Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000036-1830

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1830 Wilhelmina van Steen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

Het jaar een duizend acht honderd dertig, den zevenden october des morgens half tien ure, compareerde voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur, Agnes Geertuide Scheepers, oud acht en veertig jaren, vroedvrouw, wonende in deze Gemeente, die ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, verklarende hetzelve te zijn geboren , gisteren avond om tien ure, in het huis staande op de Leur alhier, wijk B, nummer 70, van Paulus van Steen, oud vijf en dertig jaren, en van diens huisvrouw Elisabeth Peeters, oud zes en dertig jaren, daglooners, wonende in deze Gemeente, en daaraan den voornaam te willen geven van Wilhelmina.
Dit vertoon met de verklaring geschied zijnde in bijwezen van Andries Broekhoven, zeven en dertig jaren, deurwaarder en Jan Hofman, oud acht en dertig jaren, veldwachter, beiden in deze Gemeente woonachtig, hebben de getuigen, na gedane voorlezing dezen akte, aan hen en de comparante, met dezelve en ons alhier geteekend.
hierin
06-10-1830 110 Wilhelmina van Steen (*1830-1903) als kind
Dossier:

BSO-000036-1903

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1903 Wilhelmina van Steen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd en drie den zeventienden Februari verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Pieter Mouwen, oud negen en veertig jaren, arbeider, wonende te Leur, aangehuwde zoon van de overledene, en Adrianus Josephus van Iersel, oud zes en dertig jaren, hoefsmit, wonende te Etten, die verklaarden, dat op den zestienden Februari dezes jaars, des ochtends ten half drie uren, binnen deze Gemeente is overleden: Wilhelmina van Steen, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, echtgenoote van Adriaan Hendrikx, dochter van Pauls van Steen en Elisabeth Peeters, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
16-02-1903 35 Wilhelmina van Steen (*1830-1903) als overledene
Adriaan Hendrikx (*1824-1911) als echtgenoot
Dossier:

T-000039-1791

Aantekening DTB Trouwboeken Fijnaart en Heijningen 1791 van Breda & Rijvenberg (trouwboek)
trouwplaats: Fijnaart en Heijningen
Archiefnaam: DTB Fijnaart en Heijningen
Archief: RAWB
Gezindte: NH
AprilDen 2zijn alhier in weetig ondertrouw opgenomen
Gerardus A van Breda
J.m. gebooren te Etten &
Pieternella Margaretha Rijvenberg
J.d. gebooren onder den Fijnaart
en nu beide wonende aldaar
Is daar van kennisgegeeven n Etten, met verzoek van bescheid, nadat ook aldaar drie proclamatien zouden gegaan zijn.
Den 17 is bewijs van Etten ingekomen, en zij zijn deszelven daags getrouwd.
hierin
17-04-1791 Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als bruidegom
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als bruid
Gerardus Anthonij van Breda en Petronella Margaretha Rijvenberg als echtpaar
Dossier:

B-000039-1810

Aantekening DTB Begraafboeken Etten-Leur 1810 Gerardus van Breda (begraafboek)
begraafplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Den 18eGerardus Antonie van Breda
hierin
18-06-1810 61 Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als overledene
Dossier:

BSO-000040-1828

Akte BS Overlijden Fijnaart en Heijningen 1828 Petronella Rijvenberg (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Fijnaart en Heijningen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Extract uit het Register van Overlijden in de Gemeente Etten en Leur over den Jare 1828.
Op den vijftiende Juny eenduizend acht honderd acht en twintig des namiddags om half drie ure in het huis staande in het Dorp alhier, genummerd tien, is overleden Petronella Margaretha Rijvenberg, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Fijnaart en wonende in deze Gemeente, weduwe van Gerardus Anthonij van Breda, dochter van Coenraad Rijvenberg en Willemijna van Prooijen, beiden overleden.
/onderstond/ Het bovenstaande uittreksel verklaar ik ondergetekende Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Etten en Leur overeenkomstig aan het voormelde Register te zijn.
Voor eensluidende overschrijving de Burgemeester van Fijnaart en Heijningen Beambte van den Civielen Staat.


Akte 61 Etten-Leur

Het jaar een duizend acht honderd acht en twintig den zestienden Junydes morgens half tienure, compareerde voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur, Willem Coenraad van Breda, oud vijf en dertig jaren en Jan Verstijlen, oud vier en dertig jaren, beide schoenmakers en in deze Gemeente woonachtig, de eerste zoon en de tweede buur van de overledene, die ons hebben verklaard dat gisteren namiddag om half drie ure, in het huis staande in het dorp alhier, genummerd 10, is overleden Petronella Margaretha Rijvenberg, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Fijnaart en wonende in deze Gemeente, weduwe van Gerardus Anthonij van Breda, dochter van Coenraad Rijvenberg en Willemijn van Prooijen, beiden overleden.
Van welke verklaring in bijwezen van genoemde comparanten opgemaakt zijnde deze akte hebben zij na voorlezing derzelve aan hen met ons alhier geteekend.
hierin
15-06-1828 46 Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als overledene
Coenraad Rijvenberg (*1750-) als vader
Willemijna van Prooijen (*1750-) als moeder
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als echtgenoot
Dossier: