Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000313-1784

Aantekening DTB Doopboeken Someren 1784 Johannes van de Cruys (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK
September 15Joannes baptiratus est
filius francis van de Cruijs et Joanna Egidius Slooten Conjagina Maria xxx Coolen conjugum Petrus van de Cruijs et Joanna Egidii SlotenDetails
Johannes van de Cruys
Gedoopt op woensdag 15 september 1784 Someren

Gedoopt Someren rk 15-09-1784
Johannes
Zoon van
Franciscus van de Cruys
Johanna Egidius Slooten
Peter: Petrus van de Cruys
Meter: Johanna Egidius Sloten
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 2 folio 176v

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
15-09-1784 Johannes van de Cruys (*1784-) als kind
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder
Dossier:

D-001403-1790

DTB Doopboeken Someren 1790 Petrus van de Cruys (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Petrus van de Cruys
Gedoopt op maandag 8 november 1790 Someren

Gedoopt Someren rk 08-11-1790
Petrus
Zoon van
Franciscus Johannes van de Cruys
Maria Coolen
Peter: Petrus Laurentius Lomans
Meter: Johanna Nicolaas Aerts
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 3 folio 18v

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
08-11-1790 Petrus van de Cruys (*1790-) als kind
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder

D-001404-1795

DTB Doopboeken Someren 1795 Wilhelmina van de Cruys (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Wilhelma van de Cruys
Gedoopt op zondag 31 mei 1795 Someren

Gedoopt Someren rk 31-05-1795
Wilhelma
Dochter van
Franciscus Johannes van de Cruys
Maria Coolen
Peter: Johannes van de Cruys
Meter: Wilhelma Laurentius Lomans
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 3 folio 34

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
31-05-1795 Wilhelmina van de Cruys (*1795-) als kind
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder

BSO-000030-1861

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1861 Pieternella van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Een en Zestig, den vijfden January
Verschenen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR Hendrik Willem Jager, oud vierentwintig jaren, winkelier wonende te Etten, zoon van de overledene en Andries Broekhoven oud zevenenzestig jaren gemeentesbode wonene te Etten. dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den vierden January deze jaars, om half twaalf ure des nachts binnen deze Gemeente is overleden: Pieternella Gerardina van Breda, oud zestig jaren, winkelierster, geboren te Fijnaart en wonende in deze Gemeente, weduwe van Jacob Hindrikz Jager, dochter van Gerardus Antony van Breda en van Petronella Margaretha Rijvenberg, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen met dezelve hebben geteekend.
hierin
04-01-1861 6 Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als overledene
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als vader
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als moeder
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als echtgenoot
Dossier:

BSO-001405-1866

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1866 Levenloos Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zes en Zestig, den tienden November
Verschenen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Hendrik Willem Jager, oud dertig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van het navermelde kind en Johannes Kools, oud achtenzestig jaren, veldwachter, wonende te Leur, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den tienden November deze jaars, om zeven ure des ochtends binnen deze Gemeente , is geboren een door hem thans als levenloos aangegeven wordende kind van het vrouwelijke geslacht, dochter van den eerstgenoemden Comparant en van dienst echtgenoot Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met dezelfve hebben geteekend.
hierin
10-11-1866 115 NN Jager (*1866-1866) als overledene
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier: