Details
Hendricus van den Eijnden
overledene op maandag 6 maart 1865 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 6 3 1865
Overleden: Hendricus van den Eijnden
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 34 jaar, smidsknecht
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: o
Vader: Johannes van den Eijnden
Moeder: Antonia Adriana Horsten
Bijzonderheden: woonplaats van de overledene: Hoeven
Jaar 1865, Actenummer: 28

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
06-03-1865 28 Henricus van den Eijnden (*1830-1865) als overledene
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSH-000816-1877

BS Huwelijk Rucphen 1877 Hubertus van den Eijnden & Jacoba Joppen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 6817

Details
Hubertus van den Eijnden
Bruidegom op maandag 14 mei 1877 Rucphen

Bron: RANB inventarisnummer: 6817 plaats: Rucphen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 14, datum: 14-5-1877
BRUIDEGOM: Hubertus van den Eijnden
geboorteplaats bruidegom: Rucphen
BRUID: Jacoba Joppen
geboorteplaats bruid: Rucphen
Vader bruidegom: Johannes van den Eijnden
Moeder bruidegom: Antonia Horsten
Vader bruid: Antonij Joppen
Moeder bruid: Johanna van der Poorten

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Rucphen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
14-05-1877 14 Hubertus van den Eijnden (*1837-1902) als bruidegom
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader bruidegom
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder bruidegom