Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000528-1919

Genlias BS Overlijden Hoogezand 1919 Hinderk Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Hoogezand
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Genlias GA

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Hoogezand
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 31-03-1919
Overledene Hinderk Jager
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-03-1919
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Martenshoek gem. Hoogezand
Vader Arent Hindriks Jager
Moeder Antje Pieters Zuidema
Partner Trientje Niestijl
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Meeden; wedn.v. Grietje Schoonbeek

hierin
31-03-1919 57 Hinderk Jager (*1846-1919) als overledene
Arend Hendriks Jager (*1814-) als vader
Antje Pieters Zuidema (*1818-) als moeder
Trientje Niestijl (*1855-1939) als echtgenote
Klaassiena Schoonbeeg (*1847-1879) als echtgenote

BSO-000530-1939

Genlias BS Overlijden Hoogezand 1939 Trientje Niestijl (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Hooge Berkt
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: GA

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Hoogezand
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 24-04-1939
Overledene Trientje Niestijl
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-04-1939
Leeftijd: 84
Overlijdensplaats: Hoogezand
Vader Klaas Niestijl
Moeder Annechien Bouman
Partner Hinderk Jager
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Slochteren

hierin
24-04-1939 35 Trientje Niestijl (*1855-1939) als overledene
Hinderk Jager (*1846-1919) als echtgenoot

BSO-000435-1890

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1890 Joanna Veraert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den negentienden October verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Josephus Fidelius Borghouts, oud zes en dertig jaren, spoorwegwerker, wonende te Etten, echtegnoot van de overledene, en Franciscus Josephus de Drijver, oud vier en zestig jaren, klerk, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den achttienden October dezes jaars, om half een ure des namiddags, binnen deze Gemeente, is overleden: Joanna Veraert, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, echtgenoote van den eerstgenoemden comparant, dochter van Cornelis Veraert en van Wilhelmina Dam, arbeiders, mede alhier woonachtig.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
18-10-1890 114 Joanna Veraert (*1861-1890) als overledene
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als echtgenoot
Dossier:

BSG-000435-1861

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1861 Joanna Veraert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Een en Zestig, den drien en twintigsten Augustus verscheen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Veraert, oud zeven en dertig jaren, arbeider, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den tween en twintigsten Augustus dezes jaars om tien ure des avonds binnen deze Gemeente in het huis wijk Letter C nummer honderd acht en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoot Wilhelmina Dam, arbeidster, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Joanna.
Welke aangifte en verklarig is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Josephus de Wolf, oud vijf en twintig jaren, klerk en van Andries Broekhoeven, oud zeven en zestig jaren, gemeentesbode beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelzen, met deze laatsten hebben geteekend, verklarende de comparant uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
22-08-1861 106 Joanna Veraert (*1861-1890) als kind
Dossier:

BSO-000439-1894

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1894 Adriaan Sannen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar achttienhonderd vier en negentig den een en dertigsten der maand December verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR: Adriaan Borghouts, oud een en tachtig jaren, van beroep, zonder, aangehuwde vader van den overledene, wonende in de Gemeente ETTEN EN LEUR en Franciscus Josephus de Drijver, oud acht en zestig jaren, van beroep klerk, eveneens aldaar woonachtig, die verklaarden, dat op den een en dertigsten der maand December dezes jaars, des voormiddags ten half elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wij C Nommer honderd drie en tachtig, is overleden Adriaan Sannen, oud twee en veertig jaren, van beroep spoorwegwerker, geboren te Hoeven en wonende in deze gemeente, echtgenoot van Maria Catharina Borghouts, zoon van Marijnus Sannen van van Anotnia van der Heijden, beiden overleden.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten.
hierin
31-12-1894 157 Adriaan Sannen (*1852-1894) als overledene
Maria Catharina Borghouts (*1851-) als echtgenote
Dossier: