Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-001408-1901

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1901 Levenloos Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en een den zevenden Mei verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Jager, oud acht en twintig jaren, arbeider wonende te Etten, vader van het natemelden kind, en Jacobus Henricus Benschop, oud vier en twintig jaren, klerk wonende te Etten, die verklaarden, dat op den zesden Mei dezes jaars, des voormiddag ten half twaalf uren, binnen deze gemeente is geboren: een door hen thans als levenloos aangegeven wordende kind van het vrouwelijk geslacht, dochter van den eerstgenoemde comparant en van diens echtgenoote Catharina hermans, arbeidster, mede te Etten woonachtig.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
06-05-1901 56 NN Jager (*1901-1901) als overledene
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Dossier:

BSO-001321-1904

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1904 Hendrik Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en vier den tienden September verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Jager, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van den overledene, en Hendrik Willem Jager, oud negen en zestig jaren, arbeider, wonende te Etten, grootvader van den overledenen, die verklaarden, dat op den negenden September dezes jaars, des voormiddags ten half acht ure, binnen deze Gemeente is overleden: Hendrik Willem Jager, oud twee maanden, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van den eerstenoemde comparant en van Catharina Hermans, arbeidster, mede alhier woonachtig.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is getekend.
hierin
09-09-1904 104 Hendrik Willem Jager (*1904-1904) als overledene
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als grootouder
Dossier:

BSO-001409-1905

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1905 Levenloos Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en vijf, den zeventienden December, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur, Cornelis Jager, oud drie en dertig jaren, arbeider, wonende te Etten, vader van het natemelden kind, en Hendrik Willem Jager, oud negen en zestig jaren, arbeider, wonende te Etten, grootvader van het natemelden kind, die verklaarden dat op den zestienden December dezes jaars, des avonds ten half tien ure binnen deze gemeente is geboren: een door hen thans als levenloos aangegeven wordende kind van het mannelijk geslacht, zoon van den eerstgenoemden comparant en van diens echtgenoote Catharina Hermans, arbeidster, mede te Etten woonachtig.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, door ons met dezelven is geteekend.
hierin
16-12-1905 178 NN Jager (*1905-1905) als overledene
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als grootouder
Dossier:

BSO-000022-1911

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1911 Anna de Rooij (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en elf den zes en twintigsten Juni verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemente ETTEN EN LEUR, Hendrik Willem Jager, oud vier en zeventig jaren, arbeider, wonende te Etten, echtgenoot van de overledene, en Cornelis Lambertus Bol, oud zes en veertig jaren, kleermaker wonende te Etten, die verklaarden, dat op den vier en twintigsten Juni dezes jaars, des namiddags ten vier uren, binnen deze gemeente is overleden: Anna Cornelia de Rooij, oud twee en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Rucphen en wonende in deze gemeente, eerst weduwe van Pieter van Zundert, thans echtgenoote van Hendrik Willem Jager, voornoemd dochter van Johannes de Rooij en Elisabeth Verheijen, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
24-06-1911 88 Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als overledene
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als vader
Elizabeth van Reijen (*1795-1856) als moeder
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als echtgenoot
Pieter van Zundert (*1823-1856) als echtgenoot
Dossier:

BSO-000021-1918

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1918 Hendrik Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en achttien den dertigsten November verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN ENLEUR, Johannes van Zundert, oud vier en zestig jaren, arbeider wonende te Etten, stiefzoon van den overledene, en Cornelis Petrus Nooijens, oud dertig jaren, klerk wonende te Etten, die verklaarden, dat op den dertigsten November dezes jaars, des nachts ten half drie ure, binnen deze gemeente is overleden: Hendrik Willem Jager, oud een entachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Anna Cornelia de Rooij, zoon van Jacob Hendrik Jager en Pieternella Gerardina van Breda, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
30-11-1918 235 Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als overledene
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als vader
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als moeder
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als echtgenote
Joannes van Zundert (*1854-1939) als getuige
Dossier: