Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000046-1916

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1916 Johanna Snelders (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd en zestien, den vijfden December, verscheen voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur, Franciscus van Meer, oud acht en vijftig jaren, arbeider, wonende te Etten, aangehuwde zoon van de overledene en Jacobus Nooijens, oud negen en veertig jaren, arbeider, wonende te Etten, die verklaarden dat op den derden December dezes jaars, des avonds ten tien ure, binnen deze gemeente is overleden: Johanna Snelders, oud acht en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, echtgenoote van Hermanus Hermans, dochter van Adriaan Snelders en Johanna Gommeren, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
03-12-1916 180 Johanna Snelders (*1838-1916) als overledene
Hermanus Hermans (*1835-1918) als echtgenoot
Dossier:

BSO-001346-1884

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1884 Cornelis Borghouts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den vijf en twintigsten September verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud acht en dertig jaren, spoorwegwachter, wonende te Etten, vader van den overledene en Franciscus Josephus de Drijver, oud acht en vijftig jaren, klerk wonende mede te Etten, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten September dezes jaars, om zes ure des ochtends binnen deze gemeente, is overleden, Cornelis marinus Adrianus Borghouts, oud drie maanden, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van den eerstgenoemden comparant en van Petronella In de Weij, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
25-09-1884 121 Cornelis Marinus Adrianus Borghouts (*1884-1884) als overledene
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder
Dossier:

PK-000145

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 10-06-2006
CBG Refnr.: 1314241-71622
hierin
Rudi Hubertus Marinus (Rudi) Aerts (*1960-2003) als hoofdpersoon
Joannes Franciscus Hubertus (Jo) Aerts (*1928-1990) als vader
Mien van de Vrande (*1931-) als moeder
Afgeschermd (*1963-) als echtgenote
Afgeschermd (*1991-) als kind
Afgeschermd (*1993-) als kind
Afgeschermd (*1998-) als kind

PK-000043

Persoonskaart Cornelis Jager (Persoonskaart)
Ontvangen: 10-06-2006
Akte: 68
Vergel. datum: 25-7-1946
Achterkant (J/N): J
hierin
Cornelis Jager (*1872-1947) als hoofdpersoon
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Catharina Hermans (*1866-1951) als echtgenote
Hendrik Willem Jager (*1903-1903) als kind
Hendrik Willem Jager (*1904-1904) als kind
Cornelia Maria Jager (*1910-) als kind
Dossier:

PK-000044

Persoonskaart Catharina Hermans (Persoonskaart)
Ontvangen: 10-06-2006
Achterkant (J/N): J
hierin
Catharina Hermans (*1866-1951) als hoofdpersoon
Hermanus Hermans (*1835-1918) als vader
Johanna Snelders (*1838-1916) als moeder
Cornelis Jager (*1872-1947) als echtgenoot
Hendrik Willem Jager (*1903-1903) als kind
Hendrik Willem Jager (*1904-1904) als kind
Cornelia Maria Jager (*1910-) als kind
Dossier: