Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000026-1892

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1892 Petronella IndeWeij (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, en negen en twintigsten November, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud vijfenveertig jaren, spoorwegbeambte wonende te Etten, echtgenoot van de overledene en Franciscus Josephus de Drijver, oud zesenzestig jaren, klerk wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den negenentwintigsten November dezes jaars, om twaalf ure des nachts, binnen deze gemeente, is overleden: Petronella Indeweij, oud drieenveertig jaren, spoorwegwachtster, geboren te Oudenbosch en wonende in deze gemeente, echtgenoote van den eerstgenoemden Comparant, dochter van Hendrikus Indeweij en van Maria Valentijn, beiden overleden.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
29-11-1892 164 Petronella Indeweij (*1849-1892) als overledene
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als echtgenoot
Dossier:

D-000886-1773

ISIS DTB Doopboeken Wouw 1773 (doopboek)
doopplaats: Wouw
Archiefnaam: DTB Wouw
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 494d
Gezindte: RK
Kerk: St. Lambertus

Details
Petronilla Philippus Mangeleirs
doop op dinsdag 28 december 1773 Wouw

datum doop : 28-12-1773
naam kind : Petronilla
opm. bij kind : plaats geboorte: Zaafsel
vader : Philippus Mangeleirs - ex Vinkenbroek
moeder : Maria Anna Potters - ex Vroenhout
get. : Godefridus Potters, Maria Mangeleirs

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Wouw 4

Archief:
ABS 405 inventarisnummer 494d

Parochie St. Lambertus, Wouwhierin
28-12-1773 Petronella Philippus Mangelaars (*1773-1853) als hoofdpersoon
Philippus Adrianus Mangeleirs (*1737-1804) als vader
Maria Anna (Marjan) Joannes Janse Potters (*1741-1801) als moeder

BSO-000886-1853

ISIS BS Overlijden Wouw 1853 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Wouw
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Petronella Mangelaars
overledene op woensdag 2 maart 1853 Wouw

overleden op 02-03-1853 :
Petronella Mangelaars
(leeftijd 80 jr., geboren te Wouw, zonder beroep)
- gehuwd met Wouter Borghouts
- vader : Philippus Mangelaars
- moeder : Maria Johanna Potters
- bijzonderheden : -
bron : register van overlijdens 1853, aktenr. 9

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Wouw 1811-1950

Archief:
Burgerlijke Stand Wouw inventarisnummer --hierin
02-03-1853 9 Petronella Philippus Mangelaars (*1773-1853) als overledene
Philippus Adrianus Mangeleirs (*1737-1804) als vader
Maria Anna (Marjan) Joannes Janse Potters (*1741-1801) als moeder
Wouter Borghouts (*1779-1859) als echtgenoot

BSO-000885-1859

ISIS BS Overlijden Wouw 1859 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Wouw
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Wouter Borghouts
overledene op maandag 17 januari 1859 Wouw

overleden op 17-01-1859 :
Wouter Borghouts
(leeftijd 80 jr., geboren te Strijp, landbouwer)
- wed. van Petronella Mangelaars
- vader : Johannes Borghouts
- moeder : Maria van der Ven
- bijzonderheden : -
bron : register van overlijdens 1859, aktenr. 4

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Wouw 1811-1950

Archief:
Burgerlijke Stand Wouw inventarisnummer --hierin
17-01-1859 4 Wouter Borghouts (*1779-1859) als overledene
Johannes Borghouts (*1759-) als vader
Maria van der Ven (*1759-) als moeder
Petronella Philippus Mangelaars (*1773-1853) als echtgenote

T-000891-1767

ISIS DTB Trouwboeken Wouw 1767 Philippus Mangeleirs & Maria Potters (trouwboek)
trouwplaats: Wouw
Archiefnaam: DTB Wouw
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 506c
Gezindte: RK
Kerk: St. Lambertus

Details
Philippus Mangeleirs
huwelijk op zondag 24 mei 1767 Wouw

bruidegom : Philippus Mangeleirs
bruid : Maria Anna Potters
o.t. : 09-05-1767
huw. : 24-05-1767
getuigen o.t. : Joannes Potters, Adriana Mangeleirs
getuigen huw. : Joannes Vrients, Mijna Drijvers
opm. : ex Vinkenbroek en Vroenhout

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Wouw 6

Archief:
ABS 405 inventarisnummer 506c

Parochie St. Lambertus, Wouw--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Philip Mangelaars
huwelijk op zondag 24 mei 1767 Wouw

bruidegom : Philip Mangelaars - j.m., geboren en wonende op Vroenhout
bruid : Marjan Potters - j.d., geboren en wonende op Vroenhout
o.t. : 09-05-1767
huw. : 24-05-1767

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Wouw 10

Archief:
ABS 248 inventarisnummer --

Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw

hierin
24-05-1767 Philippus Adrianus Mangeleirs (*1737-1804) als bruidegom
Maria Anna (Marjan) Joannes Janse Potters (*1741-1801) als bruid
Philippus Adrianus Mangeleirs en Maria Anna (Marjan) Joannes Janse Potters als echtpaar