Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-001344-1905

Genlias BS Huwelijken Heer 1905 Maria Breuls & Laurents Quaden (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 28

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 28
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 30-09-1905
Bruidegom Laurents Hubert Quaden
Geboortedatum: 06-01-1880
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Maria Hubertina Breuls
Geboortedatum: 25-05-1882
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Martinus Quaden
Moeder bruidegom Anna Beckers
Vader bruid Petrus Breuls
Moeder bruid Joanna Diederen

hierin
30-09-1905 Laurents Hubert Quaden (*1880-) als bruidegom
Maria Hubertina Breuls (*1882-) als bruid
Laurents Hubert Quaden en Maria Hubertina Breuls als echtpaar
Joannes Petrus (Peter) Breuls (*1848-) als vader bruid
Joanna Hubertina Diederen (*1840-) als moeder bruid

BSG-000461-1879

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1879 Hendrikus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den zeven en twintigsten Juni verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud drie en dertig jaren, spoorwegwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten Juni dezes jaars, om vijf ure des ochtends binnen deze Gemeente, in het huis wijk lekker F nummer twee en twintig is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Petronella In de Weij, zonder beroep, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Hendrikus Adrianus Franciscus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud twee en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud drie en zestig jaren, veldwachter beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 100
Kind Hendrikus Adrianus Franciscus Borghouts
Geboortedatum: 26-06-1879
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder Petronella Indeweij

hierin
26-06-1879 100 Hendrikus Adrianus Franciscus (Hendrik) Borghouts (*1879-) als kind
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder
Dossier:

BSG-000902-1886

Genlias BS Geboorten Etten-Leur 1886 Petronella Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 159
Kind Petronella Cornelia Maria Borghouts
Geboortedatum: 27-10-1886
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder Petronella Indeweij

hierin
27-10-1886 159 Petronella Cornelia Maria Borghouts (*1886-1926) als kind
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder

BSG-000264-1885

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1885 Cornelis Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend act honderd vijf en tachtig, den vijftienden Jyuli verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud veertig jaren, spoorwegwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den veertienden Juli dezes jaars, om half zes ure des namiddags binnen deze Gemeente in het huis wijk letter F nummer vijf en twintig, is geboren een kind van de mannelijjke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Petronella Indeweij, zonder beroep, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Cornelis Marinus Adrianus.
Welke aangifte en verklarig is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud negen en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud acht en zestig jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 90
Kind Cornelis Marinus Adrianus Borghouts
Geboortedatum: 14-07-1885
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder Petronella Indeweij

hierin
14-07-1885 90 Cornelis Marinus Adrianus Borghouts (*1885-) als kind
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder
Dossier:

BSG-000463-1880

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1880 Adrianus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd tachtig, den vier en twintigsten September
Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud vier en dertig jaren, spoorwegwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vier en twintigsten September dezes jaars, om zes ure des ochtends binnen deze Gemeente is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van deszelfs ecthgenoote Petronella Indeweij, zonder beroep, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Adrianus Franciscus Cornelis.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud vier en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud vier en zestig jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 134
Kind Adrianus Franciscus Cornelis Borghouts
Geboortedatum: 24-09-1880
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder Petronella in de Weij

hierin
24-09-1880 134 Adrianus Franciscus Cornelis Borghouts (*1880-) als kind
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder
Dossier: