Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000814-1809

Aantekening DTB Doopboeken Oud Gastel 1809 Anthonij Horsten (doopboek)
doopplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: DTB Oud Gastel
Archief: RAWB1809 Julius14 Julybaptizatus est Anthonius filius legitimus Petri Horsten et Catharina Vervloet. suscepernnt Carolus Dingemans et Wilhema Mippont uterq: parens ex Oud Gastel.
hierin
14-07-1809 Antonius (Antonij) Horsten (*1809-1869) als kind
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier:

BSO-000814-1869

Akte BS Overlijden Oud Gastel 1869 Anthonij Horsten (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den tienden mei verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OUD- en NIEUW-GASTEL, Antonie van den Eijnden, oud zeven en dertig jaren, metselaar, wonende ??? van den overledene en Adriaan van Domberg, oud vier en vijftig jaren, kleermaker wonende te Gastel, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den negenden mei deze jaars, om drie ure des namiddags binnen deze gemeente, is overleden Antonie Horsten oud vier en vijftig jaren, metselaar, geboren en wonende te Gastel, ecthgenoot van Adriana van Dorst en zoon van Pieter Horsten en van Catharina Vervloet, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met hen geteekend.
hierin
09-05-1869 Antonius (Antonij) Horsten (*1809-1869) als overledene
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Dossier:

BSG-000815-1830

BS Geboorte Rucphen 1830 Henricus van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: GA Roosendaal

Details
Henricus van den Eijnden
kind op zaterdag 4 december 1830 Rucphen

geboren op 04-12-1830 : Henricus
vader : Johannes van den Eijnden - 38 jaar, smid te Zegge, uit Tilburg
moeder : Antonia Adriana Horsten - 33 jaar, uit Gastel
getuigen bij geboorteaangifte : Antonij Oudenhuijsen, 32 jaar, kleermaker en Fransus Roopen, 24 jaar, arbeider
bron : register van geboorten 1830. akte nr. 91
Bijzonderheden in doopboek parochie Roosendaal, inv.nr. 107
- getuigen bij doop : Joannes Henricus Horsten en Catharina Sins

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
04-12-1830 91 Henricus van den Eijnden (*1830-1865) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSG-000816-1837

BS Geboorte Rucphen 1837 Hubertus van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: GA Roosendaal

Details
Hubertus van den Eijnden
kind op vrijdag 17 november 1837 Rucphen

geboren op 17-11-1837 : Hubertus
vader : Johannes van den Eijnden - 47 jaar, smid, uit Tilburg
moeder : Antonia Horsten - 39 jaar, uit Oud-Gastel
getuigen bij geboorteaangifte : Arnoldus Oudenhuijsen, 41 jaar, kleermaker en Cornelis Schrauwen, 59 jaar, schoenmaker
bron : register van geboorten 1837. akte nr. 104
Bijzonderheden in doopboek parochie Zegge, inv.nr. 70
- getuigen bij doop : Anna Catharina Bennebroek en Joanners van den Eijnde


--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
17-11-1837 104 Hubertus van den Eijnden (*1837-1902) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSG-000817-1820

Akte BS Geboorte Gastel 1820 Jan van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd en twintig, den zevenden January des voormiddags om tien ure, compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civiele Staat Provincie Noord Braband, Jan Baptist van den Eijnden, smit, oud agt en twintig jaren, wonende te Gastel, die ons heeft gepresenteerd een kind van het mannelijk geslacht, geboren den zevenden January dezes jaars, des morgens om drie uren, van hem comparant en van Antonia Horsten zijne huisvrouw mede wonende te Gastel, en aan hetwelke hij verklaart de voornaam te geven van Jan, gezegde verklaring en presentatie gedaan in bijzijn van Jan Stadhouder, timmerman, oud veertig jaren, en van Jan Valkers, opziener der jagt, oud agt en dertig jaren, beide wonende te Gastel, en heeft de vader en getuigen na gedaane voorlezing met ons geteekend.
hierin
07-01-1820 2 Johannes (Jan) van den Eijnden (*1820-1889) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder
Dossier: