Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001322-1903

Akte BS Geboorte Etten-Leur Hendrik Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en drie den twintigsten Februari verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Jager, oud dertig jaren, arbeider, wonende te Etten, die verklaarde, dat op den negentienden Februari dezes jaars, des avonds ten elf uren, binnen deze Gemeente in het huis Wijf A Nummer donderd zeven en vijftig is geboren en kind van het mannelijk geslacht, uit hem comprant en deszelfs echtgenoote Catharina hermans, arbeidster, mede te Etten woonachtig, welke kind zal genaamd worden: Hendrik Willem.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henricus Benschop, oud zes en twintig jaren, klerk, en van Jan Struijs,oud twee en vijftig jaren, veldwachter, beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever de de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 38
Kind Hendrik Willem Jager
Geboortedatum: 19-02-1903
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Cornelis Jager
Moeder Catharina Hermans

hierin
19-02-1903 38 Hendrik Willem Jager (*1903-1903) als kind
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Dossier:

BSG-001323-1902

Akte BS Geboorte Etten-leur 1902 Petronella Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar negentienhonderd en twee den achtentwintigsten december verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur, Jacobus Hendrik Jager, oud veertig jaren, arbeider, wonende te Leur, die verklaarde dat op den acht en twintigsten December dezes jaars, des ochtends ten half vier ure, binnen deze gemeente, in het huis, wijk B nommer twee en zestig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem comparant en deszelfs echtgenoote Jacoba Hendrikx, zonder beroep mede te Leur woonacht, welk kind zal genaamd worden: Petronella.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henricus Benschop, oud zes en twintig jaren, klerk, en van Gerardus Vergouwen, ou acht en dertig jaren, gemeentebode beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelves is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 236
Kind Petronella Jager
Geboortedatum: 28-12-1902
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
28-12-1902 236 Petronella Jager (*1902-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG-001227-1900

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1900 Maria Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd den achttienden September verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Hendrik Jager, oud acht en dertig jaren, arbeider, wonende te Leur, die verklaarde, dat op den zeventiende September dezes jaars, des avonds ten half twaalf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer twee en zestig is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit hem comparant en deszelfs echtgenoote Jacoba Hendrikx, arbeidster, mede te Leur woonachtig, welk kind genaamd zal worden:Maria Cornelia.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henricus Benschop, oud vier en twintig jaren, klerk, en van Gerardus Vergouwen, oud zes en dertig jaren, gemeentebode beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 171
Kind Maria Cornelia Jager
Geboortedatum: 17-09-1900
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
17-09-1900 171 Maria Cornelia Jager (*1900-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG-001324-1898

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1898 Paulina Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar achttienhonderd acht en negentig den eersten Juni verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Hendrik jager, oud zes en dertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Leur, die verklaarde dat op den eersten Juni dezes jaars, des nachts ten een ure, binnen deze Gemeente in het huis wijk B Nommer achtenzestig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem comprant en deszelfs ecthgenoote Jacoba Hendrikx, zonder beroep, mede te Leur woonachtig, welke kind zal genaamd worden: Paulina Jacoba.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Crnelis van Tersfel, oud drie en twintig jaren, klerk, en van Gerardus Vegouwen, oud vier en dertig jaren, gemeentebode, beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt welke na gedane voorlezing, aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 93
Kind Paulina Jacoba Jager
Geboortedatum: 01-06-1898
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
01-06-1898 93 Paulina Jacoba Jager (*1898-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG-001325-1894

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1894 Antonia Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHICIn het jaar Achttienhonderd vier en negentig den vierden der maand januari verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR: Jacobus Hendrik Jager, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Etten en Leur, die verklaarde, dat op den vierden der maand Januari deze jaars>/B>, des nachts ten twee ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer drieentwintig is geboren een kind van het vrouwelijk gesclacht, uit hem Comparant en deszelfs echtgenoote Jacoba Hendrikx, arbeidster mede alhier woonachtig, welk kind zal genaamd worden: Antonia Hendrika.
Deze verklaris is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Grijver, oud zeven en zestig jaren, van beroep klerk, en van Gerardus Vergouwen, oud negen en twintig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Etten en Leur.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den Comprant en de getuigen.

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 5
Kind Antonia Hendrika Jager
Geboortedatum: 04-01-1894
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
04-01-1894 5 Antonia Hendrika Jager (*1894-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier: