Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001328-1870

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1870 Cornelis Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeventig, den achttienden January
Verscheen voor ons ondergetekeende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR Hendrik Willem Jager, oud vierendertig jaren, arbeider wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden January dezes jaars, om negen ure des avonds, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter A nommer tweehonderdeneen is geboren een Kind van de mannelijke kunne van hem Comparant en van deszelfs echtgenoot Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam Cornelis
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Josephus de Wolf, oud drieendertig jaren, klerk, en van Augustinus Johannes Carolius de Wolf oud drieentwintig jaren, klerk beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 8
Kind Cornelis Jager
Geboortedatum: 17-01-1870
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Hendrik Willem Jager
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
17-01-1870 8 Cornelis Jager (*1870-1872) als kind
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-000022-1829

ISIS BS Geboorten Rucphen 1829 Anna de Rooij (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Anna Cornelia de Rooij
kind op dinsdag 24 maart 1829 Rucphen

geboren op 24-03-1829 : Anna Cornelia
vader : Johannes de Rooij - 36 jaar, arbeider te Sprundel
moeder : Elisabeth Verheijen - 33 jaar, uit Etten
getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis van de Sande, 35 jaar, bouwman en Cornelis Schrauwen, 51 jaar, schoenmaker
bron : register van geboorten 1829. akte nr. 15
Bijzonderheden in doopboek parochie Sprundel, inv.nr. 2D
- getuigen bij doop : Hubertus de Roo en Adriana de Roo

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
24-03-1829 15 Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als kind
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als vader
Elizabeth van Reijen (*1795-1856) als moeder

BSG-000693-1851

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1851 Willemijna van Zundert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den vijf en twintigsten November, verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Etten en Leur, Pieter van Zundert oud acht en twintig jaren, arbeider, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vier en twintigsten November dezes jaars om acht ure des avonds, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter C nummer honderd en twintig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Willemijna.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud zeven en vijftig jaren, gemeentebode en van Adriaan Alewijns, oud drie en dertig jaren, veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met deze laatsten hebben geteekend, verklarende den comparant, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 128
Kind Willemijna van Zundert
Geboortedatum: 24-11-1851
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Pieter van Zundert
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
24-11-1851 128 Willemijna van Zundert (*1851-1922) als kind
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-000694-1854

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1854 Joannes van Zundert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vier en Vijftig, den vijf en twintigsten February, verscheen voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Pieter van Zundert, oud een endertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijf en twintigsten February dezes jaars, om acht ure des ochtends, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter C nummer honderd en twintig, is geboren een Kind van de mannelijke kunne van hem Comparant en van deszelfs echtgenoot Anna Cornelia de Rooij, arbeidster mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Joannes.
Welke aangifte en verklarig is geschied in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud zestig jaren, gemeentesbode en van Adriaan Alewijns, oud zes en dertig jaren, veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met deze laatsten hebben geteekend, verklarende den comparant uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 19
Kind Joannes van Zundert
Geboortedatum: 25-02-1854
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Pieter van Zundert
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
25-02-1854 19 Joannes van Zundert (*1854-1939) als kind
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-000695-1857

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1857 Petrus van Zundert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den achttienden April, verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Etten en Leur, den heer Bernardus Gillemans oud negen en dertig jaren, heel- en vroedmeester wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden April dezes jaars om vijf ure des ochtends, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter A nummer honderd en vijftig, in zijne tegenwoordigheid is geboren een kind van de mannelijke kunnen van Pieter van Zundert, overleden en van diens weduwe Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, wonende in deze Gemeente en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Petrus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joannes Petrus Bogers oud zes en twintig jaren, klerk en van Andries Broekhoven oud drie en zestig jaren, Gemeentesbode beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 41
Kind Petrus van Zundert
Geboortedatum: 17-04-1857
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Pieter van Zundert
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
17-04-1857 41 Petrus (Peter) van Zundert (*1857-) als kind
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier: