Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-001328-1872

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1872 Cornelis Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het Jaar een duizend acht honderd twee en zeventig, den dertienden April
Verschenen voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR Hendrik Willem Jager, oud zesendertig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van den overledene, en Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud zesentwintig jaren, klerk, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den dertienden April deze jaars om zes ure des ochtends binnen deze Gemeente is overleden: Cornelis Jager, oud twee jaren, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van den eerstgenoemden comparant en van Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
13-04-1872 50 Cornelis Jager (*1870-1872) als overledene
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSO-001329-1892

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1892 Antonius Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den eenendertigsten augustus
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Hendrik Willem Jager, oud zes en vrijftig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van den overledene, en Franciscus Josephus de Drijver, oud zes en zestig jaren, klerk, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den een en dertigsten augustus dezes jaars, om een ure des nachts binnen deze gemeente, is overleden: Antonius Jager, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van den eerstgenoemde comparant en van Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan de compranten te zijn voorgelezen, et dezelven hebben geteekend.
hierin
31-08-1892 130 Antonius Jager (*1868-1892) als overledene
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSO-001322-1903

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1903 Hendrik Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en drie den twee en twintigsten Februari verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Jager, oud dertig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van den overledene, en Jacobus Henricus Benschop, oud zes en twintig jaren, klerk, wonende te Etten, die verklaarden, dat op den een en twintigsten Februari dezes jaars, des ochtends ten vier ure, binnen deze Gemeente is overleden: Hendrik Willem Jager, oud twee dagen, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van den eerstgenoemde comparant en van Catharina hermans, arbeidster, mede alhier woonachtig.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
21-02-1903 38 Hendrik Willem Jager (*1903-1903) als overledene
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Dossier:

BSO-001406-1896

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1896 Levenloos Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar achttienhonderd zes en negentig, den eenendertigsten December verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur Cornelis, Jager, oud vierentwintig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van het natemelden kind, en Gerardus Vergouwen, oud twee en dertig jaren, gemeentebode, wonende te Etten, die verklaarden, dat op den een en dertigsten December dezes jaars, des avonds ten negen ure, binnen deze gemeente is geboren een door hen thans als levenloos aangegeven wordende kind van het vrouwelijk geslacht, dochter van den eerstegenoemde comparant en van diens echtgenoote Catharina Hermans, arbeidster, mede alhier woonachtig.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangevers door ons met dezelven is geteekend
hierin
30-12-1896 169 NN Jager (*1896-1896) als overledene
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Dossier:

BSO-001407-1898

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1898 Levenloos Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar achttienhonder acht en negentig den tienden Juli verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Hendrik Willem Jager, oud een en zestig jaren, arbeider wonende te Etten, grootvader van het natemelden kind, en Cornelis van Versfel, oud dri en twintig jaren, klerk, wonende te Etten, die verklaarden, dat op den negenden Juli dezes jaars, des namiddags ten vijf uren, binnen deze gemeente is geboren een door hen thans als levenloos aangegeven wordende kind van het vrouwelijke geslacht, dochter van Cornelis Jager, arbeider en van dienst echtgenoote Catharina Hermans, zonder beroep, beiden wonende te Etten.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
09-07-1898 88 NN Jager (*1898-1898) als overledene
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als grootouder
Dossier: