Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-001369-1905

Genlias BS Huwelijken Oudenbosch 1905 Adrianus Knobel & Maria van Peer (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias BHIC
Inventarisnr.: 2361

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 550.128
Inventarisnr: 2361
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 2
Datum: 30-01-1905
Bruidegom Adrianus Knobel
Geboorteplaats: Etten-Leur
Bruid Maria Elisabeth van Peer
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader bruidegom Cornelis Knobel
Moeder bruidegom Dingena van Oosterbosch
Vader bruid Franciscus Johannes van Peer
Moeder bruid Anna Maria de Jong

hierin
30-01-1905 2 Adrianus Knobel (*1885-) als bruidegom
Cornelis Knobel (*1848-1918) als vader bruidegom
Dingena van Oosterbosch (*1850-1918) als moeder bruidegom

BSH-001370-1910

Genlias BS Huwelijken Etten-Leur 1910 Josephina Knobel & Adrianus Verdaasdonk (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias BHIC
Inventarisnr.: 1032

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 550.055
Inventarisnr: 1032
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 19
Datum: 06-05-1910
Bruidegom Adrianus Verdaasdonk
Geboorteplaats: Hoeven
Bruid Josephina Knobel
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader bruidegom Adrianus Verdaasdonk
Moeder bruidegom Cornelia van de Lindeloof
Vader bruid Cornelis Knobel
Moeder bruid Dingena van Oosterbosch

hierin
06-05-1910 19 Josephina Knobel (*1891-) als bruid
Cornelis Knobel (*1848-1918) als vader bruid
Dingena van Oosterbosch (*1850-1918) als moeder bruid

BSH-001371-1911

Genlias BS Huwelijken Roosendaal 1911 Frederik Knobel & Johanna Maas (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias BHIC
Inventarisnr.: 2574

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 550.137
Inventarisnr: 2574
Gemeente: Roosendaal
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 101
Datum: 28-11-1911
Bruidegom Frederik Knobel
Geboorteplaats: Etten-Leur
Bruid Johanna Maas
Geboorteplaats: Roosendaal en Nispen
Vader bruidegom Cornelis Knobel
Moeder bruidegom Dingena van Oosterbosch
Vader bruid Johannes Maas
Moeder bruid Anna Cornelia de Rooij

hierin
28-11-1911 101 Frederik Knobel (*1888-) als bruidegom
Cornelis Knobel (*1848-1918) als vader bruidegom
Dingena van Oosterbosch (*1850-1918) als moeder bruidegom

BSG-001197-1881

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1881 Cornelis Knobel (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig, den elfden Augustus, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelia Heeren, oud acht en vijftig jaren, arbeidster, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden Augustus dezes jaars, om elf ure des voormiddags, binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter K nummer honderd zeven en dertig, is geboren een kind van de mannelijke kunne van Cornelis Knobel (tijdelijk afwezig) en van diens echtgenoote Dingena van Oosterbosch, arbeiders, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk zij verklaard heeft te geven den voornaam van Cornelis.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud vijf en vijftig jaren, klerk, en van Adriaan Alewijns, oud vijf en zestig jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparante en de getuigen te zijn voorgelezen, met deze laatsten hebben geteekend, verklarende de comparante uit hoofde van ongeleerdheid , niet te kunnen schrijven.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 128
Kind Cornelis Knobel
Geboortedatum: 11-08-1881
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Cornelis Knobel
Moeder Dingena van Oosterbosch

hierin
11-08-1881 128 Cornelis Knobel (*1881-) als kind
Cornelis Knobel (*1848-1918) als vader
Dingena van Oosterbosch (*1850-1918) als moeder
Dossier:

BSG-001304-1873

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1873 Petrus Knobel (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den twee en twintigsten Mei
Verscheen voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Knobel, oud vierentwintig jaren, arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den eenentwintigsten Mei dezes jaars, om vier ure des ochtends, binnen deze Gemeente, isn het huis wijk lekker K, nummer honderd zevenenvijftig is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comprant en van deszelfs echtgenoote Dingena van Oosterbosch, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Petrus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Alewijns, oud zes en vijftig jaren, veldwachter en van Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud zevenentwintig jaren, klerk beide wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 84
Kind Petrus Knobel
Geboortedatum: 21-05-1873
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Cornelis Knobel
Moeder Dingena van Oosterbosch

hierin
21-05-1873 84 Petrus Knobel (*1873-1942) als kind
Cornelis Knobel (*1848-1918) als vader
Dingena van Oosterbosch (*1850-1918) als moeder
Dossier: