Bronnen Bronnen
Bronnen

PK-000273

Afgeschermd (Persoonskaart)
Akte: 17
Vergel. datum: 15-7-1940
Achterkant (J/N): J
hierin
Petrus Johannes van der Linden (*1900-1952) als hoofdpersoon
Maria van Vught (*1902-1938) als echtgenote
Petrus Johannes van der Linden en Maria van Vught als echtpaar
Dora van der Kruijs (*1901-1977) als echtgenote
Petrus Johannes van der Linden en Dora van der Kruijs als echtpaar
Afgeschermd (*1932-) als kind
Wilhelmus Henricus Petrus van der Linden (*1934-) als kind

PK-000023

Persoonskaart Gerrit Jager (Persoonskaart)
Achterkant (J/N): J

Opmerking inzake huwelijksdatum:
Op de persoonskaart staat als huwelijksdatum 15-05-1889 genoemd.
In de huwelijksakte staat echter 17-05-1889, hetgeen dus de juiste datum is.
hierin
Gerrit Jager (*1864-1945) als hoofdpersoon
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als echtgenote
Gerrit Jager en Antonetta Cornelia van den Eijnden als echtpaar
Antonetta Geertruida Jager (*1900-) als kind
Wilhelmina Cornelia Jager (*1903-) als kind
Hendrikus Gerardus Jager (*1904-) als kind
Dossier:

PK-000024

Persoonskaart Antonetta Cornelia van den Eijnden (Persoonskaart)
Achterkant (J/N): N

Opmerking inzake huwelijksdatum:
Op de persoonskaart staat als huwelijksdatum 15-05-1889 genoemd.
In de huwelijksakte staat echter 17-05-1889, hetgeen dus de juiste datum is.
hierin
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als hoofdpersoon
Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als vader
Lucia Vinckx (*1827-1885) als moeder
Gerrit Jager (*1864-1945) als echtgenoot
Gerrit Jager en Antonetta Cornelia van den Eijnden als echtpaar
Dossier:

PK-000792

Persoonskaart Adrianus Petrus Borghouts (Persoonskaart)
Akte: 181
Vergel. datum: 12-07-1939
Achterkant (J/N): J
hierin
Adrianus Petrus Borghouts (*1882-1944) als hoofdpersoon
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als vader
Joanna Veraert (*1861-1890) als moeder
Helena de Graaf (*1883-1938) als echtgenote
Adrianus Petrus Borghouts en Helena de Graaf als echtpaar
Christina Johanna van Bokhoven (*1895-1976) als echtgenote
Adrianus Petrus Borghouts en Christina Johanna van Bokhoven als echtpaar
Dossier:

BSH-001022-1924

Akte BS Huwelijk Eindhoven 1924 Antonetta Jager & Adrianus v.d. Put (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Eindhoven
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RHC Eindhoven

1924

Heden den dertigsten October negentienhonderd vier en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente EINDHOVEN, in het openbaar in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Adrianus Theodorus Henricus van der Put, weduwnaar van Johanna Maria Strijbosch, oud dertig jaren, van beroep bankwerker, geboren te Breda en wonende te Eindhoven,
meerderjarige zoon van Hendrikus Antonius van der Put, zonder beroep, wonende te Eindhoven en van Cornelia Catharina Korthout, overleden
en Antonetta Geertruida Jager, oud vier en twintig jaren, van beroep fabrieksarbeidster, geboren te Oudenbosch en wonende te Eindhoven, meerderjarige dochter van Gerrit Jager, oud negen en vijftig jaren, van beroep nachtwaker en van Antonetta Cornelia van den Eijnden, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Eindhoven, persoonlijk toestemming tot dit huwelijk gevende.
Partijen hebben aan mij overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde:
1e. Een uittreksel uit de geboorteakte van den bruidegom geboren den twee en twintigsten Juli achttienhonderd vier en negentig
2e. Een uittreksel uit de geboortakte van de bruid geboren den zeven en twintigsten October negentienhonderd
3e. Een uittreksel uit de overlijdensakte van de vorige echtgenoote van den bruidegom.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente op ZATERDAG, den vierden October dezes jaars heeft plaats gehad en zonder stuiting is afgeloopen, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn opgelegd. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat Adrianus Theodorus Henricus van der Put EN Antonetta Geertruida Jager DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Theodorus Jacobus Josephus van der Put, oud vijf en twintig jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Eindhoven, broer van den bruidegom
Hubertus Petrus van der Put, oud drie en twintig jaren, van beroep metaaldraaier, wonende te Eindhoven, broer van den bruidegom.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Bruidegom Adrianus Theodorus Henricus van der Put
Bruid Antonetta Geertruida Jager

Plaats Eindhoven
Aktedatum huwelijk 30-10-1924BS Eindhoven Deel 30d Jaar 1924 Akte 395

hierin
30-10-1924 395 Adrianus Theodorus Henricus van der Put en Antonetta Geertruida Jager als echtpaar
Adrianus Theodorus Henricus van der Put (*1894-) als bruidegom
Antonetta Geertruida Jager (*1900-) als bruid
Hendrikus Antonius van der Put (*1872-) als vader bruidegom
Cornelia Catharina Korthout (*1869-1924) als moeder bruidegom
Gerrit Jager (*1864-1945) als vader bruid
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als moeder bruid
Theodorus Jacobus Josephus van der Put (*1899-) als getuige
Hubertus Petrus van der Put (*1901-) als getuige
Dossier: