Bronnen Bronnen
Bronnen

T-000620-1753

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1753 Anthonij Vissers & Magdalena Boon (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH


1753Anthonie Vissers, J.M. geb. en wonende op de Leur, en
Magdalena Boon J.D. meede geb. en wonende alhier zijn alhier ondertrouwt den 16 febr. en
getrouwd den 4 maart 1753.
hierin
04-03-1753 Anthonij Johannes Vissers (*1733-1811) als bruidegom
Magdalena Boon (*1731-1785) als bruid
Anthonij Johannes Vissers en Magdalena Boon als echtpaar
Dossier:

T-000629-1735

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1735 Cornelis Vergouwen & C v Eekelen (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH


T.B. Ao 1735
Den 12 Februari zijn op de Leur ondertrouwt
Cornelis Vergouwen J.M. gebooren en woonende te Etten
met
Cornelia van Ekelen J.D. gebooren en woonende op de Leur
zijn hier getrouwt den 27 Febr.
hierin
27-02-1735 Cornelis Vergouwen (*1708-) als bruidegom
Dossier:

BSO-000642-1828

Akte BS Overlijden Hoeven 1828 Antonia van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Hoeven
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Het jaar een duizend acht honderd acht en twintig, den tweede junij des voormiddags ten elf uren compareerde voor ons Burgemeester der gemeente Hoeven en St. Martenspolder, belast met het houden van den Burgerlijken Staat, Cornelis van Campenhout, oud vier en vijftig jaren, kleermaker, en Adriaan van Heen, oud dertig jaren, arbeider, beiden bekende van de overledene en in dee gemeente woonachtig, die ons hebben verklaard, dat den eersten dezer Maand des morgens omtrent drie uren in het huis staande in deze gemeente Nummer 60 is overleden Antonia Bastiana van Breda, oud vijf en tachtig jaren, huisvrouw van Pieter Franken, schoolmeester, in deze gemeente, geboren op de Leur en in deze gemeente woonachtig, dochter van Johannes van Breda en Cornelia van de Riet, beide overleden. Van welke verklaring in bijwezen der genoemde comparanten opgemaakt zijnde deze akte hebben zij na voorlezing deszelve aan hun, met ons alhier geteekend.
hierin
01-06-1828 16 Antonia Bastiana van Breda (*1743-1828) als overledene
Johannes (Jan) van Breda (*1708-1790) als vader
Cornelia Willem van de Riet (*1710-1790) als moeder
Dossier:

T-000642-1769

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1769 Antonia van Breda & Pieter Franken (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB


1769Pieter Franken, jongman, geboren te Lierop, en wonende in de Hoeven,
en
Anthonia Bastiana van Breda, jonge dogter, geboren en wonende op de Leur,
zijn alhier in ondertrouw opgenomen den 1. Dec. 1769, en de huwelijks geboden in de Hoeven ook gehad hebbende, zijn alhier voorn. personen in den huwelijken staat bevestigt den 17 December 1769.
hierin
17-12-1769 Antonia Bastiana van Breda (*1743-1828) als bruid
Dossier:

T-000644-1779

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1779 Adriana v Breda & Willem van Kampen (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB


1779Willem Albert van van Kampen J.M. geb te Rozendaal en wonende te Steenbergen,
en
Adriana Rietta van Breda, J.D. geb. en wonende op de Leur,
zijn alhier in ondertrouw opgenomen den 29 jan.
hebben ook te Steenbergen de 3 Huwelijksgeboden onverhindert gehadt, en zijn alhier getrouwt den 14 Febr 1779.
hierin
14-02-1779 Adriana Rietta van Breda (*1747-) als bruid