Bronnen Bronnen
Bronnen

D-001094-1773

ISIS DTB Doopboeken Roosendaal 1773 Philippus Verbraak (doopboek)
doopplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 103
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Philippus Jacobus Joannes Verbraek
doop op woensdag 21 april 1773 Roosendaal

datum doop : 21-04-1773
naam kind : Philippus Jacobus
opm. bij kind :
vader : Joannes Verbraek -
moeder : Joanna van den Boom -

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Roosendaal 9

Archief:
ABS 242 inventarisnummer 103

Parochie St. Jan de Doper, Roosendaal
hierin
21-04-1773 Philippus Jacobus Verbraak (*1773-) als kind
Johannes (Jan) Verbraak (*1738-) als vader
Johanna van den Boom (*1739-1811) als moeder

T-001087-1761

ISIS DTB Trouwboeken Roosendaal 1761 Jan Verbraak & Johanna van den Boom (trouwboek)
trouwplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 115
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Jan Verbraek
huwelijk op zaterdag 27 juni 1761 Roosendaal

bruidegom : Jan Verbraek
wed. van : Marie Bessels
bruid : Johanna van den Boom
o.t. : 27-06-1761

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Roosendaal 20

Archief:
ABS 248 inventarisnummer 49

Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Joannes Verbraek
huwelijk op zondag 12 juli 1761 Roosendaal

bruidegom : Joannes Verbraek
bruid : Joanna van den Boom
huw. : 12-07-1761

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Roosendaal 55 (voorheen sj2)

Archief:
ABS 242 inventarisnummer 115

Parochie St. Jan de Doper, Roosendaal


hierin
12-07-1761 Johannes (Jan) Verbraak (*1738-) als bruidegom
Johanna van den Boom (*1739-1811) als bruid
Johannes (Jan) Verbraak en Johanna van den Boom als echtpaar

T-001087-1750

ISIS DTB Trouwboeken Roosendaal 1750 Jan Verbraak & Johanna van Merode (trouwboek)
trouwplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 49

Details
Jan Verbraek
huwelijk op zondag 26 april 1750 Roosendaal

bruidegom : Jan Verbraek
bruid : Johanna Catrijna van Merode
o.t. : 09-04-1750
huw. : 26-04-1750

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Roosendaal 20

Archief:
ABS 248 inventarisnummer 49

Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouwhierin
26-04-1750 Johannes (Jan) Verbraak (*1738-) als bruidegom
Johanna Catrijna van Merode (*1724-1755) als bruid
Johannes (Jan) Verbraak en Johanna Catrijna van Merode als echtpaar

T-001087-1757

ISIS DTB Trouwboeken Roosendaal 1757 Jan Verbraak & Marie Bessels (trouwboek)
trouwplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 49

Details
Jan Verbraek
huwelijk op zondag 30 januari 1757 Roosendaal

bruidegom : Jan Verbraek
wed. van : Johanna Catrijna van Merode
bruid : Marie Bessels
o.t. : 15-01-1757
huw. : 30-01-1757

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Roosendaal 20

Archief:
ABS 248 inventarisnummer 49

Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw
hierin
30-01-1757 Johannes (Jan) Verbraak en Maria Bessels als echtpaar
Maria Bessels (*1738-1758) als bruid
Johannes (Jan) Verbraak (*1738-) als bruidegom

DIV-001095-1755

ISIS Register collaterale successie Roosendaal 1755 Johanna van Merode (Algemene akte)
Plaats van akte: Roosendaal
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Johanna Catharina van Merode
verm. in collaterale successie op vrijdag 5 september 1755 Roosendaal

.Bron: RA 558
.Fol.: --
.Datum: 05-09-1755 en 24-09-1755
.Erflater: Merode, Johanna Catharina van
. plaats overlijden: Roosendaal
. datum overlijden: 04-08-1755
.Aangever: Verbraak, Jan
. woonplaats: Roosendaal
. relatie: weduwnaar en testamentaire usufructuaire erfgenaam
.Soort akte: taxatie en specifique lijste
.Opm.: zie testament van erflaatster gepasseerd voor notaris Jacob van
. Zinnen te Roosendaal d.d. 21-12-1754

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van collaterale successie 1731-1794

Archief:
ABS 23 inventarisnummer inv.nrs. 550-564

Rechterlijk archief Roosendaal en Nispen, 1557-1795
hierin
04-08-1755 Johanna Catrijna van Merode (*1724-1755) als overledene
Johannes (Jan) Verbraak (*1738-) als echtgenoot