Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-001194-1888

ISIS BS Overlijden Roosendaal 1888 Adriaan van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Adriaan Gerrit van Breda
overledene op maandag 7 mei 1888 Roosendaal en Nispen

overleden op 07-05-1888 :
Adriaan Gerrit van Breda
(leeftijd 81 jr., geboren te Etten, zonder beroep)
- wed. van Jacoba Purmer
- vader : Marcus Johannes van Breda
- moeder : Maria van Born
bron : register van overlijdens 1888, aktenr. 105

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Roosendaal 1811-1953

Archief:
Burgerlijke Stand Roosendaal en Nispen inventarisnummer --

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Adriaan Gerrit van Breda
doodsoorzaak op maandag 7 mei 1888 Roosendaal en Nispen

naam overledene : Adriaan Gerrit van Breda
datum geboorte : 06-06-1806
datum overlijden : 07-05-1888
overlijdensoorzaak : onbekend, verval van krachten
opmerkingen : geb. Etten

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van doodsoorzaken 1863-1938

Archief:
ABS 5-7 inventarisnummer --

gemeente Roosendaal en Nispen, 1851-1975
hierin
07-05-1888 105 Adriaan Gerrit van Breda (*1806-1888) als overledene
Jacoba Purmer (*1803-1868) als echtgenote
Marcus Johannes van Breda (*1762-1821) als vader
Maria van Born (*1776-1848) als moeder

BSO-001194-1840

Genlias BS Huwelijken Alkmaar 1840 Adriaan van Breda & Jacoba Purmer (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Alkmaar
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANH
Inventarisnr.: 4

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Noord-Holland

Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 4
Gemeente: Alkmaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 51
Datum: 02-08-1840
Bruidegom Adriaan Gerrit van Breda
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Onbekend
Bruid Jacoba Purmer
Leeftijd: 37
Geboorteplaats: Onbekend
Vader bruidegom Marcus Johannes van Breda
Moeder bruidegom Maria van Boin
Vader bruid Pieter Purmer
Moeder bruid Bregje Siemerink

hierin
02-08-1840 51 Adriaan Gerrit van Breda en Jacoba Purmer als echtpaar
Adriaan Gerrit van Breda (*1806-1888) als bruidegom
Jacoba Purmer (*1803-1868) als bruid
Marcus Johannes van Breda (*1762-1821) als vader bruidegom
Maria van Born (*1776-1848) als moeder bruidegom

BSH-001195-1851

ISIS BS Huwelijk Hooge Zwaluwe 1851 Carel van Breda & Elizabeth Evegaars (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Hooge Zwaluwe
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB

Details
Carel Willem van Breda
Bruidegom op vrijdag 1 augustus 1851 Hooge en Lage Zwaluwe

Plaats: Hooge en Lage Zwaluwe
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 16, datum: 1-8-1851
BRUIDEGOM: Carel Willem van Breda
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Elizabeth Carlina Evegaars
geboorteplaats bruid: Hooge en Lage Zwaluwe
Vader bruidegom: Marcus Joannes van Breda
Moeder bruidegom: Maria van Born
Vader bruid: Adriaan Evegaars
Moeder bruid: Jacoba Gasinjet
Opmerkingen: Bruidegom geboren circa 1810 Bruid geboren circa 1825,

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Hooge en Lage Zwaluwe - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
01-08-1851 16 Carel Willem van Breda (*1810-) als bruidegom
Carel Willem van Breda en Elizabeth Carolina Evegaars als echtpaar
Elizabeth Carolina Evegaars (*1825-) als bruid
Marcus Johannes van Breda (*1762-1821) als vader bruidegom
Maria van Born (*1776-1848) als moeder bruidegom

BSH-001202-1826

Akte BS Huwelijk Willemstad 1826 Bastiana van Breda & Maarten Burgers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Willemstad
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 8959

In t jaar een duizend achthonderd zes en twintig, den vierde Maart smorgens om elf ure zijn voor ons Burgemeester belast met de zorg voor de rigtige opmaking der acten van den burgerlijken stand der stad Willemstad, Provincie Noord BrabandDetails
Bastiana Willemijna van Breda
Bruid op zaterdag 4 maart 1826 Willemstad

Bron: RANB inventarisnummer: 8959 plaats: Willemstad
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 2, datum: 4-3-1826
BRUIDEGOM: Maarten Burgers
geboorteplaats bruidegom: Willemstad
BRUID: Bastiana Willemijna van Breda
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Jan Burgers
Moeder bruidegom: Anna Endepoel
Vader bruid: Marijnus Wilhelmus van Breda
Moeder bruid: Elisabeth Kerstens
Opmerkingen: Bruidegom geboren circa 1802 Bruid geboren circa 1804

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Willemstad - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
04-03-1826 2 Bastiana Willemijna van Breda (*1803-1832) als bruid
Marinus Wilhelmus van Breda (*1781-1865) als vader bruid
Anna Elisabeth Kerstens (*1778-1827) als moeder bruid
Dossier:

BSO-001202-1832

Akte BS Overlijden Willemstad 1832 Bastiana van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Willemstad
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RANB

In het Jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den zeventienden der maand September des voormiddags te tien ure compareerde voor ons Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Willemstad, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Braband Johannes Sonneveldt, stads-bode, oud zeven en vijftig jaren, en Govert Glavimans, veldwachter, oud vijftig jaren beiden welbekenden van de overledene beide wonende te Willemstad, dewelke ons hebben verklaart dat op den zestienden der maand September dezes jaars, des voormiddags om half zeven ure, in het huis No.66 wijk A ter dezer Gemeente is overleden Bastiana Wilhelmina van Breda, oud acht en twintigjaren geboren te Etten en wonende in deze gemeente, zonder beroep, huisvrouw van Maarten Burgers Janszoon, oud dertig jaren, arbeider, wonende te Willemstad, dochter van Marinus Wilhelmus van Breda en Anna Elisabeth Kestens.
Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons Burgemeester met de beide declaranten.Details
Bastiana Wilhelmina van Breda
overleden op zondag 16 september 1832 Willemstad

Inventarisnummer: 16, kantoor: Zevenbergen, memorienummer: 142
OVERLEDENE: Bastiana Wilhelmina van Breda
Plaats overlijden: Willemstad
Datum overlijden: 16-9-1832

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Memorie van Successie
Archief:
MEMORIE van SUCCESSIE inventarisnummer diverse
Memories van Successie 1806-1902


hierin
16-09-1832 77 Bastiana Willemijna van Breda (*1803-1832) als overledene
Marinus Wilhelmus van Breda (*1781-1865) als vader
Anna Elisabeth Kerstens (*1778-1827) als moeder
Dossier: