Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000601-1839

ISIS BS Overlijden Tilburg 1839 Willem Carel van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Tilburg
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS RA Tilburg

Details
Willem Carel van Breda
overleden op maandag 17 juni 1839 Tilburg

Man
geboren rond 1764 Tilburg
overleden op 17 jun 1839 Tilburg
beroep: particulier
woonplaats: Tilburg (Veldhoven)

Willem Carel van Breda met Adriana Gasselaars

Tilburg BS Overlijden 1839 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (akte161)

--------------------------------------------------------------------------------


Ouders:
Willem Carel van Breda
Bastiana Vissers


Partners:
Adriana Gasselaars
Cornelia van der Heesen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Tilburg / BS / overlijden

Archief:
0918 inventarisnummer

Tilburg - Bevolkingsregisters


hierin
17-06-1839 161 Willem Carel van Breda (*1764-1839) als overledene
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder
Adriana Gastelaars (*1762-1829) als echtgenote
Cornelia van der Heesen (*1793-) als echtgenote

BSO-000606-1840

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1840 Joanna van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd en Veertig, den derden Junij zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, verschenen: Marinus Wilhelmus van Breda, oud zestig jaren, koopman, broeder van de overledene, en Johannes Oostrijk, oud zes en dertig jaren, wagenmaker, bekende van de overledene, beiden wonende te Etten, dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den tweeden Junij dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, te Etten, in het huis wijk A Nummer honderd is overleden: Johanna Maria van Breda, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, geboren wonende in deze Gemeente, ongehuwd, dochter van Willem Carel van Breda en Bastiana Vissers, beiden overleden.
En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de beide genoemde comparanten.
hierin
02-06-1840 70 Joanna Maria van Breda (*1778-1840) als overledene
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder
Marinus Wilhelmus van Breda (*1781-1865) als broer
Dossier:

BSO-000607-1865

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1865 Marinus van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vijf en Zestig, den twaalfden Januarij verschenen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Jacobus van Breda, oud drie en zestig jaren, pottenmaker, wonende te Etten, zoon van de overledene en Adriaan Alewijns, oud acht en veertig jaren, veldwachter, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den elfden Januarij dezes jaars, om een ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overleden: Marinus Wilhelmus van Breda, oud drie en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Anna Elisabeth Kerstens, zoon van Willem Carel van Breda en van Bastiana Vissers, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.
hierin
11-01-1865 7 Marinus Wilhelmus van Breda (*1781-1865) als overledene
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder
Jacobus van Breda (*1801-)

T-000607-1800

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1800 Marinus v Breda & Elizabeth Kerstens (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB


Marijnus Wilhelmus van Breda, jongman, geboren en woonende in't dorp
met
Anna Elizabeth Kerstens, jongdochter, geboren en woonende alhier.
Zijn ingeschreven om na drie Zondagse proclamatien in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Actum Etten, den 25 Januarij 1800 present Anthonij Mat. Oonincx
Getrouwd de voorstaende personen den 9e Februarij 1800 present Antonij Marijnus Ooninx en Aart Luijx, Scheepenen der vrijheid Etten.
hierin
09-02-1800 Marinus Wilhelmus van Breda (*1781-1865) als bruidegom
Anna Elisabeth Kerstens (*1778-1827) als bruid
Marinus Wilhelmus van Breda en Anna Elisabeth Kerstens als echtpaar
Dossier:

B-000610-1790

Aantekening DTB Begraafboeken Etten-Leur 1790 Cornelia van de Riet (begraafboek)
begraafplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
8
Corn. van de Riet
wed van de heer Jan van Breda gest. den 5 Otctob, beg. den
hierin
05-10-1790 Cornelia Willem van de Riet (*1710-1790) als overledene
Johannes (Jan) van Breda (*1708-1790) als echtgenoot
Dossier: