Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000436-1852

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1852 Adrianus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Tee en Vijftig, den zesden Maart verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeen ETTEN EN LEUR, Adrianus Borghouts, oud acht en dertig jare, tapper, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zesden Maart dezes jaar om zes ure des ochtends, binnen deze Gemeente in het huis wijk Letter A nummer tweeenvijftig, is geboren een Kind van de mannelijke kunne van hem Comparant en van deszelfs echtgenoote Maria Verbraak, zonder beroep, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen Adrianus Franciscus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henricus de Leeuw, oud vijf en veertig jaren, vleeschhouwer en van Andries Broekhoven, oud acht en vijftig jaren, gemeentesbode beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met deszelfden hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 16
Kind Adrianus Franciscus Borghouts
Geboortedatum: 06-03-1852
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
06-03-1852 16 Adrianus Franciscus Borghouts (*1852-) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier:

BSG-000434-1854

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1854 Joseph Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vier en Vijftig, den drie en twintigsten Maart verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Adrianus Borghouts, oud veertig jaren, linnewever, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den drie en twintigsten Maart dezes jaars, om half twee urde des nachts, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter A nummer twee en vijftig is geboren een Kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Maria Verbraak, zonder beroep, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Josephus Fidelius.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud zestig jaren, gemeentesbode en van Adriaan Alewijns, oud zes en dertig jaren, veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 30
Kind Joseph Fidelius Borghouts
Geboortedatum: 23-03-1854
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
23-03-1854 30 Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier:

BSG-001396-1857

BS Geboorte Etten-Leur 1857 Bernardus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 48
Kind Bernardus Stanislaus Borghouts
Geboortedatum: 07-05-1857
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adrianus Borghouts
Moeder Maria Verbraak

hierin
07-05-1857 48 Bernardus Stanislaus Borghouts (*1857-) als kind
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder

BSG-000881-1883

Genlias BS Geboorten Etten-Leur 1883 Maria Sannen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Moeder)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 67
Kind Maria Wilhelmina Antonetta Sannen
Geboortedatum: 20-04-1883
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adriaan Sannen
Moeder Maria Catharina Borghouts

hierin
20-04-1883 67 Maria Wilhelmina Antonetta Sannen (*1883-) als kind
Adriaan Sannen (*1852-1894) als vader
Maria Catharina Borghouts (*1851-) als moeder

BSG-000882-1884

Genlias BS Geboorten Etten-Leur 1884 Marinus Sannen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 79
Kind Marinus Adrianus Sannen
Geboortedatum: 24-05-1884
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Adriaan Sannen
Moeder Maria Catharina Borghouts

hierin
24-05-1884 79 Marinus Adrianus Sannen (*1884-) als kind
Adriaan Sannen (*1852-1894) als vader
Maria Catharina Borghouts (*1851-) als moeder