Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000880-1771

ISIS DTB Doopboeken Sprundel 1771 Maria de Roo (doopboek)
doopplaats: Sprundel
Archiefnaam: DTB Sprundel
Archief: ISIS GA Roosendaal
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Maria Joannes Cornelisse de Roo
doop op donderdag 26 september 1771 Sprundel

datum doop : 26-09-1771
naam kind : Maria
opm. bij kind : geboren onder Etten
vader : Joannes Cornelisse de Roo -
moeder : Joanna Gijsbreghse Valckenborgh -
get. : Cornelius Piterse van Sundert en Elisabeth Cornelisse de Roo
fol. 39v

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Rucphen 17

Archief:
Parochie-archief Sprundel inventarisnummer

Parochie St. Jan de Doper Sprundelhierin
26-09-1771 Maria Joannes Cornelisse de Roo (*1771-) als kind
Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als vader
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als moeder

BR-000902-1886

ISIS Bevolkingsregister Helmond 1886 Petronella Borghouts (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Etten-Leur
Archiefnaam: Bevolkingsregister
Inventaris: ISIS HIC Helmond
Deel/blz: 9

Details
Petronella Cornelia Maria Borghouts
Inwoner van Helmond Geboren op woensdag 27 oktober 1886 Etten (N.B.)

Petronella Cornelia Maria Borghouts
Geslacht: Vrouw
Geboren 27-10-1886 Etten (N.B.)
Relatie tot de Hoofdbewoner: Schoonzus
Bron: HIC Helmond. Bevolkingsregisters Helmond 1900-1913 Deel 9NO Deel Fiche: 9 Folio: 87

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bevolkingsregisters Helmond 1849 - 1925

Archief:
328 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Bevolkingsboekhouding Helmondhierin
27-10-1886 Petronella Cornelia Maria Borghouts (*1886-1926) als hoofdpersoon

BSO-000879-1822

ISIS BS Overlijden Rucphen 1822 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Arnout de Rooij
overledene op woensdag 30 oktober 1822 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 30 10 1822
Overleden: Arnout de Rooij
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 53 jaar, arbeider
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: h
Relatie: Elizabeth Magielse
Vader: Jan de Rooij
Moeder: Janna Valckenburgh
Bijzonderheden: overleden in de Noordstraat
Jaar 1822, Actenummer: 46

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
30-10-1822 46 Arnoldus (Arnout) Joannes Cornelisse de Roo (*1769-1822) als overledene
Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als vader
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als moeder

BSO-000878-1822

ISIS BS Overlijden Rucphen 1822 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Piter de Rooij
overledene op woensdag 13 maart 1822 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 13 3 1822
Overleden: Piter de Rooij
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 53 jaar, arbeider
Geboorteplaats: Sprundel
Burgerlijke staat: h
Relatie: Petronella van Oers
Vader: Jan de Rooij
Moeder: Joanna Valkenburg
Bijzonderheden: overleden te Sprundel
Jaar 1822, Actenummer: 18

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
13-03-1822 18 Petrus (Pieter) Joannes Cornelisse de Roo (*1768-1822) als overledene
Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als vader
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als moeder

BSO-000876-1822

Akte BS Overlijden Rucphen 1822 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: GA Roosendaal

In het Jaar een Duizend acht honderd tweeentwintig den vierentwintigste January, des voormiddags tien ure, compareerde voor ons Schout ad interim der Gemeente Etten en Leur, belast met het houden van den Burgerlijken Staat, Jan de Rooij, oud een en dertig jaren, landbouwman, wonende in deze Gemeente, zoon van den overledenen, en Cornelis van Rijsbergen, oud drieendertig jaren, landbouwman, wonende te Prinsenhage, schoonzoon van den overledenen, die ons hebben verklaard, dat heden morgen om half drie ure is overleden, Jan de Rooij, oud negenenvijftig jaren, landbouwman, ecthgenoot van Antonetta van Oorschot, geboren te Sprundel en wonende in deze Gemeente, in het huis genummerd 442, zoon van Jan de Rooij en van Johanna Valkenburg, beiden overleden.
Van welke verklaring in bijwezen van de genoemde comparanten, opgemaakt zijnde deze akte hebben zij na voorlezing derzelveden hun, met ons alhier geteekend uitgenoomen den tweede comparant, welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven noch teekenen.Details
Jan de Rooij
overledene op donderdag 24 januari 1822 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 24 1 1822
Overleden: Jan de Rooij
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 59 jaar, landbouwman
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: h
Relatie: Antonetta van Oorschot
Vader: Jan de Rooij
Moeder: Johanna Valkenburg
Bijzonderheden: overleden te Etten-Leur (akte is inschrijving van uittreksel uit de oorspronkelijke overlijdensakte)
Jaar 1822, ongenummerde inschrijving

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
24-01-1822 Jan de Rooij (*1762-1822) als overledene
Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als vader
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als moeder
Dossier: