Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000817-1889

BS Overlijdens register Rucphen 1889 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: GA Roosendaal

Details
Johannes van den Eijnden
overledene op vrijdag 29 november 1889 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 29 11 1889
Overleden: Johannes van den Eijnden
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 69 jaar , smid
Geboorteplaats: Gastel
Burgerlijke staat: o
Vader: Johannes van den Eijnden
Moeder: Antonia Horsten
Jaar 1889, Actenummer: 106

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
29-11-1889 106 Johannes (Jan) van den Eijnden (*1820-1889) als overledene
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSO-000816-1902

BS Overlijdens register Rucphen 1902 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: GA Roosendaal

Details
Hubertus van den Eijnden
overledene op woensdag 30 juli 1902 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 30 7 1902
Overleden: Hubertus van den Eijnden
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 64 jaar , hoefsmid
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: h
Relatie: Jacoba Joppen
Vader: Johannes van den Eijnden
Moeder: Antonia Horsten
Jaar 1902, Actenummer: 75

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
30-07-1902 75 Hubertus van den Eijnden (*1837-1902) als overledene
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSH-000818-1856

BS Huwelijk Steenbergen 1856 Petrus van den Eijnden & Adriana Nijssen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Steenbergen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 7325

Details
Petrus Johannes van den Eijnden
Bruidegom op vrijdag 25 januari 1856 Steenbergen

Bron: RANB inventarisnummer: 7325 plaats: Steenbergen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 25-01-1856
BRUIDEGOM: Petrus Johannes van den Eijnden
geboorteplaats bruidegom: Oud en Nieuw Gastel
BRUID: Adriana Nijssen
geboorteplaats bruid: Steenbergen
Vader bruidegom: Jan Baptist Augustijn van den Eijnden
Moeder bruidegom: Antonia Adriana Horsten
Vader bruid: Willem Nijssen
Moeder bruid: Catharina van Bavel
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1833, Bruidegom geboren circa 1818,

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Steenbergen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
25-01-1856 4 Petrus Johannes van den Eijnden (*1817-) als bruidegom
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader bruidegom
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder bruidegom

BSH-000819-1863

BS Huwelijk Steenbergen 1863 Adrianus van den Eijnden & Antonetta v.Tilburg (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Steenbergen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 7326

Details
Adrianus van den Eijnden
Bruidegom op zaterdag 3 januari 1863 Steenbergen

Bron: RANB inventarisnummer: 7326 plaats: Steenbergen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 1, datum: 03-01-1863
BRUIDEGOM: Adrianus van den Eijnden
geboorteplaats bruidegom: Rucphen
BRUID: Antonetta van Tilburg
geboorteplaats bruid: Steenbergen
Vader bruidegom: Johannes van den Eijnden
Moeder bruidegom: Antonia Horsten
Vader bruid: Adriaan van Tilburg
Moeder bruid: Petronilla Jochems
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1836, Bruidegom geboren circa 1825,

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Steenbergen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
03-01-1863 1 Adrianus van den Eijnden (*1824-1888) als bruidegom
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader bruidegom
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder bruidegom

BSH-000820-1868

Akte BS Huwelijk Oud en Nieuw Gastel 1868 Antonius v.d.Eijnden & A. van Aalst (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 2660

In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den zeven en twintigsten January verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUD- EN NIEUW-GASTEL, Antonius van den Eijnden, hebbende voldaan aan de nationale militie, oud vijf en dertig jaren, geboren te Rucphen, wonende te Gasten van beroep metselaar, meerderjarige zoon van Jan van den Eijnden, smid, en van Antonia Horsten, zonder beroep, beiden wonende te Rucphen.
En Adriana Maria van Aalst, oud drie en dertig jaren, geboren en wonende te Gastel zonder beroep, meerderjarige dochter van Bruno van Aalst en van Johanna de Groot, beiden overleden.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente Oud- en Nieuwgastel hebben plaats gehad op zondagen, den twaalfden en negentienden January beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
de extracten van geboorte van den bruidegom en bruid; het certificaat van het ongehinderd gedaan zijn der huwelijksafkondigingen en dat van voldoening aan de Nationale Militie, alle welke stukken aan het tegenwoordig register zullen worden vastgehegt.
Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Ecthgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van Antonius van den Eijnden en Adriana Maria van Aalst door den Echt met elkander zijn verenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van: Cornelis Snelder, smid, oud twee en zestig jaren; van Adriaan van Domburg, oud drie en vijftig jaren, kleermaker; van Johannis Olfens, oud acht en dertig jaren, schoenmaker; en van Antoniana Maria van Aalst; Joseph Luijten, oud acht en dertig jaren, kleermaker, alle vier getuigen ten deze door partijen daartoe gekozen en wonende te Gastel.
Waarvan akte: welke wij, dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met den comparant te eenre geteekend met de getuigen en heeft de comparant ter andere zijde verklaart uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Details
Antonius van den Eijnden
Bruidegom op maandag 27 januari 1868 Oud en Nieuw Gastel

Bron: RANB inventarisnummer: 2660 plaats: Oud en Nieuw Gastel
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 3, datum: 27-1-1868
BRUIDEGOM: Antonius van den Eijnden
geboorteplaats bruidegom: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
BRUID: Adriana Maria van Aalst
geboorteplaats bruid: Oud en Nieuw Gastel
Vader bruidegom: Jan van den Eijnden
Moeder bruidegom: Antonia Horsten
Vader bruid: Bruno van Aalst
Moeder bruid: Johanna de Groot

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Oud en Nieuw Gastel - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
27-01-1868 3 Antonius van den Eijnden (*1832-1892) als bruidegom
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader bruidegom
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder bruidegom
Dossier: