Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000505-1820

Akte BS Geboorte Rijsbergen 1820 Catharina Mannie (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rijsbergen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

Gewettigd bij huwelijks akte van den acht en twintigsten November 1800 twintigOp heden den achttiende October een duizend acht honderd en twintig des morgens ten negen ure compareerde voor ons Burgemeester beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Rijsbergen, kanton Ginneken, distrikt Breda, provincie Noord Braband Catharina Vriends weduwe van Pieter Pieter van Oeckel, arbeidster, oud zestig jaren wonende wijk A nummero drieentachtig in het dorp te Rijsbergen, dewelke ons heeft gepresenteerd een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren ten hare woonhuize voornoemd op den zeventiende October een duizend acht honderd en twintig des avonds ten acht ure van hare dochter Maria van Oeckel, arbeidster, oud drie en twintig jaren, ongehuwd, wonende te Rijsbergen, en aan hetwelk zij verklaard heeft den naam te willen geven van Anna Catharina. Gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Hendrik de la Bie, ??, oud vier en dertig jaren, en Christiaan de la Bie, wagenmaker, oud vier en dertig jaren, beiden te Rijsbergen woonachtig als getuigen en hiertoe verzogt, met welken ?? en Burgemeester hebben geteekend, de comparante verklarende niet te kunnen schrijven nog teekenen, alles na gedane voorlezing van het geheel.
hierin
17-10-1820 27 Anna Catharina (Catharina) Mannie (*1820-1853) als kind
Dossier:

D-000514-1789

Aantekening DTB Doopboeken Zundert 1789 Anna Gommers (doopboek)
doopplaats: Zundert
Archiefnaam: DTB Zundert
Archief: RAWB
Gezindte: RK
AnnaSeptima Bsta est anna fili Nicolai Gommers et Anna de Jongh ex Teteringe . Suspec: Adrianus Gommers et Cornelia Buurmans
hierin
07-05-1789 Anna Gommers (*1789-1824) als kind
Nicolaas Gommers (*1769-1805) als vader
Anna de Jongh (*1769-1805) als moeder
Dossier:

T-000515-1790

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur Antonij van Reijen & Jacoba Verhoeven (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH
1790De 17 april ondertrouwt
Anthonij van Rijen J.M.
en
Jacoba Verhoeven J.D. beide geboren en wonende alhier
hierin
17-04-1790 Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als bruidegom
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als bruid
Antonij Willem van Reijen en Jacoba Martiniesse Verhoeven als echtpaar
Dossier:

BSO-000515-1845

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1845 Antonij van Reijen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vijf-en-Veertig, den zeven en twintigsten February zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, verschenen: Wouter van Rijen, oud zeven en dertig jaren, zoon van de overledene, en Cornelis Broekhoven, oud negen en twintig jaren, klerk, bekende van de overledene, beide wonende te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den zes en twintigsten february dezes jaars, des avonds ten zes ure, te Etten, in het huis, Wijk D nummer negen is overleden: Antonie van Rijen, oud tachtig jaren, arbeider geboren en wonende in deze Gemeente, gehuwd met Jacoba Verhoeven, zoon van Willem van Rijen en van Adriana van Kranenbroek, beiden overleden.
En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en den tweede genoemde comparant, verklarende den eerstgenoemde comparant uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
26-02-1845 32 Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als overledene
Willem Anthonie (Willem) van Reijen (-1808) als vader
Adriana Petri (Adriana) van Kranenbroek (*1736-1818) als moeder
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als echtgenote
Dossier:

BSO-000516-1845

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1845 Jacoba Verhoeven (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vijf-en-Veertig, den acht en twintigsten Maart zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, verschenen: Wouter van Rijen, oud zeven en dertig jaren, arbeider, zoon van de overledene, en Cornelis Broekhoven, oud dertig jaren, klerk, bekende van de overledene, beide wonende te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den zeven en twintigsten Maart dezes jaars, des avonds ten half elf ure, te Etten, in het huis, Wijk D nummer negen, is overleden: Jacoba Verhoeven, oud negen en zeventig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze Gemeente, weduwe van Antonie van Rijen, dochter van Martinus Verhoeven en van Elisabeth Lambregts, beiden overleden.
En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en den tweede genoemde comparant, verklarende den eerste genoemde uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
27-03-1845 52 Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als overledene
Martinus Adriaan Verhoeven (*1742-1815) als vader
Elisabeth Wouter (Elisabetha) Lambregts (*1742-1769) als moeder
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als echtgenoot
Dossier: