Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000690-1821

Akte BS Overlijden 1821 Etten-Leur Bastiaan van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd een en twintig, den tweeden Mei, des voormiddags om tien uren, compareerde voor ons Ambtenaar van den Bugerlijken Stand der Gemeente van Etten en Leur, Willem Coenraad van Breda, oud acht en twintig jaren, schoenmaker, en Herman Bart van Boon, oud vijf en twintig jaren, schrijver, beide wonende te Etten, eerste broer en tweede buur van den overledenen; dewelke ons hebben verklaard dat heden nagt om half een uur in Nummero Tien in het Dorp Etten is overleden, Bastiaan Willem van Breda, oud veertien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Etten, zoontje van wijlen Antonie Gerard van Breda en van Petronilla Margareta Reijvenberg, arbeidster, wonende te Etten. Naar daarvan deze acte aan de comparanten voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
hierin
02-05-1821 70 Bastiaan Willem van Breda (*1807-1821) als overledene
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als vader
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als moeder
Willem Coenraad (Willem) van Breda (*1793-) als broer
Dossier:

BSO-000693-1922

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1922 Willemijna van Zundert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd tween en twintig den eersten Juli verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur, Petrus Jongenelis, oud zeven en veertig jaren, arbeider, wonende te Leur, zoon van de overledene en Cornelis Petrus Nooijens, oud vier en dertig jaren, klerk, wonende te Etten die verklaarden, dat op den eersten Juli dezes jaars, des ochtens ten drie ure, binnen deze gemeente is overleden: Willemijna van Zundert, oud zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, weduwe van Dingeman Jongenelis, dochter van Pieter van Zundert en Anna Cornelia de Rooij, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
01-07-1922 108 Willemijna van Zundert (*1851-1922) als overledene
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSO-000789-1924

Akte BS Overlijden Oudenbosch 1924 Johannes van den Eijnden (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Heden vier en twintig Maart negentien honderd vier en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Oudenbosch: Theodorus Hubertus Faten oud zes en vijftig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende alhier en Marinus Balemans oud negen en zestig jaren, van beroep stalhouder wonende alhier die verklaarden, dat op twee en twintig Maart negentien honderd vier en twintig, des voormiddags ten acht uren, in deze gemeente is overleden: Johannes Gerardus van den Eijnden, echtgenoot van Wilhelmina van Aart, oud drie en zestig jaren, van beroep metselaar, geboren te Roosendaal en Rucphen, wonende alhier, zoon van Gerardus van den Eijnden en van Lucia Vinckx, beiden overleden.
De tweede aangever heeft verklaard niet te kunnen schrijven door onkunde.
Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
22-03-1924 23 Johannes Gerardus van den Eijnden (*1861-1924) als overledene
Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als vader
Lucia Vinckx (*1827-1885) als moeder
Dossier:

BSO-001593-1873

Genlias BS Overlijden Gronsveld 1873 Hendrik Soudant (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Gronsveld
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Genlias RHCL
Inventarisnr.: 26

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.032
Inventarisnr: 26
Gemeente: Gronsveld
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 12-10-1873
Overledene Hendrik Soudant
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-10-1873
Overlijdensplaats: Gronsveld (Heugem)
Vader Mathijs Soudant
Moeder Catharina Lahaut
Partner
Relatie: zoon
Nadere informatie 3 maanden oud

hierin
12-10-1873 34 Hendrik Soudant (*1873-1873) als overledene
Mathijs Soudant (*1840-1909) als vader
Catharina Lahaut (*1840-1880) als moeder