Bronnen Bronnen
Bronnen

PK-000694

Persoonskaart Joannes van Zundert (Persoonskaart)
Ontvangen: 10-06-2006
Akte: 19
Vergel. datum: 9-1-1939
Achterkant (J/N): N
hierin
Joannes van Zundert (*1854-1939) als hoofdpersoon
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Maria Jaspers (*1853-1931) als echtgenote
Dossier:

PK-001026

Persoonskaart Christina van Bokhoven (Persoonskaart)
Ontvangen: 10-06-2006
Akte: 189
Vergel. datum: 2-5-1939
Achterkant (J/N): J
hierin
Christina Johanna van Bokhoven (*1895-1976) als hoofdpersoon
Adrianus Petrus Borghouts (*1882-1944) als echtgenoot
Johanna Adriana Borghouts (*1907-) als kind
Adriana Josephina Borghouts (*1909-) als kind
Adrianus Johannes Borghouts (*1910-) als kind
Josephina Maria Borghouts (*1914-) als kind
Helena Wilhelmina Borghouts (*1916-) als kind
Cornelius Franciscus Borghouts (*1921-) als kind
Dossier:

PK-001242

Persoonskaart Pieter van Zundert (Persoonskaart)
Ontvangen: 10-06-2006
Akte: 165
Vergel. datum: 29-11-1945
Achterkant (J/N): J
hierin
Pieter van Zundert (*1877-1951) als hoofdpersoon
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder
Adriana Cornelia Smits (*1875-) als echtgenote
Johannes van Zundert (*1901-) als kind
Dossier:

PK-001265

Persoonskaart Henricus van Meer (Persoonskaart)
Ontvangen: 10-06-2006
Akte: 3746
Vergel. datum: 19-11-1946
Achterkant (J/N): J
hierin
Henricus Willem Joanna van Meer (*1912-1983) als hoofdpersoon
Maria Adriana (Maria) Vergouwen (*1913-1973) als echtgenote
Dossier:

BSO-000288-1868

Akte BS Overlijden Oudenbosch 1868 Hendrikus In de Weij (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd en acht en zestig, den eersten October, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Johannes Hembroeck, oud een en veertig jaren, winkelier wonende alhier en Cornelis van den Ende, oud een en dertig jaren, veldwachter wonende alhier, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den eersten October dezes jaars, om elf ure des voormiddags binnen deze Gemeente, is overleden Hendrukus In de Weij, oud vijftig jaren, arbeider, geboren en wonende alhier, man van Maria Valentijn, arbeidster, wonende alhier, zoon van Cornelis in de Wij en van Maria Ros, beide overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.
hierin
01-10-1868 69 Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als overledene
Conelius (Cornelis) In de Weij (*1769-1823) als vader
Maria Ros (-) als moeder
Maria Valentijn (*1823-1891) als echtgenote
Dossier: