Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-001243-1902

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1902 Hendrica van Zundert & Cornelis Knobel (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2460

In het jaar negentien honderd en twee den elfden April zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Cornelis Knobel, oud twintig jaren, sigarenmaker, geboren en wonende te Etten, minderjarige zoon van Cornelis Knobel, sigarenmaker en van dienst echtgenoote Dingena van Oosterbosch, zonder beroep, beiden mede te Etten woonachtig
en Hendrikca van Zundert, oud twintig jager, zonder beroep, geboren en wonende te Etten, minderjarige dochter van Joannes van Zundert, spoorwegwerken, en van dienst echtgenoote Maria Jaspers, zonder beroep, beiden mede te Etten woonachtig.
Zijnde de ouders van den bruidegom en die der bruid bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunnen toestemming gevende.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd: de extracten uit hunne geboorte-akten; en een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zine verplichting omtrent de wet op de nationale militie.
Daar geen beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op Zondagen, den dertigsten Maart en zesden April dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat: Cornelis Knobel en Hendrica van Zundert door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Petrus Knobel, oud acht en twintig jaren, sigarenmaker, wonende te Etten, broeder van den bruidegom;
Petrus van Zundert, oud vier en twintig jaren, sigarenmaker, wonende te Etten, broeder van de bruid;
Hendrik Willem Jager, oud vijf en zestig jaren, arbeider, wonende te Etten en
Petrus Robbeson, oud zeven en vijftig jaren, schoenmaker, wonende te Etten.
Na voorlezing aan de comparanten en de getuigen is deze akte door ons onderteekend met de comaparant en de getuigen, verklarende de comparante, uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Details
Hendrica van Zundert
Bruid op vrijdag 11 april 1902 Etten-Leur

inventarisnummer: 2460 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 14, datum: 11-4-1902
BRUIDEGOM: Cornelis Knobel
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Hendrica van Zundert
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Cornelis Knobel
Moeder bruidegom: Dingena van Oosterbosch
Vader bruid: Joannes van Zundert
Moeder bruid: Maria Jaspers

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
11-04-1902 14 Cornelis Knobel en Hendrica van Zundert als echtpaar
Cornelis Knobel (*1881-) als bruidegom
Hendrica van Zundert (*1882-) als bruid
Cornelis Knobel (*1848-1918) als vader bruidegom
Dingena van Oosterbosch (*1850-1918) als moeder bruidegom
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruid
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruid
Petrus Knobel (*1873-1942) als getuige
Pieter van Zundert (*1877-1951) als getuige
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als getuige
Dossier:

BSH-001244-1908

ISIS BS Huwelijk Rucphen 1908 Cornelis van Zundert & Maria Schijven (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 2656

Details
Cornelis van Zundert
Bruidegom op zaterdag 6 juni 1908 Rucphen

Bron: RANB inventarisnummer: 2656 plaats: Rucphen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 21, datum: 6-6-1908
BRUIDEGOM: Cornelis van Zundert
geboorteplaats bruidegom: Etten
BRUID: Maria Schijven
geboorteplaats bruid: Rucphen
Vader bruidegom: Joannes van Zundert
Moeder bruidegom: Maria Jaspers
Vader bruid: Dingeman Schijven
Moeder bruid: Helena van Wasbeek

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Rucphen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Cornelis van Zundert
huwelijk op zaterdag 6 juni 1908 Rucphen

Huwelijk te Rucphen , 1908, akte-nummer 21 ,d.d. 06-06-1908
Bruidegom: Cornelis van Zundert
Leeftijd 23 jr., geboren te Etten-Leur
Zoon van : Johannes van Zundert en Maria Jaspers
Opmerkingen bruidegom: spoorwegarbeider, won. Etten-Leur
Bruid: Maria Schijven
Leeftijd 25 jr. , geboren te Rucphen
Dochter van : Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek
Opmerkingen bruid : won. Rucphen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van huwelijken Rucphen 1811-1915

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphen
hierin
06-06-1908 21 Cornelis van Zundert en Maria Schijven als echtpaar
Cornelis van Zundert (*1884-) als bruidegom
Maria Schijven (*1883-) als bruid
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruidegom
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruidegom

BSH-001245-1910

ISIS BS Huwelijk Etten-Leur 1910 Antonia van Zundert & Johannes Broere (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1032

Details
Antonia Adriana van Zundert
Bruid op vrijdag 21 januari 1910 Etten-Leur

inventarisnummer: 1032 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 2, datum: 21-1-1910
BRUIDEGOM: Johannes Broere
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Antonia Adriana van Zundert
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Adriaan Broere
Moeder bruidegom: Anna Cornelia van Peer
Vader bruid: Johannes van Zundert
Moeder bruid: Maria Jaspers

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
21-01-1910 2 Antonia Adriana van Zundert (*1891-) als bruid
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruid
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruid

BSH-001246-1910

ISIS BS Huwelijk Etten-Leur 1910 Johannes van Zundert & Antonetta Trouw (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1032

Details
Johannes van Zundert
Bruidegom op vrijdag 6 mei 1910 Etten-Leur

inventarisnummer: 1032 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 18, datum: 6-5-1910
BRUIDEGOM: Johannes van Zundert
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Antonetta Trouw
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Joannes van Zundert
Moeder bruidegom: Maria Jaspers
Vader bruid: Cornelis Trouw
Moeder bruid: Adriana van Meer

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
06-05-1910 18 Joannes van Zundert en Maria Jaspers als echtpaar
Johannes van Zundert (*1890-1945) als bruidegom
Antonetta Trouw (*1890-) als bruid
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruidegom
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruidegom

BSH-001247-1914

ISIS BS Huwelijk Etten-Leur 1914 Wilhelmina van Zundert & Dielis Boere (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 1033

Details
Wilhelmina van Zundert
Bruid op vrijdag 29 mei 1914 Etten-Leur

inventarisnummer: 1033 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 30, datum: 29-5-1914
BRUIDEGOM: Dielis Boere
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Wilhelmina van Zundert
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Adriaan Boere
Moeder bruidegom: Catharina Wijnings
Vader bruid: Joannes van Zundert
Moeder bruid: Maria Jaspers

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
29-05-1914 30 Wilhelmina van Zundert (*1895-) als bruid
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader bruid
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder bruid