Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000596-1820

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1820 Bastiaantje Vissers (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd en Twintig, den veertienden february, des voormiddags of elf uren, compareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Etten en Leur, Jan Heijntjes, oud drie en vijftig jaren, particulier, en Hendrik van Esveld?, oud een en twintig jaren, schrijver, beide in deze Gemeente woonachtig, en vrienden van de overledene; dewelke ons hebben verklaard, dat gisteravond om elf uren, in Nummero eenhonderd drie en negentig, op de Leur onder Etten is overleden: Bastiana Vissers,oud vier en zeventig jaren en tien maanden, geboren en wonende op de Leur, weduwe van Willem Carel van Breda, dochter van Johannes Vissers en van Maria Vergouwen, beiden overleden.
Naar dat van deze acte aan de comparanten voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
hierin
13-02-1820 29 Bastiana Vissers (*1740-1820) als overledene
Johannes Vissers (*1711-) als vader
Maria Vergouwen (*1711-) als moeder
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als echtgenoot
Dossier:

T-000600-1801

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1801 Marcus van Breda & Maria van Born (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB

Marcus Joannes van Breda, jongman, geboren en wonende alhier
met
Maria van Born, jongedochter, geboren te Standaertbuiten en wonende alhier.
Zijn ingeschreven om na drie Zondagse proclamtien in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Ten Etten, den 8 meij 1801
present Pieter Bogert Theodorus Molkenboer, schepenen der vrijheid Etten.
Getrouwd de voorenstaande personen den 25e Meij 1801, present Pieter Bogers & Cornelis van Struijk, Schepenen der vrijheid Etten.
hierin
25-05-1801 Marcus Johannes van Breda (*1762-1821) als bruidegom
Maria van Born (*1776-1848) als bruid
Marcus Johannes van Breda en Maria van Born als echtpaar
Dossier:

BSO-000600-1821

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1821 Marcus van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar Een duizend acht honderd een en twintig, den dertienden Maart des namiddags om vijf uren, compareerden voor ons Amnbtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Etten en Leur, de heer Herman Bart van Born, oud vijf en twintig jaren, schrijver, en Willem Coenraad van Breda, oud acht en twintig jaren, schoenmaker, beide wonende te Etten, eerste schoonbroer en tweede neef van den overledenen; dewelke ons hebben verklaard: dat gisteravond om half tien uren in Nummero 12 in het dorp Etten is overleden de heer Marius Johannes van Breda, oud , oud acht en vijftig jaren, notaris, geboren en wonende te Etten, echtgenoot van mejuffrouw Maria van Born, zoon van wijlen Willem Carel van Breda en van wijlen Bastiana Vissers. Naar dat van deze acte aan de comparantenvoorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons geteekend.
hierin
12-03-1821 38 Marcus Johannes van Breda (*1762-1821) als overledene
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder
Maria van Born (*1776-1848) als echtgenote
Dossier:

D-000587-1799

Aantekening DTB Doopboeken Gastel 1799 Antonia Horsten (doopboek)
doopplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: DTB Gastel
Archief: RAWB
Gezindte: RK
1799 Majus21Majus baptizata est Anthonia Adriana filia legitima petri horsten et catharina vervloet susceperunt antohonius horsten et theresia de bie ?terque ([armt ede pi) gastel.
hierin
21-05-1799 Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als kind
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier:

T-000601-1791

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-LEur 1791 Willem v. Breda & Adriana Gastelaars (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH1791Willem Carel van Breda junior
jongman geb en wonende te Etten
en
Adriana Gastelaars, jonge dogter
geboren en wonende op de Leur
Zijn alhier in ondertrouw opgenomen den 11 Maart, en de Huwelijkse voorstellingen ook te Etten onverhindert gehad hebbende, alhier getrouwet den 24 Maart 1791.
hierin
24-03-1791 Willem Carel van Breda (*1764-1839) als bruidegom
Adriana Gastelaars (*1762-1829) als bruid
Willem Carel van Breda en Adriana Gastelaars als echtpaar
Dossier: