Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000044-1866

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1866 Catharina Hermans (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

Bij huwelijksakte van Hermanus Hermans en Johanna Snelders verleden voor den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur den een en twintigsten December achttien honderd een en zeventig, is het kind in nevenstaande akte vermeld, genaamd Catharina Snelders erkend geworden.
Etten, den een en twintigsten December achttien honderd een en zeventig.
De ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur.

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zes en Zestig, den twintigsten October verscheen voor ons Burgemeest Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, ??? Bernardus Pillemans, oud acht en veertig jaren, heel- en verloskundig wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negentienden October dezes jaar om vier ure des namiddags, binnen deze Gemeente in het huis wijk Letter C nummer honder en veertig, in zijne tegenwoordigheid is geboren een Kind van de vrouwelijke kunne van Joanna Snelders, arbeidster wonende in deze Gemeente, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Catharina.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Josephus de Wolf, oud veertig jaren, klerk en van Johannes Kools, oud achtenzestig jaren, veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.
hierin
19-01-1866 129 Catharina Hermans (*1866-1951) als kind
Johanna Snelders (*1838-1916) als moeder
Dossier:

BSG-000034-1862

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1862 Jacoba Hendrikx (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Twee en Zestig, den zevenden february verscheen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Adriaan Hendrik, oud zevenendertig jaren, arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zesden february dezes jaars om vier ure des ochtens, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter B nummer acht en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoot Wilhelmina van Steen, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Jacoba.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Broekhoven, oud acht en zestig jaren, gemeentesbode en van Adriaan Alewijns, oud vijf enveertig jaren, veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met deze laatsten hebben geteekend, verklarende de comparant uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
06-02-1862 15 Jacoba Hendrikx (*1862-) als kind
Adriaan Hendrikx (*1824-1911) als vader
Wilhelmina van Steen (*1830-1903) als moeder
Dossier:

D-001412-1800

ISIS DTB Doopboeken Rucphen 1800 Joanna de Roo (doopboek)
doopplaats: Sprundel
Archiefnaam: DTB Sprundel
Archief: ISIS GA Roosendaal
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Adriana van Meer
moeder op vrijdag 28 november 1800 Sprundel

datum doop : 28-11-1800
naam kind : Joanna
opm. bij kind : geboren onder Etten
vader : Jacobus de Roo - uit Sprundel
moeder : Adriana van Meer - uit Sprundel
get. : Petrus de Roo en Margo Hermans
fol. 89r

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Rucphen 17

Archief:
Parochie-archief Sprundel inventarisnummer

Parochie St. Jan de Doper Sprundelhierin
28-11-1800 Joanna de Roo (*1800-1880) als kind
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder

D-001413-1808

ISIS DTB Doopboeken Sprundel 1808 Adrianus de Roo (doopboek)
doopplaats: Sprundel
Archiefnaam: DTB Rucphen
Archief: ISIS GA Roosendaal
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Adriana van Meer
moeder op zondag 9 oktober 1808 Sprundel

datum doop : 09-10-1808
naam kind : Adrianus
opm. bij kind : geboren onder Etten
vader : Jacobus de Roo - uit Sprundel
moeder : Adriana van Meer - uit Sprundel
get. : Joannes de Roo en Elizabeth Michielse
fol. 107r

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Rucphen 17

Archief:
Parochie-archief Sprundel inventarisnummer

Parochie St. Jan de Doper Sprundelhierin
09-10-1808 Adrianus de Roo (*1808-) als kind
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder

D-001414-1797

ISIS DTB Doopboeken Sprundel 1797 Theodorus de Roi (doopboek)
doopplaats: Sprundel
Archiefnaam: DTB Sprundel
Archief: ISIS GA Roosendaal
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Adriana van Meer
moeder op zondag 19 maart 1797 Sprundel

datum doop : 19-03-1797
naam kind : Theodorus
opm. bij kind : geboren onder Etten
vader : Jacobus de Roi
moeder : Adriana van Meer
get. : Arnoldus de Roi en Catharina Tak
fol. 80r

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Rucphen 17

Archief:
Parochie-archief Sprundel inventarisnummer

Parochie St. Jan de Doper Sprundelhierin
19-03-1797 Theodorus de Roi (*1797-) als vader
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder