Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000953-1902

ISIS BS Huwelijk Erp 1902 Arnoldus van Veghel & Johanna de Groot (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Erp
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 2348

Details
Arnoldus van Veghel
Bruidegom op maandag 21 april 1902 Erp

Bron: RANB inventarisnummer: 2348 plaats: Erp
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 7, datum: 21-4-1902
BRUIDEGOM: Arnoldus van Veghel
geboorteplaats bruidegom: Lieshout
BRUID: Johanna Francisca de Groot
geboorteplaats bruid: Beek en Donk
Vader bruidegom: Antonie van Veghel
Moeder bruidegom: Antonetta van Beek
Vader bruid: Antonius de Groot
Moeder bruid: Maria van Gerwen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Erp - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
21-04-1902 7 Arnoldus van Veghel (*1882-) als bruidegom
Antonius (Antonie) van Veggel (*1843-) als vader bruidegom
Antonetta van Beek (*1845-) als moeder bruidegom

BSH-000954-1905

ISIS BS Huwelijk Lieshout 1905 Albertus van Veggel & Catharina van Hoof (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Lieshout
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1810

Details
Albertus van Veggel
Bruidegom op maandag 20 februari 1905 Lieshout

Bron: RANB inventarisnummer: 1810 plaats: Lieshout
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 1, datum: 20-02-1905
BRUIDEGOM: Albertus van Veggel
geboorteplaats bruidegom: Lieshout
geboortedatum bruidegom: 18-9-1878
BRUID: Catharina van Hoof
geboorteplaats bruid: Lieshout
geboortedatum bruid: 18-11-1879
Vader bruidegom: Antonie van Veggel
Moeder bruidegom: Antonet van Beek
Vader bruid: Gerardus van Hoof
Moeder bruid: Geretruda Swinkels

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Lieshout - huwelijken 1813-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
20-02-1905 1 Albertus van Veggel (*1878-) als bruidegom
Antonius (Antonie) van Veggel (*1843-) als vader bruidegom
Antonetta van Beek (*1845-) als moeder bruidegom

BSH-000954-1909

ISIS BS Huwelijk Lieshout 1909 Johanna van Veggel & Christianus Verstappen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Lieshout
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1810

Details
Johanna van Veggel
Bruid op zaterdag 21 augustus 1909 Lieshout

Bron: RANB inventarisnummer: 1810 plaats: Lieshout
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 8, datum: 21-08-1909
BRUIDEGOM: Christianus Verstappen
geboorteplaats bruidegom: Lierop
BRUID: Johanna van Veggel
geboorteplaats bruid: Lieshout
Vader bruidegom: Johannes Verstappen
Moeder bruidegom: Jacoba Cornelia van Hooff
Vader bruid: Antonie van Veggel
Moeder bruid: Antonetta van Beek
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1885, Bruidegom geboren circa 1878,

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Lieshout - huwelijken 1813-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
21-08-1909 8 Antonetta van Beek (*1845-) als moeder bruid
Antonius (Antonie) van Veggel (*1843-) als vader bruid
Johanna van Veggel (*1885-) als bruid

BSH-000097-1866

Genlias BS Huwelijk Heer 1866 Theresia Deckers & Waltherus Thiessens (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 26

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 26
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 05-11-1866
Bruidegom Waltherus Hubertus Thiessens
Geboortedatum: 25-04-1840
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Maria Johanna Theresia Deckers
Geboortedatum: 02-06-1842
Geboorteplaats: Houthem
Vader bruidegom Lambertus Thiessens
Moeder bruidegom Maria Rompelberg
Vader bruid Hendrik Deckers
Moeder bruid Exandrina Schillings
Nadere informatie >

hierin
05-11-1866 Walterus Hubertus Thiessens en Maria Joanna Theresia (Theresia) Deckers als echtpaar
Walterus Hubertus Thiessens (*1840-1880) als bruidegom
Maria Joanna Theresia (Theresia) Deckers (*1842-1885) als bruid
Hendrik Deckers (*1803-) als vader bruid
Alexandrina Schillings (*1822-) als moeder bruid

BSH-000063-1920

Akte BS Huwelijk Heer 1920 Joannes Aerts & Maria Soudant (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 30

Heden vijf en twintig September negentienhonderd twintig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Heer ten einde een huwelijk aan te gaan
Joannes Jacobus Aerts, oud twee en twintig jaar, geboren te Heer, staatsspoorbeambte wonende te Heer, meerderjarige zoon van Joannes Wilhelmus Aerts, zeven en zestig jaar, dakdekker en van Maria Catharina Hubertina Beckers, acht en vijftig, zonder beroep beiden wonende te Heer, tegenwoordig en persoonlijk toestemmende
en Anna Catharina Soudant, oud twee en twintig jaar, geboren te Ambij, zonder beroep wonende te Maastricht, meerderjarige dochter van Nicolaas Soudant, twee en vijftig jaar, landbouwer wonende te Maastricht hier tegenwoordig en toestemmenende en van Maria Catharina Breuls, vijf en veertig jaar, zonder beroep, die bij akte verleden voor den ambtenaar van den Burgelijke Stand te Maastricht hare toestemming heeft gegeven den dato twee en twintig september deze jaars.
De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier plaats gehad en te Maastricht den vierden September dezes jaars.
De volgende stukken zijn overlegd:
1. De geboorteakte van den bruidegom geboren vier en twintig Oktober achttienhonderd zeven en negentig
2. De geboorteakte van de bruid geboren zeven Juni achttienhonder acht en negentig
3. De akte van toestemming van de moeder van de bruid verleden te Maastricht twee en twintig September deze jaars.
4. Het bewijs dat de afkondiging ook te Maastricht overeenkomstig de wet is geschied en zonder stuiting te het huwelijk is afgelopen.
Ik heb aan bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouw zullen nakomen de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren:
Johannes Hendricus Aerts, oud drie en dertig jaar, leidekker, wonende te Heer, broeder van den bruidegom
Petrus Hubertus Aerts, oud een en dertig jaar, leidekker, wonende te Heer, broeder van den bruidegom.
Verklarende de moeder van den bruidegom schrijvens onkundig te zijn hebbende zulks niet geleerd.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 30
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 25-09-1920
Bruidegom Joannes Jacobus Aerts
Geboortedatum: 24-10-1897
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Anna Catharina Soudant
Geboortedatum: 07-06-1898
Geboorteplaats: Amby
Vader bruidegom Joannes Wilhelmus Aerts
Moeder bruidegom Maria Catharina Hubertina Beckers
Vader bruid Nicolaas Soudant
Moeder bruid Maria Catharina Breuls
Nadere informatie >

hierin
25-09-1920 48 Joannes Jacobus Aerts (*1897-1979) als bruidegom
Anna Catharina Soudant (*1898-1982) als bruid
Joannes Jacobus Aerts en Anna Catharina Soudant als echtpaar
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als vader bruidegom
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als moeder bruidegom
Nicolaas Soudant (*1867-1940) als vader bruid
Maria Catharina Breuls (*1875-) als moeder bruid
Henri Aerts (*1886-) als getuige
Pieter Aerts (*1888-) als getuige
Dossier: