Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000025-1845

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1845 Jacobus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vijf-en-Veertig, den tweeden July is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, verschenen: Adrianus Borghouts, oud twee en dertig jaren, herbergier, wonende te Etten, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Etten, op den Eersten July dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, is geboren in het huis, Wijk A Nummer vijftig, van hem Comparant en deszelfs huisvrouw Maria Verbraak, oud een en dertig jaren, herbergierster, mede alhier woonachtig, aan welk Kind hij verklaard heeft te geven de voornamen van Jacobus Rumoldus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud twee en vijftig jaren, deurwaarder, en van Cornelis Broekhoeven, oud dertig jaren, klerk, beide wonende te Etten, en is deze akte na voorlezing, geteekend door ons den Comparant en de beide getuigen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 82
Kind Jacobus Rumoldus Borghouts
Geboortedatum: 01-07-1845
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
01-07-1845 82 Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier:

BSG-001394-1846

Genlias BS Geboorten Etten-Leur 1846 Petronella Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 113
Kind Petronella Maria Johanna Borghouts
Geboortedatum: 05-10-1846
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
05-10-1846 113 Petronella Maria Johanna Borghouts (*1846-) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder

BSG-001395-1847

Genlias BS Geboorten Etten-Leur 1847 Petronella Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 71
Kind Petronella Maria Johanna Borghouts
Geboortedatum: 30-08-1847
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
30-08-1847 71 Petronella Maria Johanna Borghouts (*1847-) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder

BSG-000543-1849

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1849 Marinus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen-en-Veertig, den elfden Maart Verscheen voor ons ancessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Adrianus Borghouts, oud vijf en dertig jaren, tapper wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den tienden Maart dezes jaars om elf ure des avonds, binnen deze Gemeente in het huis wijk A nummer vijftig is geboren een Kind van de mannelijke kunnen van hem comparant en deszelfs echtgenoote Maria Verbraak, tapster mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Marinus Adriaan.
Welke aangifte en verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus Smit, oud zes en veertig jaren, verver en glazenmaker en van Andries Broekhoven, oud vijf en vijftig jaren, Gemeentesbode, beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 30
Kind Marinus Adriaan Borghouts
Geboortedatum: 10-03-1849
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
10-03-1849 30 Marinus Adriaan Borghouts (*1849-1883) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier:

BSG-000438-1851

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1851 Maria Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Een en Vijftig, den zevenden January verscheen voor ons ?? Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Adrianus Borghouts, oud zeven en dertig jaren, herbergier wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zesden January dezes jaars, om zes ure des avonds, binnen deze Gemeente in het huis weijk letter A nummer twee en vijftig, is geboren een Kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en deszelfs echtgenoote Maria Verbraak, zonder beroep, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Maria Catharina.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud zeven en vijfitg jaren, gemeentesbode, en van Adriaan Alewijns, oud drie en dertig jaren, veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 4
Kind Maria Catharina Borghouts
Geboortedatum: 06-01-1851
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
06-01-1851 4 Maria Catharina Borghouts (*1851-) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier: