Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000312-1792

DTB Doopboeken Asten 1792 Theodorus Thielen (doopboek)
doopplaats: Asten
Archiefnaam: DTB Asten
Archief: ISIS HIC
Gezindte: RK

Details
Theodorus Thielen
Gedoopt op maandag 8 oktober 1792 Asten

Gedoopt Asten rk 08-10-1792
Theodorus
Zoon van
Andreas Joannis Thielen
Johanna Dilis Sloten
Peter: Johannes Dircks
Meter: Theodora van Otterdyck
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 5 folio 148

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Asten 1636 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
08-10-1792 Theodorus (Dirk) Thielen (*1792-1862) als kind
Andries Jan Thielen (*1766-) als vader
Johanna Dielis Slooten (*1766-1816) als moeder

BSO-000081-1919

Genlias BS Overlijden Maastricht 1919 Maria Aerts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Beek
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 40

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.006
Inventarisnr: 40
Gemeente: Beek
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 17-06-1919
Overledene Maria Hubertina Aerts
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-06-1919
Leeftijd: 29
Overlijdensplaats: Maastricht
Vader Joannes Wilhelmus Aerts
Moeder Maria Catharina Hubertina Beckers
Partner Jan Hendrik Lemmens
Relatie: echtgenote

hierin
14-06-1919 41 Maria Hubertina Aerts (*1889-1919) als overledene
Jan Hendrik Lemmens (*1888-) als echtgenoot
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als vader
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als moeder

BSG-000027-1827

ISIS BS Geboorten Rucphen 1827 Gerardus van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 107

Details
Gerardus van den Eijnden
kind op zondag 25 februari 1827 Rucphen

geboren op 25-02-1827 : Gerardus
vader : Johannes van den Eijnden - 37 jaar, smid te Zegge, uit Tilburg
moeder : Adriana Hoven - 29 jaar, uit Gastel
getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Kas, 64 jaar, bouwman en Gerardus Geerts, 54 jaar, schoenmaker
bron : register van geboorten 1827. akte nr. 13
Bijzonderheden in doopboek parochie Roosendaal, inv.nr. 107
- getuigen bij doop : Joannes Brouwers en Elisabeth Vervloet

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
25-02-1827 13 Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSH-000789-1884

Genlias BS Huwelijken Oudenbosch 1884 Johannes v.d. Eijnden & Wilhelmina v. Aart (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias BHIC
Inventarisnr.: 6206

In het jaar een duizend acht honderd vier-en-tachtig, den dertienden October verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Johannes Gerardus van den Eijnden oud drieentwintig jaren, geboren te Roosendaal wonende alhier, van beroep Metselaar. Meerderjarige zoon van Gerardus van den Eijnden, molenaar en van Lucia Vinckx, zonder beroep, beide wonende alhier, hier tegenwoordig en tot de voltrekking des huwelijks hunne toestemming verleenende,
En Wilhelmina van Aart, oud een en twintig jaren, geboren en wonende alhier, van beroep arbeidster, Minderjarige dochter van Antonius van Aart, overleden, hier tegenwoordig en tot de voltrekking des huwelijks hunne toestemming verleenende de voogd, Lucas van Aart en de toeziend voogd Adrianus van Aart, arbeidslieden beide wonende in deze gemeente.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeentevoor het gemeentehuis hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den achtentwintigsten September en vijfden October beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
Het geboorte extract van den bruidegom, ten tweede het bewijs van deszelfs voldoening aan de Nationale Militie, ten derde het geboorte extrat der bruid en ten vierde het overlijden extract van derzelven moeder.
Verklarende de contracterende partijen, dat hoezeer den voornaam van de moeder der tweede comparant in de geboorteacte van laatst genoemde voorkomt als Antonia en in de overlijdensakte als Antonia Cornelia zij nogthans dezelfde persone is welke hier wordt bedoeld.
Dien ten gevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in Naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van Johannes Gerardus van den Eijnden en Wilhelmina van Aart door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van: Petrus Boerkamps, oud vier en vijftig jaren, herbergier; Johannes van Put, oud zeven en vijftig jaren, kleermaker; Bernardus Geerts, oud een en vijftig jaren, secretaris en Jacobus van Campenhout, oud vierentwintig jaren, klerk, alle vier binnen deze gemeente woonachtig, als getuigen hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte, welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, hebben geteekend met den eersten comparant, de vader van den man, de voogd en toeziende voogd en de getuigen, de tweede comparant en de moeder van den man verklaren uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6206
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 19
Datum: 13-10-1884
Bruidegom Johannes Gerardus van den Eijnden
Geboorteplaats: Roosendaal
Bruid Wilhelmina van Aart
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader bruidegom Gerardus van den Eijnden
Moeder bruidegom Lucia Vinckx
Vader bruid N.N.
Moeder bruid Antonia van Aart
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.

hierin
13-10-1884 19 Johannes Gerardus van den Eijnden en Wilhelmina van Aart als echtpaar
Johannes Gerardus van den Eijnden (*1861-1924) als bruidegom
Wilhelmina van Aart (-1940) als bruid
Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als vader bruidegom
Lucia Vinckx (*1827-1885) als moeder bruidegom
Dossier:

BP-000789-1924

Bidprentje van Johannes van den Eijnden (Drukwerk - Bidprentje)
Archiefplaats: Oudenbosch

Details
Johannes Gerardus van den Eijnden
overledene op zaterdag 22 maart 1924 Oudenbosch

overledene : Johannes Gerardus van den Eijnden
- geboren : 24-02-1861 Roosendaal
- overleden : 22-03-1924 Oudenbosch
echtg. van Wilhelmina van Aart

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bidprentjes 1812-2004

Archief:
ABS 278 inventarisnummer --

Collectie bidprentjeshierin
Johannes Gerardus van den Eijnden (*1861-1924) als overledene