Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000037-1844

Genlias BS Overlijden Loppersum 1844 Hendrik Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Loppersum
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Genlias GA

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 08-03-1844
Overledene Hindrik Jakobs Jager
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-03-1844
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Loppersum
Vader Jakob Hindriks
Moeder Jantje Berends
Partner Trientje Arends Bos
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Schildwolde; beroep vader: dagloner; beroep moeder: dagloonster

hierin
06-03-1844 11 Hendrik Jacobs Jager (*1779-1844) als overledene
Jakob Hindriks Jager (-) als vader
Jantje Berends (-) als moeder
Trijntje Arends Bos (*1777-1837) als echtgenote

BSO-000038-1837

Genlias BS Overlijden Loppersum 1837 Trijntje Bos (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Loppersum
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Genlias GA

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 32
Aangiftedatum: 27-06-1837
Overledene Trientje Arends Bos
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-06-1837
Leeftijd: 58
Overlijdensplaats: Loppersum
Vader Arend Bos
Moeder Aafke Jans
Partner Hendrik Jakobs Jager
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Groningen; beroep vader: verver

hierin
26-06-1837 32 Trijntje Arends Bos (*1777-1837) als overledene
Arend Bos (-) als vader
Aafke Jans (-) als moeder
Hendrik Jacobs Jager (*1779-1844) als echtgenoot

BSO-001458-1821

Akte BS Overlijden Oudenbosch 1821 Dina Tak (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd een en twintig, den negentiende october des morgens om tien uren, compareerde voor ons Schout der Gemeente OUdenbosch Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar, de buren Pieter Vogel, Particulier oud vijf en twintig jaren en Mathijs Huibrechts onderwijzer oud drie en veertig jaren, beide wonende alhier en vrienden van de overledene, dewelke ons hebben verklaard dat op den achttiende october dezes jaars des namiddags om een uren, in het huis gemerkt letter E no. 214 aan de Kaaij binnen deze Gemeente is overleden vrouwe Dina Maria Tak particuliere oud ruim vier en zeventig jaren, weduwe van wijlen den heer Jacobus Benjamin van Breda, geboortig van de Leur, dochter van den heere Hendrik Jacobse Tak en mejuffrouw Antonia van Opstal, naar dat van deze akte voorlezig is gegeven aan de comparanten, hebben dezelve met ons en den ?? deze gemeente geteekend
hierin
18-10-1821 48 Dina Maria Tak (*1747-1821) als overledene
Jacobus Benjamin van Breda (*1750-1819) als echtgenoot
Dossier:

BSG-000793-1884

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1884 Cornelis Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den tienden augustus, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Joseph Fidelius Borghouts, oud dertig jaren, spoorwegwerken, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negenden Augustus dezes jaars, om half een ure des namiddags binnen deze gemeente is geboren een kind van de mannelijke kunnen van hem comparant en van deszelfs ecthgenoote Joanna Veraert ??tenwaschter, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Cornelis Marinus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud acht en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud acht en zestig jaren, (jaren)veldwachter beiden wonende binnen deze gemeente, waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
09-08-1884 122 Cornelis Marinus Borghouts (*1884-1982) als kind
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als vader
Joanna Veraert (*1861-1890) als moeder
Dossier:

BSG-000794-1886

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1886 Maria Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den een en dertigsten October: verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Joseph Fidelius Borghouts, oud twee en dertig jaren, spoorwegwerker, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten October dezes jaars, om drie ure des ochtends binnen deze gemeente, in het huis wijk letter A nummer negen en zestig is geboren een kind van de vrouwelijke kunnen van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Joanna Veraert, zonder beroep, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Maria Wilhelmina.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud zestig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud negen en zestig jaren, veldwachter; beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte, welke na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
31-10-1886 162 Maria Wilhelmina Borghouts (*1886-) als kind
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als vader
Joanna Veraert (*1861-1890) als moeder
Dossier: