Bronnen Bronnen
Bronnen

BP-001238-1985

Bidprentje 1985 Helena van Rooij (Drukwerk - Bidprentje)
Archiefplaats: Roosendaal
Naam Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Helena Cornelia Francisca Maria van Rooij
overledene op vrijdag 22 maart 1985 Roosendaal

overledene : Helena Cornelia Francisca Maria van Rooij
- geboren : 12-11-1903 Standdaarbuiten
- overleden : 22-03-1985 Roosendaal
- begraven : 27-03-1985 Roosendaal
echtg. van Henricus Josephus Borghouts - overleden

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bidprentjes 1812-2004

Archief:
ABS 278 inventarisnummer --

Collectie bidprentjeshierin
22-03-1985 Helena Cornelia Francisca Maria van Rooij (*1903-1985) als overledene
Henricus Josephus Borghouts (*1901-1977) als echtgenoot

BSG-001237-1901

ISIS BS Geboorte Roosendaal 1901 Antonia Kools (BS Geboorte register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS GA Roosendaal
ISIS/GENLIAS

Details
Antonia Cornelia Kools
kind op donderdag 25 juli 1901 Roosendaal en Nispen

Geboren op : 25 7 1901
Kind: Antonia Cornelia Kools
Vader: Marijnus Kools
Opmerkingen vader: 32 jaar, arbeider
Moeder: Dingena Brabers
Bijzonderheden moeder: zonder beroep
Bron: BS Roosendaal geboorten 1901 akte no. 278

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Roosendaal 1899-1902

Archief:
Burgerlijke Stand Roosendaal en Nispen inventarisnummer --hierin
25-07-1901 278 Antonia Cornelia Kools (*1901-) als hoofdpersoon

BSH-000925-1893

Genlias BS Huwelijk Standdaarbuiten 1893 Jacobus Borghouts & Johanna van Zundert (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Standdaarbuiten
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 7266
ISIS/GENLIAS

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.149
Inventarisnr: 7266
Gemeente: Standdaarbuiten
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 005
Datum: 25-05-1893
Bruidegom Jacobus Borghouts
Geboorteplaats: Wouw
Bruid Johanna Petronella van Zundert
Geboorteplaats: Standdaarbuiten
Vader bruidegom Philippus Borghouts
Moeder bruidegom Maria Catharina van der Avert
Vader bruid Adrianus van Zundert
Moeder bruid Hendrina van Breugel
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.

hierin
25-05-1893 5 Jacobus Borghouts en Johanna Petronella van Zundert als echtpaar
Jacobus Borghouts (*1854-1941) als bruidegom
Johanna Petronella van Zundert (*1858-1941) als bruid
Philippus Borghouts (*1806-1887) als vader bruidegom
Maria Catharina van der Avert (*1819-1875) als moeder bruidegom

BSH-001241-1896

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1896 Cornelia van Zundert & Petrus Knobel (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2460

In het jaar achttienhonderd zes en negentig den vier entwintigsten April zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
, oud tween entwintig jaren, sigarenmaker, geboren en wonende te Etten, minderjarige zoon van Cornelis Knobel en van diens echtgenoote Dingena van Oosterbosch, arbeiders, mede te Etten woonachtig
en Cornelia van ZundertZijnde de ouders van den brudegom en die der bruid bij het passeeren deze tegenwoordig en met de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overlegd de extracten uit hunne geboorte akten; en een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de nationale Militie.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking vn dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op Zondagen, den vijfden en twaalfden April deze jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmen beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat: en Cornelia van Zundert DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud vijftig jaren, gemeentesecretaris, wonende te Etten,
Adrianus Vergouwen, oud vijf en zeventig jaren, afroeper, wonende te Etten,
Geraruds Vergouwen, oud twee en dertig jaren, gemeentebode, wonende te Etten en
Jan Struijs, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, wonende te Etten.
Na voorlezing aan de Comparanten en de getuigen is deze akte door ons onderteekend, met de comparanten en de getuigen.Details
Cornelia van Zundert
Bruid op vrijdag 24 april 1896 Etten-Leur

inventarisnummer: 2460 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 24-4-1896
BRUIDEGOM: Petrus Knobel
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Cornelia van Zundert
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Cornelis Knobel
Moeder bruidegom: Dingena van Oosterbosch
Vader bruid: Joannes van Zundert
Moeder bruid: Maria Jaspers

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
24-04-1896 4 Petrus Knobel (*1873-1942) als bruidegom
Cornelia van Zundert (*1879-) als bruid
Petrus Knobel en Cornelia van Zundert als echtpaar
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruid
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruid
Dossier:

BSH-001242-1900

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1900 Pieter van Zundert & Adriana Smits (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2460

In het jaar negentien honderd den achtsten Juni zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Pieter van Zundert, oud twee en twintig jaren, spoorwegwerker, geboren en wonende te Etten, minderjarige zoon van Joannes van Zundert, spoorwegwerker, en van dienst echtgenoote Maria Japsers, zonder beroep, beiden mede te Etten woonachtig
en Adriana Cornelia Smits, oud vier en twintig jaren, dienstmeid, geboren te Klundert en wonende te Etten, onlangs te Oudenbosch, meerderjarige dochter van Johannes Smits en van dienst echtgenoote Willemijna Collet, arbeiders, wonende te Klundert.
Zijnde de ouders van den bruidegom en die der bruid bij het passeeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevenden.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd: de extracten uit hunner geboorteakten; het bewijs dat de beide huwelijks-afkondigingen te Oudenbosch zonder eenige stuiting hebben plaats gehad; en een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de nationale militie.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onze kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en te Oudenbosch op Zondagen, den zevenentwintisten Mei en den derden Juni dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wijde comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw deplichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijk staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmen beantwoord zijn, is door ons in naam der Wet verklaard, dat: Pieter van Zundert en Adriana Cornelia Smits door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze kate is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud vier en vijftig jaren, gemeentesecretaris, wonende te Etten;
Jacobus Henricus Benschop, oud drie en twintig jaren, klerk, wonende te Etten;
Jan Struijs, oud negen en veertig jaren, veldwachter, wonende te Etten;
Pieter Franciscus Verkuijl, oud dertig jaren, horlogemaker, wonende te Etten.
Na voorlezing aan de comparanten en de getuigen is deze akte door ons onderteekend, met de comparanten en de getuigen.Details
Pieter van Zundert
Bruidegom op vrijdag 8 juni 1900 Etten-Leur

inventarisnummer: 2460 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 30, datum: 8-6-1900
BRUIDEGOM: Pieter van Zundert
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Adriana Cornelia Smits
geboorteplaats bruid: Klundert
Vader bruidegom: Joannes van Zundert
Moeder bruidegom: Maria Jaspers
Vader bruid: Johannes Smits
Moeder bruid: Willemijna Collet

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
08-06-1900 30 Pieter van Zundert en Adriana Cornelia Smits als echtpaar
Pieter van Zundert (*1877-1951) als bruidegom
Adriana Cornelia Smits (*1875-) als bruid
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruidegom
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruidegom
Dossier: