Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-001025-1938

BS Overlijden Roosendaal 1938 Helena de Graaf (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Helena de Graaf
overledene op vrijdag 7 januari 1938 Roosendaal en Nispen

overleden op 07-01-1938 :
Helena de Graaf
(leeftijd 54 jr., geboren te Roosendaal en Nispen, zonder beroep)
- gehuwd met Adrianus Petrus Borghouts
- vader : Adriaan de Graaf
- moeder : Adriana Suijkerbuijk
bron : register van overlijdens 1938, aktenr. 10

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Roosendaal 1811-1953

Archief:
Burgerlijke Stand Roosendaal en Nispen inventarisnummer --


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Helena de Graaf
doodsoorzaak op vrijdag 7 januari 1938 Roosendaal en Nispen

naam overledene : Helena de Graaf
datum geboorte : 27-01-1883
datum overlijden : 07-01-1938
overlijdensoorzaak : carcinoma mammae

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van doodsoorzaken 1863-1938

Archief:
ABS 5-7 inventarisnummer --

gemeente Roosendaal en Nispen, 1851-1975
hierin
07-01-1938 10 Helena de Graaf (*1883-1938) als overledene
Adrianus Petrus Borghouts (*1882-1944) als echtgenoot

BP-001026-1976

Bidprentje van Christina van Bokhoven (Drukwerk - Bidprentje)
Archiefplaats: Wouw

Details
Christina Johanna van Bokhoven
overledene op woensdag 12 mei 1976 Wouw

overledene : Christina Johanna van Bokhoven
- geboren : 14-12-1895 Etten-Leur
- overleden : 12-05-1976 Wouw
echtg. van Adrianus Petrus Borghouts - overleden

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bidprentjes 1812-2004

Archief:
ABS 278 inventarisnummer --

Collectie bidprentjeshierin
Christina Johanna van Bokhoven (*1895-1976) als overledene
Adrianus Petrus Borghouts (*1882-1944) als echtgenoot

BSG-001026-1895

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1895 Christina van Bokhoven (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar achttienhonderd vijf en negentig, den zestienden December verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR: Cornelis van Bokhoven, oud vier en twintig jaren, spoowegbeambte, wonende te Leur die verklaarde, dat op den veertienden December dezes jaars, des avonds ten half twaalf ure, binnen deze gemeent eis geboren een kind van het vrouwelik geslacht, van hem comprant en deszelfs echtgenoote Gerarda van Gent, zonder beroep, mede te Leur woonachtig, welk kind zal genaamd worden: Christina Johanna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Vergouwen, oud een en dertig jaren, gemeentesbode, en van Jan Struijs, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, wonende te ETTEN EN LEUR.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met den comparant en de getuigen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 189
Kind Christina Johanna van Bokhoven
Geboortedatum: 14-12-1895
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Cornelis van Bokhoven
Moeder Gerarda van Gent

hierin
14-12-1895 189 Christina Johanna van Bokhoven (*1895-1976) als kind
Dossier:

D-001380-1783

DTB Doopboeken Someren 1783 Johanna van de Cruys (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: ISIS HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Johanna van de Cruys
Gedoopt op zaterdag 8 maart 1783 Someren

Gedoopt Someren rk 08-03-1783
Johanna
Dochter van
Franciscus Johannes van de Cruys
Maria Theodorus Colen
Peter: Johannes van de Cruys
Meter: Johanna Egidius Slooten
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 2 folio 169

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
08-03-1783 Johanna van de Cruys (*1783-) als kind
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder

BSO-000312-1862

BS Overlijden Asten 1862 Dirk Thielen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Asten
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond

Details
Dirk Thielen
Overledene op donderdag 3 juli 1862 Asten

Dirk Thielen
Geboorteplaats: Asten
Opmerking: Geboortedatum 08-10-1792
Overleden Asten 03-07-1862
Kind van
Andries Thielen
Joanna Sloten
Weduwnaar van
Helena v.d. Cruijs
Bron: HIC Helmond BS Overlijden Asten

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Asten 1845 - 1933

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
03-07-1862 Theodorus (Dirk) Thielen (*1792-1862) als overledene
Helena van der Kruijs (*1777-1854) als echtgenote