Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000811-1871

Akte BS Overlijden Hoeven 1871 Helena Horsten (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Hoeven
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend achthonderd een en zeventig, den negenden december, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoeven en St. Maartenspolder, Gerardus Brouwers, oud acht en twintig jaren, timmerman, wonende in deze gemeente, zoon van de overledene, en Marijn Bogers, oud een en dertig jaren, landbouwer, wonende mede in deze gemeente, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den achtsten December dezes jaars, om zeven ure des avonds, binnen deze gemeente is overleden: Helena Horsten, oud zeven en zestig jaren, geboren te Gasten en wonende in deze gemeente, zonder beroep, gehuwd met Johannes Brouwers, zijnde de namen der ouders aan de comparanten onbekend, doch beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in deubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
08-12-1871 69 Helena Horsten (*1804-1871) als overledene
Dossier:

D-000811-1804

Aantekening DTB Doopboeken Oud Gastel 1804 Helena Horsten (doopboek)
doopplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: DTB Oud Gastel
Archief: RAWB180419 Janbapta est filia legitima Petri Horsten et Catharina Vervloet.
Indeperent Petrus Joannes Vervloet et Elisabetha Horsten. interq: parens ex. O.G.
hierin
19-01-1804 Helena Horsten (*1804-1871) als kind
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier:

D-000812-1805

Aantekening DTB Doopboeken Oud Gastel 1805 Dijmphna Horsten (doopboek)
doopplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: DTB Oud Gastel
Archief: RAWB18053 Nov:Bapta est Dymphna filia legitima Petri Horsten et Catharina Vervloet. Sus. ceqerunt Hubertus Horsten et Dymphna Horsten interq: parens ex Oud Gastel.
hierin
03-11-1805 Dijmphna Horsten (*1805-1872) als kind
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier:

BSO-000812-1872

Akte BS Overlijden Oud Gastel 1872 Dijmphna Horsten (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee-en-zeventig, den tienden January verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUD- en NIEUW-GASTEL, Petrus Hubertus Heshof, zoon der overledene, oud vier en dertig jaren, smid, wonende te Gastel en Cornelis van Hapenen oud vier en dertig jaren, schipper, wonende te Gastel, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den tienden January dezes jaars, om een ure des middags binnen deze gemeente, is overleden Dijmphna Horsten, zonder beroep, oud zes en zestig jaren, geboren en wonende te Gastel, weduwe van Gijsbert Heshof, dochter van Petrus Horsten en van Catharina Vervloet, beide overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met hen geteekend.
hierin
10-01-1872 5 Dijmphna Horsten (*1805-1872) als overledene
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier:

D-000813-1802

Aantekening DTB Doopboeken Oud Gastel 1802 Gerard Horsten (doopboek)
doopplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: DTB Oud Gastel
Archief: RAWB180224 Majibaptus est Gerardus filius legitimius Petri Horsten et Catharina Vervloet. subexpert Gerardus Horsten et Elisabetha Vervloet interq: parens ex Oud Gastel.
hierin
24-05-1802 Gerardus (Gerard) Horsten (*1802-) als kind
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier: