Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001310-1883

Genlias BS Geboorten Nijmegen 1883 Marinus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Nijmegen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias GA
Inventarisnr.: 1026

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Gelders Archief

Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1026
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 578
Aangiftedatum: 09-08-1883
Kind Marinus Adrianus Jozef Borghouts
Vondeling: N
Geboortedatum: 09-08-1883
Geboorteplaats: Nijmegen
Vader Marinus Adriaan Borghouts
Moeder Maria Hermina Peters

hierin
09-08-1883 578 Marinus Adrianus Jozef Borghouts (*1883-1884) als kind
Marinus Adriaan Borghouts (*1849-1883) als vader
Maria Hermina Peters (*1847-1903) als moeder

BSG-000545-1853

BS Geboorten Nijmegen 1853 Johanna Steenkist (BS Geboorte register)
Akteplaats: Nijmegen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias GA
Inventarisnr.: 1010

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Gelders Archief

Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1010
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 038
Aangiftedatum: 18-01-1853
Kind Johanna Theodora Steenkist
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 18-01-1853
Geboorteplaats: Nijmegen
Vader Johannes Antonius Steenkist
Moeder Anna Hermsen

hierin
18-01-1853 38 Johanna Theodora Steenkist (*1853-1879) als kind

BSG-000544-1847

BS Geboorten Nijmegen 1847 Maria Peters (BS Geboorte register)
Akteplaats: Nijmegen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias GA
Inventarisnr.: 1006

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Gelders Archief

Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1006
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 485
Aangiftedatum: 30-10-1847
Kind Maria Hermina Peters
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 30-10-1847
Geboorteplaats: Nijmegen
Vader Jan Peters
Moeder Helena Maria Courbois

hierin
30-10-1847 485 Maria Hermina Peters (*1847-1903) als kind

BSG-000346-1842

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1842 Jacomijn Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Twee en Veertig, den zestienden Mei is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, verschenen: Adrianus Borghouts, oud acht en twintig jaren, herbergier wonende te Etten, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het vrouwelijke geslacht, te Etten, op den veertienden Mei dezes jaars, des avonds ten tien ure, is geboren in het huis, Wijk A Nummer vijftig van hem comparant en deszelfs huisvrouw Maria Verbraak, oud acht en twintig jaren, herbergierster, mede alhier woonachtig, aan welk Kind hij verklaard heeft te geven de voornamen van Jacomijn Carolina Wilhelmina.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Francus van Versfelt, oud vier en twintig jaren, smit en van Jan Bobbeson, oud vier en twintig jaren, schoenmaker, beide wonende te Etten, en is deze akte na voorlezing geteekend door ons den comparant en de beide getuigen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 69
Kind Jacomijna Carolina Wilhelmina Borghouts
Geboortedatum: 14-05-1842
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
14-05-1842 69 Jacomijna Carolina Wilhelmina (Wilhelmina) Borghouts (*1842-1863) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier:

BSG-000348-1843

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1843 Walterus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Drie en Veertig, den vierden September is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, verschenen: Adrianus Borghouts, oud negen en twintig jaren, tapper, wonende te Leur, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijke geslacht, te Etten, op den derden September dezes jaars des namiddags ten drie ure, is geboren in het huis, Wijk A, Nummer vijftig, van hem comparant en deszelfs huisvrouw Maria Verbraak, oud negen en twintig jaren, tapster, mede alhier woonachtig, aan welk Kind hij verklaard heeft te geven de voornamen van Walterus Hermanus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud vijftig jaren, deurwaarder, en van Cornelis Broekhoven, oud acht en twintig jaren, klerk, beide wonende te Etten, en is deze akte na voorlezing geteekend, door ons den comparant en de beide getuigen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 116
Kind Walterus Hermanus Borghouts
Geboortedatum: 03-09-1843
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
03-09-1843 69 Walterus Hermanus Borghouts (*1843-) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier: