Bronnen Bronnen
Bronnen

T-000876-1787

ISIS DTB Trouwboeken Sprundel 1787 Jan de Rooij & Antonet van Oorschot (trouwboek)
trouwplaats: Sprundel
Archiefnaam: DTB Sprundel
Archief: ISIS GA Roosendaal
Gezindte: NG

Details
Jan de Rooij
huwelijk op zondag 9 december 1787 Sprundel

bruidegom : Jan de Rooij - j.m., geboren en wonende te Sprundel
bruid : Antonet van Oorschot - j.d., geboren en wonende te Sprundel
ondertrouw : 24-11-1787
huwelijk : 09-12-1787
folio 60r

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Rucphen 18

Archief:
Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprundel inventarisnummer

Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprundelhierin
09-12-1787 Jan de Rooij (*1762-1822) als bruidegom

BSH-000878-1813

ISIS BS Huwelijk Rucphen 1813 Pieter de Rooij & Petronella van Oers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Petronille Oers
huwelijk op zaterdag 16 oktober 1813 Rucphen

Huwelijk te Rucphen , 1813, akte-nummer 16 ,d.d. 16-10-1813
Bruidegom: Pierre de Roi
Leeftijd 45 jr., geboren te Rucphen
Weduwnaar van : Margerite van den Maagdenberg
Zoon van : Corneille de Roi en Jeanne Valckenbergh
Opmerkingen bruidegom: journalier, won. Rucphen
Bruid: Petronille Oers
Leeftijd 21 jr. , geboren te Rucphen
Dochter van : Corneille Oers en
Opmerkingen bruid : journaliere, won. Rucphen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van huwelijken Rucphen 1811-1915

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
16-10-1813 Petrus (Pieter) Joannes Cornelisse de Roo (*1768-1822) als bruidegom
Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als vader bruidegom
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als moeder bruidegom

BSO-000692-1856

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1856 Pieter van Zundert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zes en Vijftig, den zeventienden November, verschenen voor ons, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Marijn Pertijs, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende te Etten en Andries Broekhoven, oud twee en zestig jaren, gemeentesbode wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den veertienden November dezes jaars, om elf ure des avonds binnen deze Gemeente, is overleden, Pieter van Zundert, oud drie en dertig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Anna Cornelia de Rooij, zoon van Marijnus Pieter van Zundert en van Willemijna Dons, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met den tweede genoemde hebben geteekend; verklarende den eerstgenoemde uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
14-11-1856 94 Pieter van Zundert (*1823-1856) als overledene
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als echtgenote
Dossier:

BSG-000035-1824

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1824 Adriaan Hendrikx (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jar een Duizend acht honder vier en twintig den acht en twintigsten Maart des voormiddags om elf uur, compareerde voor Schout beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur Wilbrordus Hendrikx, oud zeven en dertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, verklarende hetzelve te zijn geboren, eergisteren den zes en twintigsten dezer des avonds om tien ure, in het huis staande in de baan alhier, genummerd 541, van hem comparant en van deszelve huisvrouw Cornelia Franken, oud zes en twintig jaren, en daaraan den voornaam te willen geven van Adriaan.
Dit vertoon met de verklaring geschied zijnde in bijwezen van Casper Meijer, oud twee en veertig jaren, en Jan Hofmans, oud twee en dertig jaren, beide veldwachter en in deze Gemeente woonachtig, hebben de getuigen, na voorlezing van deze akte aan hun en den comparant met en benevens denzelven en ons alhier geteekend.
hierin
26-03-1824 47 Adriaan Hendrikx (*1824-1911) als kind
Dossier:

BSO-000035-1911

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1911 Adriaan Hendrikx (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd en elf den twaalfden Arpil verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Laurijssen, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leur en Jacobus Herijgers, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leur, die verklaarden, dat op den elfden April dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze gemeente is overleden: Adriaan Hendrikx, oud zeven en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Wilhelmina van Steen, zoon van Wilbrodus Hendrikx en Cornelia Franken, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
11-04-1911 48 Adriaan Hendrikx (*1824-1911) als overledene
Wilhelmina van Steen (*1830-1903) als echtgenote
Dossier: